Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 15/07/2015

Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό – Ελλάδα

Ποιά είναι η δική σας περίπτωση;
Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Είμαι μισθωτός

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Ελλάδα;

 • Κατοικείτε στην Ελλάδα ; Πρέπει να καταβάλετε εκεί φόρο για τα εισοδήματα που έχετε αποκτήσει οπουδήποτε στον κόσμο.
  (κριτήριο: η χώρα αυτή αποτελεί το κέντρο των βιοτικών σας σχέσεων, η οικογένειά σας ζει εκεί και τα παιδιά σας λαμβάνουν μόρφωση εκεί)
 • Δεν κατοικείτε στην Ελλάδα ; Καταβάλλετε εκεί φόρο μόνον για εισοδήματα που αποκτήσατε στη χώρα αυτή.
 • Το εισόδημα σας έχει προκύψει σε άλλες χώρες της ΕΕ ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά για την ίδια πηγή εισοδήματος.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι μένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας στην Ελλάδα μετά τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για το 2013 (εισόδημα που δηλώνεται στη δήλωση του 2014)

     

1

μέχρι 25.000 ευρώ

22%

2

25.001 - 42.000 ευρώ

32%

3

πάνω από 42.001 ευρώ

42%

Κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός σας, λάβετε υπόψη τυχόν ελαφρύνσεις ή εκπτώσεις για δαπάνες.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Ο εργοδότης σας θα αφαιρεί τον φόρο εισοδήματος και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τον μισθό σας.

Φορολογικές δηλώσεις: πρέπει να υποβάλλετε μόνον μία εάν έχετε πηγές εισοδήματος εκτός του μισθού σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν διαφωνείτε με το ύψος του εκτιμώμενου φορολογητέου ποσού, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια.

Για ακριβείς λεπτομέρειες, διαβάστε το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Σύνδεσμοι

Ελληνικό υπουργείο Οικονομικών

Δείτε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Είμαι αυτοαπασχολούμενος

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Ελλάδα;

 • Κατοικείτε στην Ελλάδα ; Πρέπει να καταβάλετε εκεί φόρο για εισοδήματα που αποκτήσατε οπουδήποτε στον κόσμο.
  (κριτήριο: η χώρα αυτή αποτελεί το κέντρο των βιοτικών σας σχέσεων, η οικογένειά σας ζει εκεί και τα παιδιά σας λαμβάνουν μόρφωση εκεί)
 • Δεν κατοικείτε στην Ελλάδα ; Πρέπει να καταβάλετε εκεί φόρο μόνον για εισοδήματα που αποκτήσατε στη χώρα αυτή.
 • Το εισόδημα σας προέρχεται από άλλες χώρες της ΕΕ ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά για την ίδια πηγή εισοδήματος.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι μένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας στην Ελλάδα μετά τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για το 2013 (εισοδήματα που δηλώνονται στη δήλωση του 2014)

     

1

μέχρι 50.000 ευρώ

26%

2

πάνω από 50.001 ευρώ

33%

Κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός σας, λάβετε υπόψη τυχόν ελαφρύνσεις ή εκπτώσεις για δαπάνες.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Κάθε χρόνο, πρέπει να προκαταβάλλετε 3 δόσεις — με βάση τη δήλωσή σας για την προηγούμενη χρονιά — ώσπου να συμπληρωθεί το εκτιμώμενο τελικό ποσό του φόρου που σας αναλογεί.

Εάν υποβάλλετε φορολογική δήλωση για πρώτη φορά (ως νέα επιχείρηση), οι προπληρωμές βασίζονται στις δικές σας εκτιμήσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από τις 2 Μαρτίου.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν διαφωνείτε με το ύψος του εκτιμώμενου προς φορολόγηση ποσού, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια.

Για ακριβείς λεπτομέρειες, διαβάστε το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Σύνδεσμοι

Ελληνικό υπουργείο Οικονομικών

Δείτε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες