Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 14/04/2016

health

Plaanilise ravi kontaktpunktid

1. Riiklikud kontaktpunktid

Igal ELi liikmesriigil on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt (mõnel on lisaks ka piirkondlikud või kohalikud kontaktpunktid).

Valige :

 • Austria Deutsch English
 • Belgia Deutsch English français Nederlands
 • Bulgaaria English
 • Horvaatia Deutsch English français
 • Küpros English
 • Tšehhi Vabariik čeština Deutsch English
 • Taani English
 • Eesti
 • Soome English
 • Prantsusmaa français English
 • Saksamaa Deutsch English
 • Kreeka ελληνικά
 • Ungari English magyar
 • Island English
 • Iirimaa English
 • Itaalia English italiano
 • Läti English
 • Leedu English
 • Luksemburg Deutsch English français
 • Malta English
 • Madalmaad English
 • Norra English
 • Poola polski English
 • Portugal português
 • Rumeenia română English
 • Slovakkia slovenčina
 • Sloveenia English
 • Hispaania English français
 • Rootsi English
 • Ühendkuningriik English
 

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Teie koduriigis

Teie riiklik kontaktpunkt teavitab teid teie õigusest saada tervishoiuteenuseid mõnes teises ELi liikmesriigis. Ta teavitab teid muu hulgas ka:

 • teie õigustest saada kulud hüvitatud kas osaliselt või täies mahus;
 • sellest, millised raviteenused kuuluvad hüvitamisele ning millises mahus;
 • sellest, kas vajate eelnevat luba ning kuidas seda taotleda;
 • sellest, kuidas edasi kaevata juhul, kui teie õigustest ei ole kinni peetud.

Riik, kuhu soovite ravile minna

Riiklik kontaktpunkt saab teid teavitada:

 • asjaomase riigi tervishoiusüsteemi toimimisest ning sellest, kuidas nad tagavad teenuste kvaliteedi ja ohutuse. Muu hulgas annab riiklik kontaktpunkt teavet ka selle kohta,
  • kes kehtestab standardeid ning mida need hõlmavad;
  • kes kontrollib vastavust asjaomastele standarditele;
  • mis saab siis, kui teenusepakkujad ei järgi standardeid;
 • kkas asjaomane teenuseosutaja on registreeritud ja volitatud konkreetseid raviteenuseid osutama ning millise kvaliteedi- ja ohutusesüsteemiga on asjaomane teenuseosutaja hõlmatud;
 • millised on patsientide õigused asjaomases riigis, ning millised on teie võimalused siis, kui midagi läheb valesti ning te ei ole saadud raviteenustega rahul.

2. Tervishoiuteenuste osutajad

Tervishouteenuste osutajad peavad teid teavitama järgmisest:

 • kõigest, mida peate teadma raviga seotud teadliku valiku tegemiseks (erinevad ravivõimalused, kvaliteet ja ohutus, load/registreerimisstaatus);
 • raviteenuste hindadest (eelnevalt) ning väljastama teile pärast selge arve raviteenuste hüvitamise hõlbustamiseks;
 • oma vastutuskindlustusest või samaväärsest kindlustusest;
 • erinevatest kulude hüvitamise võimalusest (kui on asjakohane).
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

  Retour au texte en cours.