Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 05/04/2017

Plaanilise ravi kontaktpunktid

Riiklikud kontaktpunktid

Igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt (mõnes ka piirkondlikud või kohalikud kontaktpunktid).

Valige riik:

Teie koduriigis

Teie koduriigis asuv kontaktpunkt teavitab teid teie õigustest saada ravi mõnes muus ELi liikmesriigis, sealhulgas seoses järgmisega:

 • teie õigus kas osalisele või täielikule kulude hüvitamisele;
 • millist liiki ravi ja millises summas hüvitatakse;
 • eelneva loa vajadus ja selle taotlemine;
 • kaebuse esitamine juhul, kui teie õigustest ei ole kinni peetud.

Riigis, kuhu soovite ravile minna

Riiklik kontaktpunkt annab teile teavet järgmise kohta:

 • asjaomase riigi tervishoiusüsteem ning sealne kvaliteedi ja ohutuse tagamine, muu hulgas:
  • kes kehtestab standardid ja mida need hõlmavad;
  • kes jälgib asjaomastest standarditest kinnipidamist;
  • mis juhtub, kui raviteenuse osutaja ei suuda standardeid järgida;
 • kas konkreetne raviteenuse osutaja on registreeritud ja kas tal lubatakse pakkuda teatavat ravi ning milline kvaliteedi- ja ohutussüsteem tema tegevust hõlmab;
 • patsiendiõigused selles riigis ja konkreetne teave teie võimaluste kohta, kui miski läheb valesti või te ei ole saadud raviga rahul.

Raviteenuste osutajad

Raviteenuste osutajad peavad teid teavitama:

 • kõigest, mis on vajalik raviga seotud teadliku valiku tegemiseks (erinevad ravivõimalused, kvaliteet ja ohutus, loa/registreeringu staatus);
 • ravi hinnast enne ravi algust ning esitama teile pärast seda selge arve, mis lihtsustab kulude hüvitamist;
 • oma vastutuskindlustusest või muust samaväärsest kindlustusest;
 • (vajaduse korral) erinevatest võimalustest ravikulude katmiseks.
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid