Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 10/06/2016

health

Retsepti esitamine välismaal

Teie kodumaal arsti väljastatud retsept on kehtiv kõigis ELi liikmesriikides. Kuid ühes riigis väljakirjutatud retseptiravim ei pruugi olla kättesaadav teises riigis või müüakse seda seal teise nime all.

Alates 25. oktoobrist 2013 võite küsida piiriülest retsepti, mis on mõeldud kasutamiseks teises ELi liikmesriigis. See on koostatud selliselt, et proviisoril on lihtne retseptist aru saada ning mõista, millised on ravimi koostisained ja nende doos.

Näide

Välismaal ravimi saamine koduriigis väljastatud retsepti alusel

Rootsist pärit Anna läheb kuueks kuuks Soome tööle. Ta vajab Soomes olles oma unerohtu, seega palub ta endale väljastada piiriülese retsepti. Ta saab selle esitada Soomes asuvas apteegis, et osta tablette ka välismaal viibides.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid

    antud juhul: 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

    Retour au texte en cours.