Навигационна пътека

Актуализация 22/01/2018

Годишни отчети

Изготвянето на годишни счетоводни отчети е не само правно задължение, но и ви дава възможност да следите състоянието на вашия бизнес въз основа на приходите и разходите. Дружествата с ограничена отговорност, които извършват стопанска дейност в ЕС, независимо от своя размер, трябва да изготвят набор от финансови отчети и да ги изпращат до съответния национален търговски регистър.

Ако сте самостоятелно заето лице или вашето предприятие е с неограничена отговорност, правилата на ЕС не се отнасят до вас — трябва да проверите какви са правилата в съответната страна членка.

Прости правила за малките предприятия

Ако вашето предприятие е малко (не повече от 50 служители), финансовите отчети включват само счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и няколко обяснителни бележки. Държава членка може допълнително да изисква одитен доклад и доклад за дейността.

Още по-прости правила за микропредприятията

Микропредприятия са тези, които имат:

  • не повече от 10 служители;
  • обща сума на баланса под 350 000 евро;
  • нетен оборот под 700 000 евро.

Държавите членки могат да определят и по-ниски стойности, така че във всички случаи проверявайте какви са те.  Ако вашето предприятие има по-високи показатели по 2 от тези 3 критерия през 2 последователни години, ще важат правилата за малките предприятия.

В зависимост от страната от ЕС, в която се намирате, опростеният режим за микропредприятята може да включва следното:

  • по-малко информация в бележките към отчетите — всеки елемент, обяснен в бележка под линия към баланса, не трябва да се обяснява в годишния доклад;
  • опростено публикуване на отчетите — те могат да се изпратят до един-единствен национален орган, като например съответния данъчен орган, който ги публикува от ваше име;
  • опростена структура на счетоводния баланс и на отчета за приходите и разходите;
  • освобождаване от задължението за изчисляване на натрупаните задължения и предоставените аванси в края на годината — с изключение на разходите за суровини и консумативи, персонал, корекции на стойностите и данъци.

Правото на ЕС позволява използването на тези опростени правила, но не всички страни от ЕС ги прилагат.

По-подробна информация по страни:

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Международни счетоводни стандарти

Съгласно законодателството на ЕС всички предприятия в Съюза, които са регистрирани на фондовата борса, трябва да съставят консолидираните си отчети в съответствие с единен набор от световни стандарти — Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Повечето държави членки позволяват МСФО да се използват и за консолидираните отчети на дружества, които не са регистрирани на фондовата борса. Освен това някои държави членки са решили да позволят или да изискват използването на МСФОEnglish за индивидуалните финансови отчети на определени предприятия.

Тези стандарти се изготвят от независим счетоводен орган — Съвета по международни счетоводни стандартиEnglish (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Правила за предприятията от страни извън ЕС

За да се намалят разходите и сложността на търговията за всички участници, ЕС работи за сближаване на счетоводните правила в световен мащаб. Съюзът насърчава фирмите от страни извън ЕС, търгуващи с предприятия от Съюза, да изготвят финансовите си отчети въз основа на Международните стандарти за финансово отчитане или еквивалентни на тях национални счетоводни стандарти.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.