Навигационна пътека

Актуализация 06/12/2017

Неравноправни условия на договора

В правото на ЕС са заложени някои изисквания за справедливост и прозрачност на договорите, които подписвате с потребители.

За кои договорни условия става въпрос?

Информацията по-долу се отнася само до продажбите на потребители, които извършват покупката извън сферата на професионалната си дейност. Тя не важи за случаите, когато продавате на други предприятия.

Изискванията на ЕС се отнасят до всички договорни условия, които не са индивидуално уговорени с потребителя, като предварително подготвени стандартни договорни условия. Изрично изключени са свързаните с предмета на вашия договор аспекти, както и аспектите, отнасящи се до неговата икономическа изгодност.

Имайте предвид, че ако смятате да се позовете на факта, че договорът е бил индивидуално уговорен, ще трябва да докажете, че това е така.

Договорите трябва да бъдат справедливи

Стандартните договорни условия, използвани във вашата стопанска дейност, трябва да бъдат справедливи, независимо дали се наричат „ред и условия" или са част от по-подробен договор.

Съгласно правото на ЕС стандартните договорни условия не трябва:

  • да противоречат на изискването за добросъвестност;
  • да поставят потребителите в неравностойно положение (във връзка с права и задължения) по отношение на продавачи или доставчици.

Трябва да действате добросъвестно, като се съобразявате със законните интереси на потребителите и се отнасяте справедливо и равноправно към тях.

Неравноправните условия на договора не са обвързващи

Ако определени условия на договора са неравноправни, те не са задължителни за потребителите, така че не можете да се позовавате на тях, дори ако потребителят е подписал договора.

При условие, че неравноправното условие не е съществен елемент на договора, останалата част от договора (но не и неравноправното условие) ще продължи да бъде задължителна за вас и потребителя.

Договорите трябва да бъдат прозрачни

Договорните условия трябва да са написани на прост и разбираем език. Те не само трябва да бъдат граматически ясни, но потребителят трябва да е в състояние да разбере икономическите им последици.

Имайте предвид, че всички неясноти ще бъдат тълкувани в полза на потребителя.

Примери за потенциално неправомерни условия

Освен общите изисквания за добросъвестност и баланс, правилата на ЕС включват и списък с конкретни договорни условия, които могат да бъдат счетени за неравноправни.

Ето някои ситуации, при които договорните условия могат да бъдат счетени за неравноправни съгласно правилата на ЕС:
 

1. Задължение, когато някой потребител почине или получи травма

Условия, които изключват/ограничават вашата отговорност, ако потребител почине или получи травма поради действие или бездействие от ваша страна.

2. Компенсация, ако не извършите доставка

Условия, които неоснователно изключват/ограничават правата на потребителите на компенсация, ако не изпълните вашата част от договора.

3. Клауза за освобождаване във ваша полза

Условия, които ви позволяват да преустановите предоставянето на дадена услуга просто защото не ви е удобно, но които продължават да обвързват потребителя.

4. Едностранна компенсация за анулиране

Условия, които ви дават възможност да запазите предплатените суми, ако потребителят анулира договора, но не осигуряват еквивалентна компенсация за потребителя, когато вие (търговецът) анулирате договора.

5. Прекомерна компенсация

Условия, изискващи потребител, който не изпълни дадено задължение, да заплати неразумно висока компенсация.

6. Едностранно анулиране

Условия, които ви дават възможност да прекратите договора едностранно, но не предоставят същото право на потребителя.

7. Анулиране с кратко предизвестие

Условия, които ви дават възможност да прекратите безсрочен договор с кратко предизвестие, освен когато това е напълно основателно.

8. Автоматично удължаване на срочни договори

Условия, съгласно които потребителят трябва да уведоми за намерението си да прекрати договора, но крайният срок за това е неразумно рано.

9. Скрити условия

Условия, които задължават потребителя, независимо че той трудно би могъл да научи за тях преди подписването на договора.

10. Едностранни промени в договора

Условия, които ви позволяват да променяте договора едностранно, освен ако в договора не е посочена основателна причина за това.

11. Едностранни промени в продукта или услугата

Условия, които ви позволяват да извършвате едностранно и без основателна причина промени в продукта или услугата, които трябва да предоставите.

12. Промени в цените

Условия, съгласно които можете да фиксирате или повишавате окончателната цена при доставката — без да дадете на потребителя възможност да анулира договора, ако сумата е много по-висока от първоначално договорената.

13. Едностранно тълкуване на договора

Условия, съгласно които само вие имате право да тълкувате всички клаузи на договора и да решавате дали продуктът или услугата съответстват на договора.

14. Неспазване на изявления, направени от ваши служители

Условия, съгласно които вие можете да се опитате да избегнете поети от ваши служители задължения, или които обвързват такива ангажименти с други условия.

15. Едностранно спазване на задължения

Условия, които задължават потребителя да изпълнява всичките си задължения, докато вие не сте задължен да изпълнявате своите.

16. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия

Условия, които ви позволяват да прехвърлите договора без съгласието на потребителя и които могат да доведат до влошаване на условията за него.

17. Ограничени права за правни действия

Условия, които ограничават предприемането на правни действия от потребителите, що се отнася до начините и инстанциите, а също така ги задължават да предоставят доказателства, когато в действителност това е задължение на другата страна по договора.

Подробна информация за националните правила

Моля, имайте предвид, че с правилата на ЕС относно неравноправните условия на договора се определят минимални стандарти, които могат да бъдат засилени или разширени в националното законодателство.

За по-подробна информация относно приложимите правила, моля, потърсете съвет от мрежата Enterprise Europe Network във вашата страна.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.