Navigačný riadok

Aktualizované : 07/10/2016

travel

Práva cestujúcich v leteckej doprave

V prvom rade vám pri kúpe lístka nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Okrem toho máte práva aj v prípade nečakaných udalostí. Napríklad, ak dôjde k meškaniu alebo zrušeniu letu a v prípade, keď spoločnosť zarezervovala viac miest ako je k dispozícii, a vy nemôžete nastúpiť do lietadla...

...tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak:

 • odlietate z ľubovoľného letiska v EÚ, alebo
 • prilietate do EÚ s leteckou spoločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiarska alebo Islandu

Vrátenie ceny letenky alebo alternatívna preprava

Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, váš let bol zrušený alebo bola prekročená kapacita lietadla, máte nárok na:

 • presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo
 • vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.

Dlhé meškania - ak váš let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky (ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).

Predmetná letecká spoločnosť vás musí informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia alebo meškania letu (ak je dlhšie ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km).

Jedlo a ubytovanie

V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.

Finančná náhrada

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta (uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti:

Lety v rámci EÚ

 • 1 500 km alebo menej - 250 EUR
 • viac ako 1 500 km - 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ

 • 1 500 km alebo menej - 250 EUR
 • 1 500 km až 3 500 km - 400 EUR
 • viac ako 3 500 km - 600 EUR

V prípade, že vám dopravca ponúkne náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50 %.

V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak:

 • bolo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi nepriaznivé počasie, alebo
 • vás spoločnosť o zrušení letu informovala 2 týždne pred plánovaným časom odletu, alebo
 • vám bol ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.

Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť:

 • vrátenie ceny letenky (v plnej výške alebo len časť, ktorú ste nevyužili);
 • náhradnú prepravu za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne, alebo
 • let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

Letecká spoločnosť vám navyše musí v prípade potreby poskytnúť pomoc počas čakania na náhradnú dopravu.

Ako si uplatniť nárok na vrátenie ceny letenky alebo finančnú náhradu

Vašej leteckej spoločnosti zašlite európsky formulár sťažnosti [119 KB] a nezabudnite si uschovať jeho kópiu.

V prípade, že vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu pdf English [222 KB] v členskom štáte EÚ, kde došlo k danej udalosti.

Ak problém s vaším letom nastal na letisku v krajine mimo EÚ, ale týka sa leteckej spoločnosti, ktorá má sídlo v EÚ, sťažnosť môžete adresovať príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu pdf English [222 KB] v členskom štáte EÚ, do ktorého váš let smeroval.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

Podaná batožina (check-in)

V prípade straty, poškodenia alebo omeškania vašej podanej batožiny vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody do výšky približne 1 220 EUR.

Výnimka - dopravca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v dôsledku kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina (vrátane osobných vecí)

Letecký dopravca je zodpovedný len za poškodenie, ku ktorému došlo z jeho viny.

Sťažnosť musíte podať do 7 dní (v prípade meškania batožiny do 21 dní) od doručenia batožiny.

Ak chcete uskutočniť ďalšie právne kroky, musíte ich vykonať do 2 rokov od vrátenia batožiny.

V prípade, že sa vo vašej batožine nachádzajú cenné predmety, mali by ste mať možnosť (bez poplatku) zvýšiť maximálnu výšku náhrady nad sumu 1 220 EUR, ak najneskôr pri podaní batožiny (check-in) odovzdáte leteckej spoločnosti špeciálne vyhlásenie. Aj tak vám však odporúčame, aby ste uzavreli súkromné cestovné poistenie.

Pre uvedené špeciálne vyhlásenie neexistuje štandardizovaný formulár. Letecká spoločnosť vám ponúkne vlastný formulár.

Online nákup leteniek - prehľadné ceny

V prípade online rezervácie letu musí byť celková cena letenky vrátane všetkých povinných prvkov (napr. dane a poplatky) zobrazená od začiatku transakcie, čo umožňuje jednoduchšie porovnávanie cien rôznych spoločností.

Okrem konečnej ceny letenky musia predajcovia zreteľne uvádzať minimálne tieto informácie: cestovné, dane, letiskové poplatky a iné platby, prirážky alebo poplatky (napríklad bezpečnostné alebo palivové poplatky).

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky musia byť zreteľne a jednoznačne označené a zákazník musí mať možnosť ich prijatia alebo odmietnutia.

Informácie pre osoby cestujúce na letisko v Bruseli alebo z neho pdf English

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo