Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 11/09/2014

family

Οικογενειακές παροχές

Στην ΕΕ, η χώρα που είναι υπεύθυνη για την κοινωνική σας ασφάλιση, μεταξύ άλλων και για τις οικογενειακές σας παροχές (επίδομα τέκνου, επιδόματα ανατροφής παιδιού, άδεια μητρότητας/πατρότητας κ.λπ), καθορίζεται με βάση την οικονομική σας κατάσταση και τον τόπο κατοικίας σας - και όχι την εθνικότητά σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά ποια είναι η χώρα που πρέπει να καλύπτει την κοινωνική σας ασφάλιση. Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα αυτή ο ίδιος!

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι οικογενειακές παροχές διαφέρουν σημαντικά από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη.

Ποια χώρα χορηγεί τις οικογενειακές σας παροχές;

Γενικά:

 • Εάν εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας αυτής, τότε οι οικογενειακές σας παροχές θα καθορίζονται από το καθεστώς της χώρας υποδοχής.
 • Εάν, ωστόσο, είστε αποσπασμένος για σύντομο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό (λιγότερο από 2 χρόνια) ενώ παράλληλα εξακολουθείτε να έχετε κάλυψη από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας, υπεύθυνη για τη χορήγηση των οικογενειακών σας παροχών είναι η χώρα προέλευσης.
 • Εάν τα μέλη της οικογένειάς σας δεν ζουν στη χώρα όπου είστε ασφαλισμένος, μπορεί να δικαιούστε οικογενειακές παροχές σε διάφορες χώρες.

Εάν οι εμπλεκόμενες χώρες είναι δύο ή περισσότερες, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα λάβουν υπόψη την κατάσταση και των δύο γονέων και θα αποφασίσουν ποια χώρα είναι η "κατά προτεραιότητα αρμόδια" για τη χορήγηση των παροχών. Η απόφασή των αρχών θα βασίζεται στους "κανόνες προτεραιότητας" .

Αν διαπιστωθεί ότι οι παροχές που λαμβάνετε από την "κατά προτεραιότητα αρμόδια" χώρα είναι λιγότερες από αυτές που θα λαμβάνατε από την "επικουρικώς αρμόδια" χώρα, όπου είχατε επίσης δικαιώματα (επειδή εργάζεστε σ' αυτήν ή επειδή η χώρα αυτή σάς καταβάλλει σύνταξη), η επικουρικώς αρμόδια χώρα θα σας καταβάλλει συμπληρωματική παροχή η οποία θα ισοδυναμεί με τη διαφορά των δύο παροχών. Μ' αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε το μέγιστο των παροχών που δικαιούστε.

&nbps;

Κανόνες προτεραιότητας

Ας υποθέσουμε ότι: είστε ο μόνος γονέας που δικαιούται οικογενειακές παροχές, και μάλιστα σε περισσότερες από μία χώρες, διότι:

 • εργάζεστε σε μία χώρα και λαμβάνετε σύνταξη από μία ή περισσότερες άλλες χώρες:

  στην περίπτωση αυτή, η χώρα στην οποία εργάζεστε θα είναι κατά προτεραιότητα αρμόδια για τη χορήγηση των οικογενειακών σας παροχών . Μπορεί επίσης να δικαιούστε ένα συμπληρωματικό ποσό στη χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας.

Ή

 • ζείτε σε μια χώρα και εργάζεστε σε μια άλλη:

  στην περίπτωση αυτή, η χώρα στην οποία εργάζεστε θα είναι κατά προτεραιότητα αρμόδια για τη χορήγηση των οικογενειακών σας παροχών .

Ή

 • λαμβάνετε σύνταξη από δύο διαφορετικές χώρες:

  Τότε, η χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας είναι κατά προτεραιότητα αρμόδια να καταβάλλει τις οικογενειακές σας παροχές.

  Αν τα παιδιά σας ζουν σε μια χώρα που δεν σας καταβάλλει σύνταξη, η προτεραιότητα δίνεται στη χώρα στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν οι οικογενειακές παροχές που λαμβάνετε από την κατά προτεραιότητα αρμόδια χώρα είναι λιγότερες από αυτές που θα λαμβάνατε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία έχετε δικαιώματα, αυτή η άλλη χώρα οφείλει να σας καταβάλλει τη διαφορά.

Ας υποθέσουμε ότι: εσείς και ο άλλος γονέας των παιδιών σας δικαιούστε αμφότεροι οικογενειακές παροχές σε περισσότερες από μία χώρες, δεδομένου ότι:

 • εργάζεστε και οι δύο στην ίδια χώρα της ΕΕ αλλά ζείτε σε μια άλλη:

  στην περίπτωση αυτή, η χώρα στην οποία εργάζεστε θα σας καταβάλλει και τις οικογενειακές παροχές, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες.

Ή

 • και οι δυο σας εργάζεστε σε διαφορετικές χώρες:

  στην περίπτωση αυτή, εφόσον εσείς ή ο άλλος γονέας εργάζεστε στη χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας, η χώρα αυτή θα σας καταβάλλει και τις οικογενειακές παροχές, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες ενώ η άλλη χώρα μπορεί να σας χορηγεί τη διαφορά.

Ή

 • εσείς εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ο άλλος γονέας λαμβάνει σύνταξη από άλλη χώρα της ΕΕ:

  στην περίπτωση αυτή, η χώρα στην οποία εργάζεστε θα σας καταβάλλει και τις οικογενειακές παροχές, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες.

  Μπορεί να δικαιούστε επιπλέον ποσό στη χώρα που καταβάλλει σύνταξη στον άλλο γονέα του παιδιού σας.

Ή

 • λαμβάνετε αμφότεροι συντάξεις από διάφορες χώρες της ΕΕ.

  Αν δικαιούστε σύνταξη στη χώρα όπου ζουν τα παιδιά σας, η χώρα αυτή θα σας καταβάλλει και τις οικογενειακές παροχές, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες.

  Αν δεν δικαιούστε σύνταξη στη χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά σας, τις οικογενειακές παροχές θα σας καταβάλλει η χώρα στην οποία εσείς ή ο άλλος γονέας ήσασταν ασφαλισμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ή

 • λαμβάνετε σύνταξη από μια χώρα της ΕΕ και ο άλλος γονέας των παιδιών σας εργάζεται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

  Στην περίπτωση αυτή, η χώρα στην οποία εργάζεται ο άλλος γονέας των παιδιών σας θα σας καταβάλλει τις οικογενειακές παροχές, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες.

  Μπορεί να δικαιούστε επιπλέον ποσό από τη χώρα που καταβάλλει επίσης τη σύνταξή σας.

Το συνολικό ποσό των οικογενειακών σας παροχών θα πρέπει να ισοδυναμεί με τις υψηλότερες προβλεπόμενες παροχές.

Αν είστε διαζευγμένος/η και ο/η πρώην σύζυγός σας λαμβάνει παροχές τις οποίες όμως δεν χρησιμοποιεί για τη συντήρηση των παιδιών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις οικογενειακές παροχές στη χώρα όπου ζουν τα παιδιά σας και να ζητήσετε να καταβάλλονται οι παροχές απευθείας σε σας, αφού εσείς είστε το άτομο που ουσιαστικά συντηρεί την οικογένεια.

Πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση για οικογενειακές παροχές

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οικογενειακές παροχές σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία εσείς ή ο άλλος γονέας των παιδιών σας θεμελιώνετε δικαίωμα τέτοιων παροχών. Η αρχή της χώρας στην οποία υποβάλλετε αίτηση θα εξετάσει την αίτησή σας από κοινού με όλες τις συναρμόδιες για την περίπτωσή σας χώρες.

Αν υποβάλετε την αίτηση εμπρόθεσμα σε μια χώρα, θεωρείται ότι την υποβάλατε εμπρόθεσμα και σε οιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ έχετε θεμελιώσει δικαίωμα οικογενειακών παροχών. Δεν μπορεί κανείς να σας αρνηθεί τις παροχές που δικαιούστε με το αιτιολογικό ότι η χώρα όπου υποβάλατε αρχικά την αίτηση διαβίβασε τον φάκελό σας καθυστερημένα στην αρμόδια αρχή της άλλης χώρας.

Ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν για τις οικογενειακές παροχές. Αν χάσετε την προθεσμία, μπορεί να χάσετε και το δικαίωμά σας σ' αυτές.

Οι εθνικές αρχές έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την αίτησή σας. Για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών λόγω διαφορετικής γλώσσας, οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν τυποποιημένα έγγραφα (πρώην έντυπα Ε) κατά την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

&nbps;

Οι οικογενειακές παροχές ποικίλλουν σημαντικά στην Ευρώπη

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες. Όλες οι χώρες παρέχουν ορισμένες οικογενειακές παροχές, αλλά το ύψος των ποσών και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους διαφέρουν σημαντικά. Σε ορισμένες χώρες μπορεί να λαμβάνετε ένα ποσό σε τακτική βάση, ενώ σε άλλες, αντί για την καταβολή συγκεκριμένων ποσών, μπορεί λόγω της οικογενειακής σας κατάστασης να δικαιούστε φοροαπαλλαγές.

Προς αποφυγή παρανοήσεων που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για το συνολικό σας εισόδημα, ενημερωθείτε για το σύστημα οικογενειακών παροχών της χώρας στην οποία πηγαίνετε.

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις οικογενειακές παροχές που ισχύουν στη χώρα που είναι υπεύθυνη να σας τις χορηγεί:

Επιλέξτε :

Οι σύμβουλοι EURES μπορούν κατά κανόνα να δίνουν βασικές πληροφορίες για τις οικογενειακές παροχές που δικαιούστε στη νέα σας χώρα.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Footnote

Σ΄αυτήν την περίπτωση, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία

Retour au texte en cours.