Available languages:

Podnikanie
Posledná kontrola: 30/01/2018

Platnosť poistenia motorových vozidiel v EÚ – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ak sa dočasne presťahujete na Slovensko z inej členskej krajiny EÚ (ako študent, dôchodca, majiteľ druhého domu, cezhraničný pracovník), platí vaša súčasná poistná zmluva z inej krajiny EÚ, ktorú preukážete medzinárodnou zelenou poistnou kartou pre motorové vozidlá a ktorá platí počas obdobia vyznačeného na tejto karte.

História poistných udalostí

Systém hodnotenia rizika, ktorý používajú poisťovatelia motorových vozidiel v Slovenskej republike, sa označuje ako systém bonus-malus. Tým nie je dotknutá registrácia ani prevádzka motorového vozidla. Systém bonus-malus monitorujú len poisťovne. Dokumenty vydané motorovému vozidlu v inej krajine EÚ sa na účely prevádzky vozidla akceptujú len vtedy, ak sú vydané v súlade so smernicou Rady 1999/37/ES.

Riešenie sporov

Ak nesúhlasíte s výškou náhrady za vzniknutú poistnú udalosť resp. s akýmkoľvek iným rozhodnutím vášho poisťovateľa, môžete sa obrátiť na inú poisťovňu alebo na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov .

Získať hlavné informácie o tejto téme

Zdieľať túto stránku: