Последна проверка: 13/07/2021

За този сайт

„Вашата Европа" е сайт на ЕС, чиято цел е да ви помага да вършите различни неща в други европейски страни без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, пазаруване или просто пътуване в чужбина. Или — ако сте предприятие — за развиване на стопанска дейност в чужбина.

Като гражданин на ЕС — или на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия — имате известни права в тези области. Възможно е те не винаги да се съблюдават, когато съответната държава не е приложила изцяло съответното законодателство на ЕС.

Каква информация има на този сайт?

„Вашата Европа" предлага:

Обхванати страни / националности

Информацията на този сайт е предназначена главно за граждани на ЕС и техните семейства (включително членове на семействата от страни извън ЕС).

В повечето случаи правата в рамките на ЕС, описани на сайта „Вашата Европа", важат за всички държави от СъюзаОтваряне като външна връзка плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Понякога, но не винаги, правата в рамките на ЕС важат и за Швейцария, тъй като тази страна е подписала някои споразумения със Съюза.

На всяка страница на „Вашата Европа" се посочва точно за кои страни или националности се отнася съдържащата се на нея информация.

Автори на сайта

Информацията на „Вашата Европа" е предоставена от съответните генерални дирекции на Европейската комисия и е допълнена от властите в страните, за които се отнася.

Сайтът има 2 раздела:

Разделът за граждани съдържа примери за реални житейски ситуации, в които могат да попаднат граждани на ЕС. Всички имена и националности са измислени.

Езиково покритие

„Вашата Европа" предлага информация на всички официални езици на ЕС , с изключение на ирландски .

Възможно е обаче понякога да не можете да намерите предпочитаната от вас езикова версия, тъй като все още предстои да бъде преведена.

Специфичната за дадена държава информация се предоставя на официалния език (или езици) на тази страна и на английски.

Европейската комисия не носи отговорност за езиковата политика на външни уебсайтове.

Публикуване на връзки към „Вашата Европа"

Когато създавате връзки към „Вашата Европа", моля, придържайте се към следната политика:

Редовно проверяваме дали връзките ви към нашия сайт са съобразени с тази политика.

Популяризиране на „Вашата Европа"

Ако искате да популяризирате „Вашата Европа", можете да използвате нашите многоезични рекламни материали.

Политика за поверителност

„Вашата Европа" спазва правилата за неприкосновеност на личния живот и защита на данните, които важат за целия уебсайт Europa.

Ако използвате службите за помощ, достъпни чрез „Вашата Европа", ще бъдете информирани за подробностите относно тяхната политика за защита на личните данни.