Navigatsioonitee

Ajakohastatud 22/01/2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande esitamine ei ole mitte ainult juriidiline kohustus, vaid see võimaldab Teil ka arvetel ja kulutustel silma peal hoida ning jälgida niiviisi oma äriühingu elujõulisust. Sõltumata suurusest peavad ELis ettevõtlusega tegelevad piiratud vastutusega äriühingud ette valmistama teatavad finantsaruanded ning esitama need asjaomasele riiklikule äriregistrile.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või kui Teie ettevõte on piiramatu vastutusega ettevõte, ei kohaldata Teie ettevõtte suhtes ELi eeskirju: peate tutvuma eeskirjadega, mille on kehtestanud individuaalsed liikmesriigid.

Lihtsad eeskirjad väikeettevõtjatele

Kui tegemist on väikeettevõttega (kuni 50 töötajat), siis tuleb esitada üksnes järgmised finantsaruanded: bilanss, kasumiaruanne ja mõned selgitavad märkused. Liikmesriik võib lisaks nõuda ka auditi ja haldusaruande esitamist.

Eriti lihtsad eeskirjad mikroettevõtjatele

Mikroettevõtjad on järgmised:

  • kuni 10 töötajat;
  • kogubilanss on väiksem kui 350 000 eurot;
  • netokäive on väiksem kui 700 000 eurot.

Liikmesriigid võivad kehtestada madalamad summad: kontrollige kindlasti vastavaid andmeid.  Kui Teie ettevõte ületab kahe järjestikuse aasta jooksul kahte neist kolmest kriteeriumist, siis käsitatakse Teie ettevõtet väikeettevõttena!

Sõltuvalt asukohaliikmesriigist võib mikroettevõtjatele mõeldud eriti lihtne kord hõlmata järgmist.

  • Vähema teabe esitamine aastaaruannete lisades − bilansi lõpus selgitatud kirjeid ei tule enam selgitada aastaaruandes.
  • Teie aruande lihtsustatud avaldamine − Te võite selle saata ühele riiklikule asutusele (nt Teie maksuhaldur), kes avaldab selle Teie nimel.
  • Bilansilehe ja kasumiaruande lihtsustatud vorm.
  • Vabastus kohustusest arvestada välja aastalõpu viitlaekumised ja ettemaksed (välja arvatud tooraine ja tarbekaupade ning töötajatega seotud kulud, väärtuse korrigeerimised ja maksud).

Kuigi asjaomased lihtsustatud eeskirjad on ELi õiguse kohaselt lubatud, ei kohalda kõik ELi liikmesriigid neid.

Uurige põhjalikumalt riikide lõikes:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

ELi õigusaktide kohaselt peavad kõik ELis registreeritud äriühingud koostama koondaruanded vastavalt ühtsetele üldistele standarditele – rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS). Enamik liikmesriike lubab rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid kohaldada ka börsil noteerimata äriühingute konsolideeritud aastaaruannete suhtes. Lisaks sellele on osad liikmesriigid otsustanud lubada või nõuda rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeidEnglish teatavate äriühingute individuaalsete finantsaruannete puhul.

Asjaomased standardid on välja töötanud sõltumatu raamatupidamisasutus Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite NõukoguEnglish (IASB) ning EL on need vastu võtnud.

Eeskirjad ELi-väliste äriühingute puhul

Kõigi osapoolte kulude ja kaubavahetuse keerukuse vähendamiseks teeb EL tööd raamatupidamiseeskirjade ühtlustamiseks kogu maailmas. Nii julgustab ta ELiga kaubavahetust pidavaid ELi-väliseid äriühinguid koostama oma finantsaruandeid rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite või samaväärsete riiklike raamatupidamisstandardite alusel.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.