Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Εγγυήσεις καταναλωτών

Επικαιροποίηση 03/2013

Η σχέση σας με τους πελάτες σας δεν τελειώνει με την πώληση του προϊόντος σας. Ακόμη και μετά την παράδοση, έχετε ορισμένες ευθύνες αν το προϊόν σας αποδειχθεί ελαττωματικό.

Ως κατασκευαστής ή εισαγωγέας, είστε υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ελάττωμα του προϊόντος σας.

Πότε το προϊόν σας θεωρείται ελαττωματικό;

Οι πελάτες σας μπορούν να ζητήσουν επανόρθωση αν το προϊόν σας:

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος, ή αν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πουλήσατε δεν ανταποκρίνονται στο μοντέλο της διαφήμισης ή σε αυτό που δείξατε στον πελάτη
 • είναι ακατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προϊόντα αυτού του τύπου, ή για τον οποίο ο πελάτης το παρήγγειλε (αν δεχθήκατε τις απαιτήσεις του πελάτη σας)
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου
 • χρειάζεται εγκατάσταση πριν από τη χρήση του και εσείς δεν το εγκαταστήσατε σωστά ή ο πελάτης σας δεν το εγκατέστησε σωστά εξαιτίας ελλιπών οδηγιών εγκατάστασης.

Δεσμεύεστε από τις δημόσιες δηλώσεις που κάνετε για τα προϊόντα σας (ειδικότερα, σε διαφημίσεις ή στις ετικέτες).

Αν ενημερώσετε τον πελάτη σας ότι το προϊόν που πρόκειται να πουλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του, ο πελάτης σας δεν μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

Τι είδους επανόρθωση μπορεί να αξιώσει ο πελάτης σας;

Ο πελάτης σας έχει το δικαίωμα να σάς ζητήσει:

 • επιδιόρθωση του προϊόντος
 • αντικατάσταση του προϊόντος
 • μείωση της τιμής
 • ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή χρημάτων.

Κατ’ αρχάς, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση πρέπει να γίνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη σας.

 • Αν δεν γίνει αυτό, ο πελάτης σας μπορεί να ζητήσει μείωση της τιμής ή

πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Αν το ελάττωμα του προϊόντος δεν είναι σημαντικό, π.χ. μια χαραγματιά σε θήκη CD, η σύμβαση ή η πώληση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Οφείλετε να παράσχετε την επανόρθωση δωρεάν. Αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, το εργατικό κόστος ή τα υλικά.

Προθεσμίες

Η υποχρέωσή σας για επανόρθωση ξεκινά την ημέρα της παράδοσης και εξακολουθεί να ισχύει για 2 χρόνια.

Οι πελάτες έχουν προθεσμία 2 μηνών για να σας ενημερώσουν αφού διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας.

Αν το πρόβλημα διαπιστωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, το προϊόν σας θεωρείται ελαττωματικό τη στιγμή της παράδοσης.

Αν πουλάτε μεταχειρισμένα προϊόντα, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον πελάτη σας σε μια περίοδο ευθύνης μικρότερη από 2 έτη, αλλά όχι μικρότερη από 1 έτος.

Εμπορικές εγγυήσεις

Μπορείτε επίσης να δώσετε στους πελάτες σας συμπληρωματικές εγγυήσεις, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και δεν επηρεάζει τα βασικά δικαιώματα των πελατών σας για επιδιόρθωση, αντικατάσταση, μείωση της τιμής και επιστροφή χρημάτων, ούτε τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Δεν θα πρέπει να παραπλανήσετε τους πελάτες σας σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους

Τι γίνεται αν είστε απλώς ο διανομέας και υπαίτιος είναι ο παραγωγός;

Αν ο πελάτης σας επιστρέψει ένα ελαττωματικό προϊόν, έχετε κι εσείς ορισμένα δικαιώματα ως διανομέας. Αν το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα σφάλματος κατά την παραγωγή, μπορείτε να ζητήσετε επανόρθωση από τον παραγωγό όπως ακριβώς ζήτησε και ο πελάτης σας από εσάς.

Ελαττωματικά προϊόντα: η ευθύνη σας

Είστε υπεύθυνος για οποιοδήποτε ελάττωμα στα προϊόντα σας. Αν προκαλέσουν βλάβη στους πελάτες σας (θάνατο, σωματική βλάβη, υλική ζημία στα προσωπικά αντικείμενα, κ.λπ.), μπορεί να έχετε σοβαρό πρόβλημα.

Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν:

 • κατασκευάζετε το τελικό προϊόν
 • κατασκευάζετε εξαρτήματα που θα ενσωματωθούν σε άλλο προϊόν
 • εισάγετε ένα προϊόν στην ΕΕ προς μεταπώληση.

Αν περισσότερες από μία επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια ενός προϊόντος, ο θιγόμενος μπορεί να ασκήσει δικαστική δίωξη εναντίον οποιασδήποτε από αυτές τις επιχειρήσεις.

Οι κανόνες περί ευθύνης ισχύουν και για τα ηλεκτρολογικά και γεωργικά προϊόντα.
Η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να περιέχει όρους που περιορίζουν την ευθύνη σας για ένα ελαττωματικό προϊόν.

Πώς να ζητήσετε επανόρθωση για τη ζημία που υποστήκατε

Προκειμένου να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, ο θιγόμενος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • συνέβη ζημία
 • το προϊόν σας ήταν ελαττωματικό
 • η ζημία προκλήθηκε εξαιτίας του ελαττώματος

Περιπτώσεις στις οποίες δεν έχετε ευθύνη

Δεν έχετε ευθύνη αν μπορείτε να αποδείξετε ότι:

 • δεν διαθέσατε το προϊόν στην αγορά
 • δεν κατασκευάσατε το προϊόν για πώληση
 • το ελάττωμα που προκάλεσε τη ζημία δεν υπήρχε όταν διατέθηκε το προϊόν στην αγορά
 • το ελάττωμα προκλήθηκε εξαιτίας των υποχρεωτικών τεχνικών προδιαγραφών που έπρεπε να πληροί το προϊόν σας
 • σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά και τεχνικά πρότυπα, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το ελάττωμα όταν διαθέσατε το προϊόν στην αγορά
 • κατασκευάσατε μόνο ένα τμήμα του προϊόντος, ενώ το ελάττωμα ήταν αποτέλεσμα του σχεδιασμού του τελικού προϊόντος

Ο θιγόμενος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση μέσα σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η ζημία.

Δεν φέρετε ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσε το προϊόν σας εφόσον αυτό κυκλοφορεί ήδη στην αγορά επί 10 έτη, εκτός αν κάποιος σάς έχει ζητήσει αποζημίωση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αναζήτηση μη ασφαλών προϊόντων: RAPEX

Οι εθνικές αρχές της ΕΕ μπορούν να παρέμβουν (με την ανάκληση προϊόντων ή την απαγόρευση της εμπορίας τους) για να λάβουν μέτρα κατά προϊόντων που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών . Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τα προϊόντα τους. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται καταχωρούνται στη βάση δεδομένων RAPEX English . Στο RAPEX δεν καταγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται κατά των γεωργικών προϊόντων ούτε κατά των φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια πηγή χρήσιμων συμβουλών από εμπειρογνώμονες για τυχόν προβλήματα που συναντάτε σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Győr

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Milano

Milano

Molise

Naples

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Torino

Torino

Trieste

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)