Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 05/09/2016

Επικαιροποίηση 05/09/2016

Εγγυήσεις για τους καταναλωτές

 Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει στους καταναλωτές δικαίωμα σε τουλάχιστον διετή εγγύηση.

Ωστόσο σε μερικές χώρες, η εθνική νομοθεσία μπορεί να απαιτεί την παροχή πιο μακροπρόθεσμων εγγυήσεων.

Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα σας επιλέγοντας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της χώρα σας English .

Η σχέση σας με τους πελάτες σας δεν τελειώνει με την πώληση του προϊόντος σας. Ακόμη και μετά την παράδοση, έχετε ορισμένες ευθύνες αν το προϊόν σας αποδειχθεί ελαττωματικό.

Είτε είστε κατασκευαστής είτε εισαγωγέας, είστε επίσης υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ελάττωμα του προϊόντος σας.

Τι σημαίνει ελαττωματικό;

Αν είστε έμπορος λιανικής, οι πελάτες σας μπορούν να ζητήσουν επανόρθωση βάσει της «νόμιμης εγγύησης» που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ — αν ένα προϊόν:

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος ή αν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό που δείξατε στον πελάτη·

   

  Δεσμεύεστε νομικά από τυχόν δημόσιες δηλώσεις που κάνατε για τα προϊόντα σας (ιδίως σε διαφημίσεις ή ετικέτες).

   

 • είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό (είτε για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου, είτε για τον οποίο ο πελάτης το παρήγγειλε - και που εσείς δεχθήκατε)·
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν συνήθως τα προϊόντα αυτού του τύπου·
 • ( στις περιπτώσεις που χρειάζεται εγκατάσταση πριν από τη χρήση) τοποθετήθηκε εσφαλμένα (είτε από εσάς, είτε από τον πελάτη, εξαιτίας ελλιπών οδηγιών εγκατάστασης).

  Αν ενημερώσετε τον πελάτη σας ότι το προϊόν που πρόκειται να πουλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του, ο πελάτης σας δεν μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

Τι είδους επανόρθωση μπορεί να αξιώσει ο πελάτης σας;

Ο πελάτης σας έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει ένα από τα ακόλουθα — χωρίς καμία επιβάρυνση ( έξοδα αποστολής, εργατικά,υλικά κ.λπ.):

 • επιδιόρθωση του προϊόντος
 • αντικατάσταση του προϊόντος
 • μείωση της τιμής
 • ακύρωση της σύμβασης και πλήρης επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.*

Με ποιον τρόπο λειτουργεί;

 1. Στις περισσότερες χώρες, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει  κατ΄αρχάς επιδιόρθωση ή αντικατάσταση — που θα πρέπει να κάνετε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη.**
 2. Μείωση της τιμής / πλήρης επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε

Ο πελάτης μπορεί να έχει αυτή την αξίωση αν η επισκευή/αντικατάσταση:

 •  δεν είναι δυνατή·
 •  είναι πολύ δαπανηρή δεδομένου του είδους του προϊόντος ή του ελαττώματος·
 •  δεν εξυπηρετεί καθόλου τον πελάτη σας·
 •  δεν μπορεί να γίνει από την επιχείρησή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα .* σε ορισμένες χώρες η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να ακυρωθεί αν το ελάττωμα του προϊόντος δεν είναι σημαντικό (π.χ. χαραγματιά σε θήκη CD ).

** σε ορισμένες χώρες, οι πελάτες μπορούν να παρακάμψουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν αμέσως μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων.

Για να δείτε ακριβώς τις υποχρεώσεις σας σε κάθε χώρα, επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στη συγκεκριμένη χώρα.

Προθεσμίες

Η υποχρέωσή σας για επανόρθωση ξεκινά την ημέρα της παράδοσης και εξακολουθεί να ισχύει για 2 χρόνια..

Σε ορισμένες χώρες οι πελάτες έχουν προθεσμία 2 μηνών για να σας ενημερώσουν αφού διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα στο προϊόν σας.

Αν το πρόβλημα διαπιστωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, το προϊόν σας θεωρείται ότι ήταν ελαττωματικό τη στιγμή της παράδοσης. Αν διαπιστωθεί μετά την πάροδο 6 μηνών, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το πρόβλημα υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, αν πουλάτε μεταχειρισμένα προϊόντα, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον πελάτη σας σε μια περίοδο ευθύνης μικρότερη από 2 χρόνια — αλλά όχι μικρότερη από 1 χρόνο.

Εμπορικές εγγυήσεις

Μπορείτε να δώσετε στους πελάτες σας συμπληρωματικές εγγυήσεις, — αλλά αυτές δεν επηρεάζουν τα βασικά δικαιώματα των πελατών σας για επανόρθωση, ούτε τις προθεσμίες, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Δεν θα πρέπει να παραπλανήσετε τους πελάτες σας σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Τι γίνεται αν είστε απλώς ο διανομέας και υπαίτιος είναι ο παραγωγός;

Αν ο πελάτης σας επιστρέψει ένα ελαττωματικό προϊόν, έχετε κι εσείς ορισμένα δικαιώματα ως διανομέας.

Συγκεκριμένα, αν το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικού σφάλματος, μπορείτε να ζητήσετε τους ίδιους τύπους επανόρθωσης από τον παραγωγό όπως ακριβώς ζήτησε και ο πελάτης σας από εσάς.

Παραπομπές

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές