Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia pobytu v zahraničí – Slovensko

Dokumenty a formálne náležitosti pri ohlasovaní pobytu na Slovensku

Získať hlavné informácie o tejto téme
Registrácia pobytu v zahraničí
Verejné konzultácie
    Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
    Obráťte sa na orgány štátnej správy
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo