Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ v inej krajine Únie – Slovensko

Pobytová karta pre rodinných príslušníkov občanov tretích krajín

Verejné konzultácie
    Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
    Obráťte sa na orgány štátnej správy
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo