Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 05/2015

Επικαιροποίηση 05/2015

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Βασικοί κανόνες

Αν η επιχείρησή σας παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά, ενεργειακά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, προϊόντα καπνού), θα πρέπει να γνωρίζετε τους κανόνες για την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται σε αυτά τα προϊόντα.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να επιβάλλει και άλλους φόρους σε αυτά τα προϊόντα.

Οι κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιφέρειες της ΕΕ:

 • Κανάριοι Νήσοι
 • Αγγλονορμανδικές Νήσοι
 • Νήσοι Ώλαντ
 • Θέουτα και Μελίλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.

Στο Μονακό οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη Γαλλία.

Στο Σαν Μαρίνο οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με συντελεστές που ισχύουν στην Ιταλία.

Ποια προϊόντα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης;

Αλκοόλ και αλκοολούχα ποτά (οδηγίες 92/83/EΚ και 92/84/EΚ της ΕΕ)

 • μπίρα ή μίγματα μπίρας με μη αλκοολούχα ποτά
 • κρασί
 • άλλα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση όπως ο μηλίτης
 • ενδιάμεσα προϊόντα όπως το σέρι και το πόρτο
 • αιθυλική αλκοόλη, εκτός αν χρησιμοποιείται για την παρασκευή άλλων προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (αν χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργειακό προϊόν)
 • οινοπνευματώδη.

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τους ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης pdf English [1 MB], αλλά σε ορισμένες χώρες τα μικρά ζυθοποιεία (που παράγουν έως και 200.000 hl μπύρας ετησίως) και τα αποστακτήρια (έως και 10 hl καθαρής αλκοόλης ετησίως) δικαιούνται μείωση έως και 50% των κανονικών φόρων. Μειώσεις ή απαλλαγές μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε μικρούς οινοπαραγωγούς (κάτω από 1.000 hl ετησίως).

Δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε σπιτικά προϊόντα που δεν παράγονται για εμπορικούς σκοπούς, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά.

Μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κρασί και στα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση εάν έχουν ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 8,5% vol.

Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια ( οδηγία 2003/96/EΚ της ΕΕ)

Τα προϊόντα αυτά φορολογούνται αν χρησιμοποιούνται ως:

 • καύσιμο κίνησης
 • καύσιμο θέρμανσης.

Δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα όταν δεν χρησιμοποιούνται ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης.

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τους ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα pdf English [2 MB] .

Προϊόντα καπνού ( οδηγία 2010/12/EΕ )

 • τσιγάρα
 • πούρα
 • πoυράκια
 • καπνός για κάπνισμα, όπως ο λεπτοκομμένος καπνός.

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τους ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα προϊόντα καπνού pdf English [852 KB] .

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης απαλλάσσονται κατά κανόνα από τους φόρους όταν χρησιμοποιούνται:

 • στο πλαίσιο διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων
 • από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε μέλους του NATO
 • από διεθνείς οργανισμούς.

Όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αποστέλλονται για τις ανωτέρω χρήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να απαλλάσσουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από αυτούς τους φόρους όταν αυτά πωλούνται:

 • σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε έδαφος της ΕΕ που δεν υπόκειται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίοι ισχύουν στην ΕΕ.
 • σε αεροπλάνο ή πλοίο κατά τη διάρκεια πτήσης ή θαλάσσιου ταξιδιού προς ή από χώρα εκτός ΕΕ ή προς ή από έδαφος της ΕΕ που δεν υπόκειται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίοι ισχύουν στην ΕΕ.

 

 

Ποιος και πότε καταβάλλει τους φόρους

 

 

Πωλήσεις απευθείας στους τελικούς καταναλωτές

Πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις

Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στον χρόνο κατά τον οποίο ένα προϊόν καθίσταται υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί αυτός ο φόρος.

Τα περισσότερα προϊόντα καθίστανται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από τη στιγμή που παράγονται, εξορύσσονται ή εισάγονται στην ΕΕ.

Ο φόρος αυτός όμως αναστέλλεται στην πράξη και δεν απαιτείται η καταβολή του μέχρις ότου το προϊόν «διατεθεί προς κατανάλωση», δηλαδή μέχρις ότου παραληφθεί από άλλη επιχείρηση («παραλήπτης») μετά την έξοδό του από τον εγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης ή παραγωγής. Σημειώνεται ότι για την παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς καταβολή ειδικού φόρου απαιτείται ειδική άδεια από την οικεία χώρα français Deutsch English .

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων ή φυσικών καταστροφών, προτού αυτά διατεθούν προς κατανάλωση, δεν πρέπει να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Ποιος καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;
 • το πρόσωπο ή η επιχείρηση που είναι ο «εγκεκριμένος αποθηκευτής» στον τόπο όπου παράγονται, μεταποιούνται, αποθηκεύονται, αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
 • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο - αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας ή τρίτος που παρέχει εγγύηση διακίνησης, κ.λπ. - που εξαίρεσε τα προϊόντα από το καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης
 • το πρόσωπο που δηλώνει την εισαγωγή, αν τα προϊόντα εισάγονται χωρίς να τεθούν αμέσως σε καθεστώς αναστολής.
Μεταφορά προϊόντων σε διάφορες χώρες της ΕΕ χωρίς καταβολή φόρου

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που σάς δίνουν τη δυνατότητα, ως πωλητή, να μεταφέρετε προϊόντα διατηρώντας την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος πρέπει να καταβάλλεται από τον αγοραστή στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σε αυτήν τη χώρα.

1ος κανόνας - Εγγύηση έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά

Η χώρα της ΕΕ από την οποία αποστέλλονται τα προϊόντα απαιτεί να συνοδεύονται από εγγύηση κάλυψης των κινδύνων μεταφοράς, που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Την εγγύηση αυτή μπορείτε επίσης να τη χορηγήσετε εσείς ως πωλητής (αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος αποστολέας), ο μεταφορέας ή ο αγοραστής, ή δύο ή περισσότεροι από τους προαναφερόμενους.

Η χώρα αποστολής μπορεί να παραιτηθεί από αυτή την απαίτηση αν τα προϊόντα μεταφέρονται μόνον εντός των συνόρων της.

Ομοίως, δεν απαιτείται εγγύηση αν και οι δύο χώρες της ΕΕ (αποστολής και προορισμού) συμφωνήσουν γι’ αυτό.

2ος κανόνας - Ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)

Μαζί με την εγγύηση, πρέπει επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD) στην αρμόδια εθνική αρχή για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα αποστολής français Deutsch English χρησιμοποιώντας το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) français Deutsch English .

Η εν λόγω αρχή:

 • ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων στο e-AD (π.χ. τον αριθμό μητρώου του πωλητή και του αγοραστή) και σας δίνει τον κωδικό αναφοράς της
 • διαβιβάζει το e-AD στην αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ όπου βρίσκεται ο αγοραστής (η οποία το διαβιβάζει στον αγοραστή).

Πριν από τη μεταφορά, πρέπει να εκτυπώσετε το e-AD μαζί με τον κωδικό αναφοράς του και να το δώσετε στη μεταφορική εταιρεία.

Μπορείτε να ακυρώσετε το e-AD οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας το σύστημα EMCS.

Εάν το σύστημα EMCS δεν είναι διαθέσιμο μπορείτε να μεταφέρετε τα προϊόντα χωρίς να πληρώσετε ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον:

 • συνοδεύονται από έγγραφο σε χαρτί με τα ίδια στοιχεία όπως και το e-AD
 • ενημερώσετε γι’ αυτό την αρμόδια αρχή στη χώρα français Deutsch English αποστολής. Ορισμένες χώρες απαιτούν τη χορήγηση άδειας στον πωλητή πριν από τη μεταφορά.

3ος κανόνας - Παραλαβή των προϊόντων

Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του 5 εργάσιμες ημέρες για να επιβεβαιώσει την παραλαβή των προϊόντων στο σύστημα EMCS. Τότε:

 • η αρμόδια αρχή στη χώρα προορισμού ελέγχει την εγκυρότητα της επιβεβαίωσης
 • εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής και το διαβιβάζει στην αντίστοιχη αρχή της χώρας αποστολής, η οποία το διαβιβάζει σε σας, τον πωλητή.

Αφού παραλάβετε αυτό το πιστοποιητικό, μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευση της εγγύησής σας.

Αν ακολουθήσετε τους τρεις αυτούς κανόνες, δεν θα χρειαστεί, ως πωλητής, να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα μεταφερόμενα προϊόντα.

Προσέξτε ιδιαίτερα την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό παραλαβής. Μόνο γι’ αυτή τη βεβαιωθείσα ποσότητα δεν υποχρεούστε να καταβάλετε φόρο.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κάποιων προϊόντων κατά τη μεταφορά, μπορείτε να τα προσθέσετε στην παραληφθείσα και επιβεβαιωθείσα ποσότητα.

Επαληθεύστε τον αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης του εμπορικού σας εταίρου

Για να επαληθεύσετε αν είναι έγκυρος ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επιβεβαίωσης άδειας ειδικού φόρου κατανάλωσης SEED .

Αν ο εταίρος σας έχει έγκυρο αριθμό, στο σύστημα SEED θα βρείτε κατάλογο των προϊόντων τα οποία έχει την άδεια να εμπορεύεται.

Πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης απευθείας σε ιδιώτες καταναλωτές και ο τόπος πώλησης βρίσκεται στη χώρα σας, θα πρέπει να επιβάλλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα σας.

Ποσότητες που απαλλάσσονται

Αν οι πελάτες μεταφέρουν σε μια χώρα της ΕΕ προϊόντα που αγόρασαν και για τα οποία έχουν καταβάλει φόρους σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν οφείλουν να πληρώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον τα προϊόντα δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

 • τσιγάρα - 800
 • πούρα - 200
 • πουράκια - 400
 • καπνός για κάπνισμα - 1 kg
 • αλκοολούχα ποτά - 10 λίτρα
 • κρασί - 90 λίτρα (μέγιστη ποσότητα 60 λίτρα για τον αφρώδη οίνο)
 • μπίρα - 110 λίτρα

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι ποσότητες αυτές μπορεί να είναι μεγαλύτερες.

Αν ο πελάτης αγοράσει μεγαλύτερες ποσότητες από τις προαναφερόμενες, θα πρέπει να τον πληροφορήσετε ότι πιθανόν να απαιτηθεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για δική του κατανάλωση.

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου και εξ αποστάσεως

Αν πωλείτε προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες σας μέσω διαδικτύου, πρέπει να καταβάλλετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου ζει ο πελάτης.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορείτε να έχετε φορολογικό αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να πληρώνει για λογαριασμό σας, αν γι΄αυτό έχει συμφωνήσει η αρμόδια αρχή αυτής της χώρας français Deutsch English .

Πριν από την αποστολή πρέπει:

 • να ενημερώσετε την αρχή της χώρας προορισμού για την παράδοση
 • να εγγυηθείτε ότι θα καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

Επιστροφή του φόρου

Αν έχετε ήδη καταβάλει ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα σας για τα προϊόντα που πωλήσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του σχετικού ποσού έτσι ώστε να μην πληρώσετε φόρο δύο φορές. Γι’ αυτό θα πρέπει:

 • να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι καταβάλατε τον φόρο για τα προϊόντα στη χώρα προορισμού

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ η πώληση προϊόντων καπνού, μέσω διαδικτύου υπόκειται σε δύο περιορισμούς:

 • χρήση φορολογικών χαρτοσήμων ή άλλων φορολογικών επισημάτων της χώρας προορισμού που αποδεικνύουν ότι πληρώσατε εκεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
 • αναγραφή προειδοποιήσεων για την υγεία στη γλώσσα ή στις γλώσσες της χώρας προορισμού.

 

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)