Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 08/2015

Επικαιροποίηση 08/2015

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn
Βασικοί κανόνες

Αν η επιχείρησή σας παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ, αλκοολούχα ποτά, ενεργειακά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, προϊόντα καπνού), θα πρέπει να γνωρίζετε τους κανόνες για την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται σε αυτά τα προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχέςΚάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να επιβάλλει και άλλους φόρους σε αυτά τα προϊόντα.

Σημείωση: Οι κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιφέρειες της ΕΕ:

Περιφέρειες

 • Κανάριοι Νήσοι
 • Αγγλονορμανδικές νήσοι
 • Νήσοι Όλαντ
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Θέουτα
 • Μελίγια
 • Λιβίνιο
 • Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταβαλλόμενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης βασίζονται στους αντίστοιχους φόρους άλλης χώρας:

 • Στο Μονακό οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη Γαλλία.
 • Στο Σαν Μαρίνο οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στην Ιταλία.
 • Στις κυρίαρχες βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο.
 • Στη Νήσο του Μαν οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προϊόντα που θίγονται

Αλκοόλ/Αλκοολούχα ποτά

( Ευρωπαϊκές οδηγίες 92/83/ΕΚ και 92/84/ΕΚ )

 • Μπίρα ή μίγματα μπίρας με μη αλκοολούχα ποτά.
 • Κρασί.
 • Άλλα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση, όπως ο μηλίτης.
 • Ενδιάμεσα προϊόντα, όπως το σέρι και το πόρτο.
 • Αιθυλική αλκοόλη, εκτός αν χρησιμοποιείται για την παρασκευή άλλων προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (αν χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργειακό προϊόν).
 • Οινοπνευματώδη.

Μειωμένοι συντελεστές και απαλλαγές

 

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τους ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά. Δείτε τον πλήρη κατάλογο των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν στην ΕΕ για το αλκοόλ/τα αλκοολούχα ποτά English .

Υπάρχουν ορισμένοι επιπλέον κανόνες που εφαρμόζονται ενδεχομένως σε ορισμένες χώρες:

 • Τα μικρά ζυθοποιεία (που παράγουν έως και 200,000 hl μπύρας ετησίως) και τα αποστακτήρια (που παράγουν έως 10 hl καθαρής αλκοόλης ετησίως) δικαιούνται μείωση έως και 50% των φόρων.
 • Μειώσεις ή απαλλαγές μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε μικρούς οινοπαραγωγούς που παράγουν κάτω από 1.000 hl ετησίως.
 • Δεν επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε σπιτικά προϊόντα που δεν παράγονται για εμπορικούς σκοπούς, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά.
 • Μειωμένοι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης μπορούν να εφαρμόζονται στο κρασιά και στα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση εάν έχουν ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 8,5% vol.

Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια

( Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/96/ΕΚ )

Τα προϊόντα αυτά φορολογούνται αν χρησιμοποιούνται ως:

 • καύσιμο κίνησης·
 • καύσιμο θέρμανσης.

Τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες ή για χημική αναγωγή ή στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικών και μεταλλουργικών διαδικασιών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να επιβάλουν ή να μην επιβάλουν φόρο για μια τέτοια χρήση.

Τα κυριότερα προϊόντα που φορολογούνται είναι:

 • τα ορυκτέλαια·
 • τα στερεά καύσιμα· ο άνθρακας, ο οπτάνθρακας και ο λιγνίτης·
 • το φυσικό αέριο·
 • η ηλεκτρική ενέργεια·
 • οι αλκοόλες αν προορίζονται για χρήση ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης·
 • τα ζωικά ή φυτικά έλαια, αν προορίζονται για χρήση ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης.

Μειωμένοι συντελεστές και απαλλαγές

Υποχρεωτικές φορολογικές απαλλαγές:

 • Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια που προορίζονται για ηλεκτροπαραγωγή (μπορούν, ωστόσο, να φορολογηθούν για περιβαλλοντικούς λόγους).
 • Ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
 • Ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας εντός των υδάτων της Κοινότητας, εκτός αν χρησιμοποιούνται για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Προαιρετικές φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις κάτω από τα ελάχιστα φορολογικά όρια της ΕΕ:

 • «Πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια.
 • Ηλεκτρική ενέργεια από συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης.
 • Ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς.
 • Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, άνθρακας και στερεά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση.
 • Ενεργοβόρες επιχειρήσεις (πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες).
 • Βιοκαύσιμα (πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες)

Προαιρετικές φορολογικές διαφοροποιήσεις επάνω από τα ελάχιστα φορολογικά όρια της ΕΕ:

 • Δημόσια μέσα μεταφοράς.
 • Ασθενοφόρα.
 • Εμπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (μεγάλα φορτηγά).
 • Διαφοροποίηση ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα του ενεργειακού προϊόντος, (π.χ. την περιεκτικότητα σε θείο του καυσίμου).

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν τους ελάχιστους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα. Δείτε τον πλήρη κατάλογο των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν στην ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα English .

Προϊόντα καπνού

(Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/64/ΕΕ )

Η νομοθεσία της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά français Deutsch English καθορίζει τις ακόλουθες κατηγορίες που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης:

 • Τσιγάρα.
 • Πούρα.
 • Πoυράκια.
 • Καπνός για κάπνισμα (όπως ο λεπτοκομμένος καπνός).

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει τις αρχές της φορολογίας και τους ελάχιστους συντελεστές που πρέπει να εφαρμόζονται.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν στην ΕΕ για τα προϊόντα καπνού English .

 

Άλλες απαλλαγές

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης απαλλάσσονται κατά κανόνα από τους φόρους όταν χρησιμοποιούνται:

 • στο πλαίσιο διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων
 • από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε μέλους του NATO
 • από διεθνείς οργανισμούς.

Όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αποστέλλονται για τις ανωτέρω χρήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να απαλλάσσουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από αυτούς τους φόρους όταν αυτά πωλούνται:

 • σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών σε χώρα εκτός ΕΕ ή σε έδαφος της ΕΕ που δεν υπόκειται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίοι ισχύουν στην ΕΕ·
 • σε αεροπλάνο ή πλοίο κατά τη διάρκεια πτήσης ή θαλάσσιου ταξιδιού προς ή από χώρα εκτός ΕΕ ή προς ή από έδαφος της ΕΕ που δεν υπόκειται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίοι ισχύουν στην ΕΕ.

 

 

Ποιος πληρώνει και πότε
 

Πωλήσεις σε άλλη επιχείρηση

Πότε καταβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης;

Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στον χρόνο κατά τον οποίο ένα προϊόν καθίσταται υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί αυτός ο φόρος.

Τα περισσότερα προϊόντα καθίστανται υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από τη στιγμή που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ.

Ωστόσο, ο φόρος αυτός μπορεί να ανασταλεί στην πράξη και να καταβληθεί όταν το προϊόν «διατεθεί προς κατανάλωση», δηλαδή όταν αυτό δεν θα υπόκειται πλέον σε καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να καταβάλλεται αυτός ο φόρος (όταν δηλαδή αυτά τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης), απαιτείται ειδική άδεια από την οικεία χώρα français Deutsch English .

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εξαιτίας απρόβλεπτων λόγων ή φυσικών καταστροφών, προτού αυτά διατεθούν προς κατανάλωση, δεν πρέπει να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Ποιος καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται από:

 • το πρόσωπο ή την επιχείρηση που είναι ο «εγκεκριμένος αποθηκευτής» στον τόπο όπου παράγονται, μεταποιούνται, αποθηκεύονται, αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης·
 • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο - αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας ή τρίτος που παρέχει εγγύηση διακίνησης, κ.λπ. - που διέκοψε την υπαγωγή των προϊόντων στο καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης·
 • το πρόσωπο που δηλώνει την εισαγωγή, αν τα προϊόντα εισάγονται χωρίς να υπαχθούν αμέσως σε καθεστώς αναστολής.

Μεταφορά προϊόντων σε διάφορες χώρες της ΕΕ χωρίς καταβολή φόρου

Για να έχετε τη δυνατότητα — ως πωλητής — να μεταφέρετε προϊόντα, αλλά να διατηρήσετε την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ο φόρος θα καταβληθεί από τον αγοραστή στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σε αυτή τη χώρα), θα πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες.

 

Κανόνας 1 - Εγγύηση έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά

Η χώρα της ΕΕ από την οποία αποστέλλονται τα προϊόντα απαιτεί να συνοδεύονται από εγγύηση κάλυψης των κινδύνων μεταφοράς που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Την εγγύηση αυτή μπορείτε επίσης να τη χορηγήσετε εσείς ως πωλητής (αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος αποστολέας), ο μεταφορέας ή ο αγοραστής, ή δύο ή περισσότεροι από τους προαναφερόμενους.

Η χώρα αποστολής μπορεί να παραιτηθεί από αυτή την απαίτηση αν τα προϊόντα μεταφέρονται μόνον εντός των συνόρων της.

Παρομοίως, δεν χρειάζεται εγγύηση για τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων εντός της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι η διακίνηση πραγματοποιείται δια θαλάσσης ή μέσω σταθερού αγωγού, και ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών.

 

Κανόνας 2 - Ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)

 

Μαζί με την εγγύηση, πρέπει επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD) στην αρμόδια εθνική αρχή για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα σας χρησιμοποιώντας το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) français Deutsch English .

Η εν λόγω αρχή:

 • διαβιβάζει το e-AD στην αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ όπου βρίσκεται ο αγοραστής (η οποία το διαβιβάζει στον αγοραστή).

Πριν από τη μεταφορά, πρέπει να εκτυπώσετε το e-AD μαζί με τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του και να το δώσετε στη μεταφορική εταιρεία.

Μπορείτε να ακυρώσετε το e-AD οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας το σύστημα EMCS.

Εάν το σύστημα EMCS δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να μεταφέρετε τα προϊόντα χωρίς να πληρώσετε ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον:

 • συνοδεύονται από έγγραφο σε χαρτί με τα ίδια στοιχεία όπως και το e-AD
 • ενημερώνετε γι’ αυτό την αρμόδια αρχή στη χώρα αποστολής. Ορισμένες χώρες απαιτούν τη χορήγηση αδείας στον πωλητή πριν από τη μεταφορά.

Κανόνας 3 - Παραλαβή των προϊόντων

Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του 5 εργάσιμες ημέρες για να επιβεβαιώσει την παραλαβή των προϊόντων στο σύστημα EMCS. Τότε:

 • η αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού εντός της ΕΕ ελέγχει την εγκυρότητα της επιβεβαίωσης
 • εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής και το διαβιβάζει στην αντίστοιχη αρχή της χώρας αποστολής, η οποία το διαβιβάζει στον πωλητή.

Αφού παραλάβετε αυτό το πιστοποιητικό, μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευση της εγγύησής σας.

Αν ακολουθήσετε τους τρεις αυτούς κανόνες, δεν θα χρειαστεί, ως πωλητής, να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα μεταφερόμενα προϊόντα.

Προσέξτε ιδιαίτερα την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό παραλαβής. Μόνο γι΄ αυτή τη βεβαιωθείσα ποσότητα δεν υποχρεούστε να καταβάλετε φόρο.

Στην περίπτωση προϊόντων που απωλέσθηκαν ή υπέστησαν ζημία κατά τη μεταφορά— και αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές της χώρας όπου συνέβη και διαπιστώθηκε η απώλεια ή η ζημία — μπορείτε να αλλάξετε καταλλήλως την παραληφθείσα και επιβεβαιωθείσα ποσότητα.

Ελέγξτε τον αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης του εμπορικού σας εταίρου

Για να επαληθεύσετε αν ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης ενός εμπορικού εταίρου είναι έγκυρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα επιβεβαίωσης άδειας ειδικού φόρου κατανάλωσης SEED .

Αν ο εταίρος σας έχει έγκυρο αριθμό, στο σύστημα SEED θα βρείτε κατάλογο των προϊόντων τα οποία έχει την άδεια να εμπορεύεται.

Πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης απευθείας σε ιδιώτες καταναλωτές και ο τόπος πώλησης βρίσκεται στη χώρα σας, θα πρέπει να επιβάλλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα σας.

Δεν υπάρχουν όρια για τους ιδιώτες όσον αφορά το τι μπορούν να αγοράσουν και να πάρουν μαζί τους όταν ταξιδεύουν μεταξύ χωρών της ΕΕ, αρκεί τα προϊόντα να έχουν αγοραστεί για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση, με εξαίρεση τα νέα μεταφορικά μέσα. Οι φόροι ( ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης français Deutsch English ) θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων στο κράτος μέλος αγοράς και δεν θα καταβάλλονται άλλοι φόροι σε άλλο κράτος μέλος.

Προϊόντα καπνού και αλκοολούχα ποτά

Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού. Αν ένας ιδιώτης αγοράζει τέτοια προϊόντα σε ένα κράτος μέλος και τα μεταφέρει σε άλλο, η αρχή ότι δεν πρέπει να καταβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού ισχύει μόνο αν τα προϊόντα:

 • προορίζονται για ιδία χρήση του ταξιδιώτη· και
 • μεταφέρονται από τον ίδιο.

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ιδία χρήση του ταξιδιώτη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ποσότητα των προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ενδεικτικά επίπεδα για να δείχνουν μέχρι ποια ποσότητα τα προϊόντα θεωρούνται γενικά ότι προορίζονται για ιδία χρήση του ταξιδιώτη. Τα ελάχιστα ενδεικτικά επίπεδα πρέπει να είναι

α) Προϊόντα καπνού

 • τσιγάρα: 800 τεμάχια
 • πουράκια (πούρα βάρους έως 3 g/τεμάχιο): 400 τεμάχια
 • πούρα: 200 τεμάχια
 • καπνός για κάπνισμα: 1,0 kg

β) Αλκοολούχα ποτά

 • οινοπνευματώδη: 10 λίτρα
 • ενδιάμεσα προϊόντα: 20 λίτρα
 • κρασιά (περιλαμβανομένων, κατ΄ανώτατο όριο 60 λίτρων αφρώδους κρασιού): 90 λίτρα
 • μπίρες: 110 λίτρα

Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην ποσότητα τσιγάρων που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν προέρχεστε από ορισμένα κράτη μέλη που δεν χρεώνουν ακόμη το ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η επιτρεπόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 τσιγάρα.

Επί του παρόντος, η Αυστρία, η Κροατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Σουηδία εφαρμόζουν το κατώτατο αυτό όριο σε ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου και εξ αποστάσεως

Αν πωλείτε προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες σας μέσω διαδικτύου, πρέπει να καταβάλλετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου ζει ο πελάτης.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτικός ο διορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, του οποίου ο ρόλος είναι να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εξ ονόματός σας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας français Deutsch English.

Πριν από την αποστολή πρέπει:

 • να ενημερώνετε την αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού για την παράδοση και
 • να εγγυάστε ότι θα καταβληθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Επιστροφή του φόρου

Αν έχετε ήδη καταβάλει ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα σας για τα προϊόντα που πωλήσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του σχετικού ποσού έτσι ώστε να μην πληρώσετε τον φόρο δύο φορές. Γι’ αυτό θα πρέπει:

 • να ενημερώσετε την αρμόδια αρχή της χώρας σας για την αποστολή (καθώς και την αρμόδια αρχή στη χώρα προορισμού)
 • να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι καταβάλατε τον φόρο για τα προϊόντα στη χώρα προορισμού

Προϊόντα καπνού

Όσον αφορά την ηλεκτρονική πώληση προϊόντων καπνού, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ο πωλητής ενδεχομένως να υποχρεούται:

 • να χρησιμοποιεί τα φορολογικά χαρτόσημα ή άλλη φορολογική σήμανση της χώρας προορισμού, που αποδεικνύουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει καταβληθεί στη χώρα αυτή
 • να παρέχει προειδοποιήσεις για την υγεία στη γλώσσα ή στις γλώσσες της χώρας προορισμού
 • να εγγράφεται στο μητρώο του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος και στο κράτος μέλος του καταναλωτή.

Βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 2014/40/EΕ , τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές