Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/02/2017

Планирано лечение — разходи и възстановяване на суми

Съществуват два начина за покриване на разходите:

1. Вашият застраховател може да покрие директно всички разходи.

 • Това важи за държавни здравни заведения - възможно е разходите за лечение в частни заведения да не бъдат покрити.
 • Трябва да поискате предварително разрешение, преди да отидете на лечение в чужбина. Ако получите разрешение, ще ви бъде предоставен необходимия формуляр (наречен формуляр S2).
 • Всички разходи за лечението ще бъдат покрити от вашия застраховател.
 • Обикновено формалностите ще бъдат уредени между засегнатите институции и вие няма да трябва да заплащате за лечението.

Въпреки това, ако се лекувате в страна, в която пациентите обикновено плащат за своето лечение, след което получават възстановяване на разходите от застрахователя, може да трябва първо да заплатите известна сума. След това трябва да поискате възстановяване на разходите от съответните органиEnglish в страната, в която се лекувате. Те ще ви възстановят разходите при същите нива както за местните граждани. Можете също така да поискате възстановяване на разходите от вашия застраховател, когато се върнете у дома.

Ако нивото на възстановяване на разходите за лечение е по-високо в страната, в която сте застраховани, имате право на допълнително възстановяване на средства от вашия застраховател, което да покрие разликата.

2. Можете да заплатите за вашето лечение, след което да поискате възстановяване на разходите.

 • Този вариант се отнася за всички здравни заведения - държавни или частни.
 • Разходите ще ви бъдат възстановени максимум до стойността на лечението във вашата страна, но само ако имате право на това лечение в страната, в която живеете.

Възможно е да трябва да поискате предварително разрешение - осведомете се от националните центрове за контакт.

Лична история 1

Хавиер иска да получи стандартно зъболечение (покрито от неговия здравен застраховател) в страна от ЕС Y. Цената на това зъболечение в другата страна членка обаче е по-висока от неговата стойност в страната, в която живее Хавиер. Той желае всички разходи да бъдат покрити, поради което трябва да поиска предварително разрешение от застрахователя. След като го получи, може да отиде в чужбина и да се лекува, без да трябва да плаща, тъй като обичайно плащането ще бъде уредено директно между засегнатите институции.

Ивон иска да получи същото зъболечение отново в страна от ЕС Х. Тя иска това да стане възможно най-бързо. Ивон се свързва с националния център за контакт, за да разбере дали все пак трябва да поиска предварително разрешение и разбира, че това не е нужно. Ивон плаща за лечението, след което иска възстановяване на част от разходите, когато се прибира у дома.

Лична история 2

Агата желае да се оперира в страна от ЕС Y в държавно здравно заведение. Тъй като операцията подлежи на предварително разрешение във всеки един случай, тя иска разрешение, след което нейният застраховател поема директно разходите или тя заплаща за операцията и по-късно иска възстановяване на разходите.

Бернар иска да си направи същата операция, отново в страна членка Y, но в частно здравно заведение. В този случай той също трябва да поиска предварително разрешение, но вариантът с поемане на разходите директно от застрахователя не е възможен. Бернар трябва да заплати стойността на лечението и след това да поиска възстановяване на разходите. Обичайно разходите му ще бъдат възстановени до максималния приложим размер в страната, в която живее, за този вид лечение.

Независимо от избрания от вас вариант вашият здравен застраховател не може да ви откаже предварително разрешение, ако:

 • конкретното лечение, от което се нуждаете, не е достъпно във вашата страна, но разходите за него се покриват от институцията, в която плащате задължителни здравни осигуровки, и
 • не можете да получите лечението, от което се нуждаете, без прекомерно забавяне във вашата страна.

Можете да научите повече за съответните разходи и тяхното възстановяване направо от здравните заведения или от националните центрове за контакт в страната от ЕС, в която желаете да се лекувате.

Полезни национални адреси и уебсайтове.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети