Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-posten

Teabekeskused teie riigisen

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Teie Euroopa Nõuanne / Solvit

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abien

Tarbijaküsimused

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net)Ava välislingina

Reisijate õigused

Lennureisijate õiguseden

Rongireisijate õiguseden

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja pooleAva välislingina

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraat
Planeerimine, finantsküsimused, andmed

Andmed ja teadmised poliitikakujundamise, ettevõtluse ja inimeste teenistuses
B-1049 Brüssel
BELGIA