Viimati ajakohastatud: 03/09/2018

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11English

E-postEnglish

Teabekeskused teie riigisEnglish

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Teie Euroopa Nõuanne / Solvit

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abiEnglish

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuseltEnglish

Reisijate õigused

Lennureisijate õigusedEnglish

Rongireisijate õigusedEnglish

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadegaEnglish

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraat
Ühtse turu abiteenistus
B-1049 Brüssel
BELGIA