Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 12/2014

Επικαιροποίηση 12/2014

Οικολογικός σχεδιασμός


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Στις μέρες μας, οι σχεδιαστές προϊόντων και οι εισαγωγείς πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης τους όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον συμβάλλοντας ώστε τα προϊόντα να είναι πιο έξυπνα. Έντυπο του 2012 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό pdf English [2 MB]

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού:

 • θεσπίζονται για κάθε μεμονωμένο προϊόν
 • ορίζουν ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις επιδόσεις ενός προϊόντος σε σχέση με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
 • πρέπει να πληρούνται από όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ
 • βασίζονται στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει ένα προϊόν σε όλο τον κύκλο ζωής του (σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή και διάθεση).

Αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας...

 • προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) - δηλαδή, που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή μετρούν ενέργεια (ηλεκτρική, από φυσικό αέριο ή ορυκτά καύσιμα), π.χ., λέβητες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, μετασχηματιστές, βιομηχανικοί ανεμιστήρες, βιομηχανικοί κλίβανοι κ.λπ.,
 • συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ΣΕΠ) - δηλαδή, που δεν χρησιμοποιούν τα ίδια ενέργεια αλλά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα, οι μονώσεις, οι κεφαλές ντους, οι βρύσες κ.λπ.,

...πρέπει να τηρείτε την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα ("οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό") και τα   μέτρα εφαρμογής της pdf English .

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας. Αντίθετα, τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας ισχύουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και κατά συνέπεια σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( CENELEC English και CEN English ) θεωρείται ότι πληρούν επίσης τις απαιτήσεις των μέτρων εφαρμογής. Ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ θα περιληφθούν σταδιακά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στηριχθούν τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.

Δύο τύποι απαιτήσεων:

 • Ειδικές, που καθορίζουν οριακές τιμές (μέγιστη κατανάλωση ενέργειας, ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού κ.λπ.)
 • Γενικές, που δεν καθορίζουν οριακές τιμές, αλλά ενδεχομένως απαιτούν:
  • το προϊόν σας να είναι "ενεργειακά αποδοτικό" ή "ανακυκλώσιμο"
  • να παρέχετε πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο χρήσης και συντήρησης του προϊόντος προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
  • να πραγματοποιείτε ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος προκειμένου να εντοπίζετε εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού και βελτιώσεις.

Στην πράξη, η καθιέρωση νέων ελάχιστων απαιτήσεων οδηγεί στην ουσιαστική απαγόρευση της πώλησης όλων των μη συμμορφούμενων προϊόντων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Παράδειγμα: οι λαμπτήρες πυράκτωσης που καταργήθηκαν σταδιακά από το 2009.

Ποια προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού;

Από τα τέλη του 2012, έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για τα ακόλουθα προϊόντα:

Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος

 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος χωρίς φορτίο
 • Μέση ενεργός απόδοση

Συσκευές κουζίνας

 • Συσκευές μαγειρικής
 • Ψυγεία
 • Καταψύκτες
 • Πλυντήρια πιάτων

Οικιακές συσκευές

 • Πλυντήρια ρούχων
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Τηλεοράσεις

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης

 • Θερμαντήρες
 • Θερμαντήρες νερού
 • Δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού
 • Κλιματιστικά
 • Ανεμιστήρες
 • Βιομηχανικοί ανεμιστήρες

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

 • Στις καταστάσεις αναμονής και εκτός λειτουργίας για οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό

Προϊόντα οικιακού και βιομηχανικού φωτισμού

 • Κατευθυντικούς και τους μη κατευθυντικούς λαμπτήρες
 • Οι λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και ο συναφής εξοπλισμός
 • Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
 • Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης
 • Τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες

Επίσης για

 • Αντλίες νερού
 • Εξοπλισμός απεικόνισης
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Απλοί αποκωδικοποιητές
 • Κυκλοφορητές

Οι λέβητες ζεστού νερού εμπίπτουν στην οδηγία 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (ονομαστικής ισχύος μεταξύ 4 kW και 400 kW).

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς (οχήματα) επιβατών ή εμπορευμάτων.

 

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό - προϊόντα που υπόκεινται σε εκτελεστικά μέτρα pdf English [159 KB]

Περισσότερη γραφειοκρατία και νομοθεσία;

Η οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών αυτορύθμισης, εφόσον τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να επιτύχουν τους στόχους πολιτικής ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)