Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/2016

Επικαιροποίηση 07/2016

Οικολογικός σχεδιασμός

Στις μέρες μας, οι σχεδιαστές προϊόντων και οι εισαγωγείς πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης τους όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον συμβάλλοντας ώστε τα προϊόντα να είναι πιο έξυπνα. Έντυπο του 2012 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό English [2 MB]

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού:

 • θεσπίζονται για κάθε μεμονωμένο προϊόν
 • ορίζουν ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις επιδόσεις ενός προϊόντος σε σχέση με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
 • πρέπει να πληρούνται από όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ
 • βασίζονται στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει ένα προϊόν σε όλο τον κύκλο ζωής του (σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή και διάθεση).

Αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας...

 • προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) - δηλαδή, που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή μετρούν ενέργεια (ηλεκτρική, από φυσικό αέριο ή ορυκτά καύσιμα), π.χ., λέβητες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, μετασχηματιστές, βιομηχανικοί ανεμιστήρες, βιομηχανικοί κλίβανοι κ.λπ.,
 • συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ΣΕΠ) - δηλαδή, που δεν χρησιμοποιούν τα ίδια ενέργεια αλλά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα, οι μονώσεις, οι κεφαλές ντους, οι βρύσες κ.λπ.,

...πρέπει να τηρείτε την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα ("οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό") και τα   μέτρα εφαρμογής της pdf English .

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας. Αντίθετα, τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας ισχύουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και κατά συνέπεια σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( CENELEC English και CEN English ) θεωρείται ότι πληρούν επίσης τις απαιτήσεις των μέτρων εφαρμογής. Ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ θα περιληφθούν σταδιακά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στηριχθούν τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.

Δύο τύποι απαιτήσεων:

 • Ειδικές, που καθορίζουν οριακές τιμές (μέγιστη κατανάλωση ενέργειας, ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού κ.λπ.)
 • Γενικές, που δεν καθορίζουν οριακές τιμές, αλλά ενδεχομένως απαιτούν:
  • το προϊόν σας να είναι "ενεργειακά αποδοτικό" ή "ανακυκλώσιμο"
  • να παρέχετε πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο χρήσης και συντήρησης του προϊόντος προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
  • να πραγματοποιείτε ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος προκειμένου να εντοπίζετε εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού και βελτιώσεις.

Στην πράξη, η καθιέρωση νέων ελάχιστων απαιτήσεων οδηγεί στην ουσιαστική απαγόρευση της πώλησης όλων των μη συμμορφούμενων προϊόντων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Παράδειγμα: οι λαμπτήρες πυράκτωσης που καταργήθηκαν σταδιακά από το 2009.

Ποια προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού;

Από τα τέλη του 2012, έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για τα ακόλουθα προϊόντα:

Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος

 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος χωρίς φορτίο
 • Μέση ενεργός απόδοση

Συσκευές κουζίνας

 • Συσκευές μαγειρικής
 • Ψυγεία
 • Καταψύκτες
 • Πλυντήρια πιάτων

Οικιακές συσκευές

 • Πλυντήρια ρούχων
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Τηλεοράσεις

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης

 • Θερμαντήρες
 • Θερμαντήρες νερού
 • Δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού
 • Κλιματιστικά
 • Ανεμιστήρες
 • Βιομηχανικοί ανεμιστήρες

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

 • Στις καταστάσεις αναμονής και εκτός λειτουργίας για οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό

Προϊόντα οικιακού και βιομηχανικού φωτισμού

 • Κατευθυντικούς και τους μη κατευθυντικούς λαμπτήρες
 • Οι λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και ο συναφής εξοπλισμός
 • Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
 • Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης
 • Τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες

Επίσης για

 • Αντλίες νερού
 • Εξοπλισμός απεικόνισης
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Απλοί αποκωδικοποιητές
 • Κυκλοφορητές

Οι λέβητες ζεστού νερού εμπίπτουν στην οδηγία 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (ονομαστικής ισχύος μεταξύ 4 kW και 400 kW).

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς (οχήματα) επιβατών ή εμπορευμάτων.

 

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό - προϊόντα που υπόκεινται σε εκτελεστικά μέτρα pdf English [159 KB]

Περισσότερη γραφειοκρατία και νομοθεσία;

Η οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών αυτορύθμισης, εφόσον τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να επιτύχουν τους στόχους πολιτικής ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Παραπομπές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνία με ειδικές υπηρεσίες βοήθειας

Συμβουλές για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ/ Επίλυση προβλημάτων με δημόσιο φορέα