Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 09/2015

Επικαιροποίηση 09/2015

Οικολογικός σχεδιασμός


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Στις μέρες μας, οι σχεδιαστές προϊόντων και οι εισαγωγείς πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης τους όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον συμβάλλοντας ώστε τα προϊόντα να είναι πιο έξυπνα. Έντυπο του 2012 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό English [2 MB]

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού:

 • θεσπίζονται για κάθε μεμονωμένο προϊόν
 • ορίζουν ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τις επιδόσεις ενός προϊόντος σε σχέση με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
 • πρέπει να πληρούνται από όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ
 • βασίζονται στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει ένα προϊόν σε όλο τον κύκλο ζωής του (σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή και διάθεση).

Αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας...

 • προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) - δηλαδή, που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή μετρούν ενέργεια (ηλεκτρική, από φυσικό αέριο ή ορυκτά καύσιμα), π.χ., λέβητες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, μετασχηματιστές, βιομηχανικοί ανεμιστήρες, βιομηχανικοί κλίβανοι κ.λπ.,
 • συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ΣΕΠ) - δηλαδή, που δεν χρησιμοποιούν τα ίδια ενέργεια αλλά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα, οι μονώσεις, οι κεφαλές ντους, οι βρύσες κ.λπ.,

...πρέπει να τηρείτε την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα ("οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό") και τα   μέτρα εφαρμογής της pdf English .

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας. Αντίθετα, τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας ισχύουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και κατά συνέπεια σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( CENELEC English και CEN English ) θεωρείται ότι πληρούν επίσης τις απαιτήσεις των μέτρων εφαρμογής. Ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ θα περιληφθούν σταδιακά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στηριχθούν τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.

Δύο τύποι απαιτήσεων:

 • Ειδικές, που καθορίζουν οριακές τιμές (μέγιστη κατανάλωση ενέργειας, ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού κ.λπ.)
 • Γενικές, που δεν καθορίζουν οριακές τιμές, αλλά ενδεχομένως απαιτούν:
  • το προϊόν σας να είναι "ενεργειακά αποδοτικό" ή "ανακυκλώσιμο"
  • να παρέχετε πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο χρήσης και συντήρησης του προϊόντος προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
  • να πραγματοποιείτε ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος προκειμένου να εντοπίζετε εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού και βελτιώσεις.

Στην πράξη, η καθιέρωση νέων ελάχιστων απαιτήσεων οδηγεί στην ουσιαστική απαγόρευση της πώλησης όλων των μη συμμορφούμενων προϊόντων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Παράδειγμα: οι λαμπτήρες πυράκτωσης που καταργήθηκαν σταδιακά από το 2009.

Ποια προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού;

Από τα τέλη του 2012, έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για τα ακόλουθα προϊόντα:

Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος

 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος χωρίς φορτίο
 • Μέση ενεργός απόδοση

Συσκευές κουζίνας

 • Συσκευές μαγειρικής
 • Ψυγεία
 • Καταψύκτες
 • Πλυντήρια πιάτων

Οικιακές συσκευές

 • Πλυντήρια ρούχων
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Τηλεοράσεις

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης

 • Θερμαντήρες
 • Θερμαντήρες νερού
 • Δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού
 • Κλιματιστικά
 • Ανεμιστήρες
 • Βιομηχανικοί ανεμιστήρες

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

 • Στις καταστάσεις αναμονής και εκτός λειτουργίας για οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό

Προϊόντα οικιακού και βιομηχανικού φωτισμού

 • Κατευθυντικούς και τους μη κατευθυντικούς λαμπτήρες
 • Οι λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και ο συναφής εξοπλισμός
 • Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
 • Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης
 • Τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες

Επίσης για

 • Αντλίες νερού
 • Εξοπλισμός απεικόνισης
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Απλοί αποκωδικοποιητές
 • Κυκλοφορητές

Οι λέβητες ζεστού νερού εμπίπτουν στην οδηγία 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (ονομαστικής ισχύος μεταξύ 4 kW και 400 kW).

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς (οχήματα) επιβατών ή εμπορευμάτων.

 

Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό - προϊόντα που υπόκεινται σε εκτελεστικά μέτρα pdf English [159 KB]

Περισσότερη γραφειοκρατία και νομοθεσία;

Η οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών αυτορύθμισης, εφόσον τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να επιτύχουν τους στόχους πολιτικής ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Reykjavík

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Praha

Ελλάδα

Copenhagen

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Oslo

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Stockholm

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές