Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Vykazování dovozu a vývozu

Pokud v rámci EU vyvážíte nebo dovážíte zboží, jehož hodnota přesahuje určitou hranici, musíte své obchodní toky uvnitř EU statisticky vykazovat.

Prahové hodnoty, po jejichž překročení vám vzniká vykazovací povinnost, si každý stát EU stanoví sám. Každý rok je nově definuje (obvykle v posledním čtvrtletí) a tyto hodnoty se pak vztahují na celý následující kalendářní rok. Jiné prahové hodnoty (mohou se lišit) platí pro vývoz (odeslání) a jiné pro dovoz (přijetí).

Hodnoty osvobozujících prahů

INTRASTAT: Hodnoty osvobozujících prahů (podle zemí) 2017 – Přijetí – v eurech 2017 – Přijetí – v měně daného státu 2017 – Odeslání – v eurech 2017 – Odeslání – v měně daného státu
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  209 630  410 000  122 710  240 000
CY  100 000  100 000  55 000  55 000
CZ  320 000 8 000 000  320 000 8 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  806 000 6 000 000  604 000 4 500 000
EE  200 000  200 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  550 000  550 000  500 000  500 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  225 000 1 700 000  100 000 750 000
HU  550 000 170 000 000  325 000 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  200 000  200 000  200 000  200 000
LT  280 000 280 000  170 000  170 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  180 000  180 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
PL  717 000 3 000 000  478 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  202 220  900 000  202 220  900 000
SE  990 000 9 000 000  495 000 4 500 000
SI  120 000  120 000  200 000  200 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 745 250 1 500 000  290 875  250 000

Kdy vám vzniká povinnost vykazovat údaje?

„Váš" členský stát stanoví prahovou hodnotu, která platí pro aktuální kalendářní rok.

 • Pokud hodnota zboží, které jste v  předchozím roce dovezli/vyvezli, tento práh překračuje, vaše vykazovací povinnost začíná k 1. lednu aktuálního roku.     

Příklad: „Váš" členský stát stanoví, že prahová hodnota dovozu pro rok 2016 je 100 000 eur. Pokud jste v roce 2015 vyvezli zboží v hodnotě přesahující 100 000 eur, musíte začít podávat výkazy od ledna 2016.

 • Pokud hodnota vyvezeného/dovezeného zboží, nepřekročila prahovou hodnotu v předchozím roce, ale v roce aktuálním, musíte začít podávat výkazy od měsíce, v němž byl práh překročen.

Příklad: „Váš" členský stát stanovil, že prahová hodnota dovozu pro rok 2015 je 100 000 eur. Od ledna do června 2015 činila celková hodnota vámi dovezeného zboží 90 000 eur. V červenci pak dalších 15 000 eur. Jelikož jste v červenci 2015 překročili prahovou hodnotu, musíte od tohoto měsíce začít své obchodní toky vykazovat. Váš první výkaz pro Intrastat se bude tedy týkat dovozu zboží v hodnotě 15 000 eur, který jste uskutečnili v červenci.

Kdo má povinnost údaje vykazovat?

Podniky a soukromé osoby registrované k DPH, které odesílají nebo přijímají zboží a jejichž roční objem obchodování – odeslání nebo přijetí – převyšuje stanovenou prahovou hodnotu.

Můžete se obrátit na specializovanou firmu, aby vás zastupovala a výkazy předkládala za vás.

Kdy se musí výkazy předkládat?

 • Alespoň jednou měsíčně – týkají se vašich obchodních toků za předcházející měsíc.
 • Lhůtu pro předkládání výkazů stanoví příslušný orgán členského státu.

Které obchodní toky je nutné vykazovat?

Fyzický pohyb zboží ze státu odeslání do státu přijetí (a opačně).

Pokud máte povolení operovat v celním režimu aktivního zušlechťovacího stykufrançaisDeutschEnglish – pohyb nezpracovaného/zpracovaného zboží mezi členskými státy – musíte vykazovat i toto zboží (tato povinnost platí od května 2014).

Pozn.: Obchod se službami – pokud při něm nedochází k pohybu zboží přes hranice, nemusí se v rámci systému Intrastat vykazovat.

Jaké informace se musí vykazovat?

Váš měsíční výkaz pro Intrastat by měl obsahovat:

 • vaše DIČ
 • období (měsíc), za něž údaje předkládáte
 • směr obchodního toku: odeslání nebo přijetí
 • osmimístný kód výrobku podle kombinované nomenklatury (KN) (kombinovaná nomenklatura se zveřejňuje každý rok v Úředním věstníku EU)
 • kód země EU odeslání/určení
 • hodnota zboží – bez DPH a spotřební daně

(Pokud se hodnota vztahuje k procesu zpracování (zušlechtění), potřebujete stanovit hodnotu zpracovaného zboží a poté spočítat hodnotu nezpracovaného zboží plus případnou hodnotu přidanou v průběhu zpracování, např. materiál a náklady na pracovní sílu).

Příklad: Máte smlouvu na potahování kovových trubek, které jsou vám zasílány z jiného členského státu. Hodnota vašeho dovozu, kterou je třeba vykázat, je v tomto případě hodnota nezpracovaných trubek; v případě vašeho vývozu budete muset vykázat hodnotu zpracovaných, tedy potahovaných trubek (tuto hodnotu tvoří hodnota nezpracovaných trubek plus další náklady: poplatky za službu a materiál).

 • čistou hmotnost zboží (hmotnost zboží bez obalů)
 • měrnou jednotku podle kombinované nomenklatury (např. litr, počet kusů, metr čtvereční)
 • kód transakce (který označuje nákup, prodej nebo zpracování).

Můžete být také požádání o poskytnutí doplňujících informací týkajících se např. dodacích podmínek specifikovaných ve smluvním ujednání (EXW, CIF, FOB apod.) nebo způsobu dopravy (např. námořní/silniční/železniční přeprava).

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.