Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 02/05/2019

Pravidla a specifikace týkající se výrobků

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

U řady kategorií výrobkůen existují celoevropské normy a technické specifikace. Pokud taková evropská specifikace existuje i pro vaše výrobky, musíte předtím, než s nimi v EU začnete volně obchodovat, zajistit, aby těmto specifikacím odpovídaly.

Trade Helpdesk – otázky týkající se požadavků na výrobky v EU

V současnosti je přibližně 85 % pravidel týkajících se výrobků v EU harmonizováno. To znamená, že tatáž pravidla platí ve všech zemích EU. Tyto požadavky si můžete ověřit v databázi Trade Helpdesken.

V databázi Trade Helpdesk najdete informace o:

Pravidla platná pro výrobky v zemích EU

Tam, kde neexistují celoevropské specifikace (pravidla nejsou na úrovni EU harmonizována přibližně u 15% výrobků), se mohou v členských státech specifikace lišit. V takovém případě stačí, když vaše výrobky splňují pravidla platná ve vaší zemi. Ostatní země nemohou prodej vašich výrobků zakázat, ani vás nutit je modifikovat nebo provádět dodatečné zkoušky, pokud můžete prokázat, že vaše výrobky splňují všechny technické a kvalitativní požadavky ve vaší zemi a poskytují srovnatelnou úroveň bezpečnosti: jedná se o  zásadu vzájemného uznávání.

Pokud vaše výrobky odmítnou v jiné zemi EU uznat, můžete se obrátit na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenství.

Orgány členských států EU mají povinnost své vnitrostátní předpisy zveřejňovat. Projít si je a dozvědět se více o zásadě vzájemného uznávání můžete v databázi TRIS pro neharmonizovaná pravidla týkající se výrobků.

Pravidla jednotlivých států se mohou lišit zejména v požadavcích na:

Pokud potřebujete zjistit, jaké technické předpisy se v jednotlivých členských státech ke konkrétním výrobků vztahují, nebo získat kontaktní údaje o příslušných orgánech členských států, nahlédněte do přehledu kontaktních míst pro výrobkyen.

Jazyky používané k označení výrobků

Prodáváte-li své výrobky dalším podnikům (nikoli tedy konečným spotřebitelům), nevztahuje se na vás povinnost používat u vašich výrobků určitý jazyk. Při prodeji konečným spotřebitelům je možné, že budete muset použít úřední jazyk či jazyky země, do které chcete výrobky vyvážet.

Omezení na základě vnitrostátních pravidel

Pokud vaše výrobky představují riziko pro veřejný zájem (zejména z důvodu ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany životního prostředí, veřejné bezpečnosti nebo veřejné morálky), nebudete je moci volně vyvážet. Prodej vašich výrobků může být i zakázán, pokud může země, do níž chcete vyvážet, prokázat, že její vlastní technické požadavky jsou zásadní nebo povinné a že vaše výrobky nejsou rovnocenné z hlediska požadované úrovně bezpečnosti.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: