Navigačný riadok

Aktualizované 23/02/2018

Energetické štítky

Na energetickom štítku sa uvádza trieda výrobku (od A po G), ktorá označuje jeho spotrebu. Výrobky triedy A (zelená) sú z energetického hľadiska najhospodárnejšie, zatiaľ čo výrobky triedy G (červená) spotrebujú najviac energie. V súčasnosti platí, že keď väčšina spotrebičov určitého druhu (napr. práčky) dosiahne triedu A, možno ju rozšíriť o ďalšie tri triedy – A+, A++ a A+++.

Vďaka tomu, že sa pri mnohých výrobkoch zlepšila energetická efektívnosť, je čoraz viac spotrebičov zaradených do tried A+, A++ a A+++. Ukázalo sa však, že je to pre spotrebiteľov mätúce, preto sa prijalo rozhodnutie tieto triedy počas niekoľkých nasledujúcich rokov postupne zrušiť. Nový systém klasifikácie sa vráti späť k triedam A až G (teda bez A+, A++ a A+++), aj keď táto stupnica bude ešte nejaký čas existovať spolu so súčasnými triedami, až kým nebudú úplne zrušené.

Aké sú výhody?

Na základe energetických štítkov si zákazníci môžu vybrať výrobky, ktoré spotrebujú menej energie, čím ušetria peniaze. Používanie energetických štítkov môže zároveň motivovať spoločnosti k tomu, aby svoj vývoj a investície zameriavali na energeticky úsporné zariadeniaEnglish.

Ktoré výrobky musia mať energetický štítok?

Energetické štítky sú povinné pre všetky spotrebiče, ktoré sa predávajú v EÚ a pre ktoré je štítok predpísaný. Na mieste predaja musia byť zreteľne zobrazené na spotrebiči.

Takže ak ste výrobcom alebo dovozcom domácich spotrebičov, postarajte sa o to, aby vaše výrobky spĺňali požiadavky uvedené v príslušnej smernici a súvisiacich právnych predpisoch (pozri: časť Čo musím urobiť?)

Výrobky, ktoré musia byť označené energetickým štítkom

 • klimatizátory
 • domáce kuchynské spotrebiče
 • domáce umývačky riadu
 • ohrievače priestoru alebo vody
 • svietidlá (smerové svietidlá a LED)
 • svietidlá (pre domácnosť)
 • svietidlá (fluorescenčné)
 • lokálne ohrievače priestoru
 • domáce chladiace spotrebiče
 • priemyselné chladiace spotrebiče
 • kotly na tuhé palivo
 • televízory
 • sušičky bielizne
 • vysávače
 • vetracie jednotky pre bytové priestory
 • práčky pre domácnosti

Smernica sa vzťahuje na spotrebiče a na všetky ďalšie výrobky, ktoré môžu mať počas používania priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie a iné potenciálne zdroje (tzv. energeticky významné výrobky). Nevzťahuje sa na použité výrobky alebo na dopravné prostriedky určené na prepravu osôb alebo tovaru.

Čo musím urobiť?

Spotrebiče, pre ktoré existuje energetický štítok s informáciami o spotrebe, môžete predávať len s takýmto štítkom. Budete musieť uverejniť aj technickú dokumentáciu (pozri časť Čo musím urobiť?)

Štítky a technickú dokumentáciu musia mať dodávatelia a obchodníci k dispozícii bezplatne. Ak ste obchodník, musíte štítok pripevniť na zariadenie tak, aby bol viditeľný a čitateľný.

Energetické štítky môžete vytvoriť prostredníctvom internetového generátora energetických štítkovEnglish. K dispozícii sú aj šablóny štítkov vo formáte InDesignEnglish .

Čo mám urobiť, ak predávam prostredníctvom internetu, katalógového predaja atď.?

Ak predávate na diaľku – napríklad cez internet – musíte zabezpečiť, aby mali vaši klienti informácie o výrobku v súlade so smernicou a súvisiacimi právnymi predpismi.

Internetoví predajcovia musia dodržiavať tieto pravidlá:

 • energetický štítokpdfEnglish ponúkaného výrobku musí byť jasne viditeľný (blízko ceny výrobku),
 • ak nie je použitý energetický štítok, musí byť zobrazená energetická trieda (pomocou vnorenej šípkyEnglish, ktorá slúži ako odkaz na zodpovedajúci energetický štítok).

Vnorené šípky a energetické štítky možno vytvoriť pomocou dvoch uvedených nástrojov (generátora štítkov a šablón vo formáte InDesign)

Delegované nariadenia

V delegovaných nariadeniach o označovaní domácich spotrebičov sa uvádza, aké kritériá musí váš výrobok spĺňať, aby bol v súlade so smernicou o označovaní energetickej efektívnosti. Ide napríklad o:

 • informácie, ktoré musíte sprístupniť,
 • to, do ktorej triedy bude váš výrobok zaradený na základe jeho spotreby,
 • miesto, kam sa majú štítky pripevniť.

Na webovej stránke o delegovaných nariadeniach nájdete aj veľmi užitočné šablóny, ktoré môžete použiť pri tlači energetických štítkov.

Niekedy si priemyselné odvetvia samy určia dobrovoľné dohody pre určitú skupinu výrobkov. Tieto dohody môžu zabezpečiť rýchlejšie a lacnejšie plnenie cieľov politiky ako právne predpisy.

Mali by ste si tiež overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú európske normy pre ekodizajn a označovanie energetickej efektívnosti . Normy vám pomôžu dosiahnuť súlad so smernicou.

Súvisiace odkazy

 • Právne predpisy v oblasti označovania energetickej efektívnosti pdf [47 KB] English

Verejné konzultácie

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.