Sökväg

Uppdaterat : 20/08/2015

living-abroad

Uppehållsrätt när du söker jobb utomlands

Flytta utomlands för att söka jobb

Som EU-medborgare har du rätt att söka jobb i ett annat EU-land.

De första 6 månaderna

Om du söker jobb i ett annat EU-land och stannar högst sex månader behöver du bara ett giltigt id-kort eller pass.

Som arbetssökande behöver du inte skriva dig i landet de första sex månaderna. Men i vissa EU-länder måste du anmäla dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom en rimlig tid efter ankomsten.

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.

I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte bli utvisad.

Ta reda på om du alltid måste ha med dig ditt id-kort eller pass i landet du besöker:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om du får arbetslöshetsförmåner från ditt hemland måste du skriva in dig på arbetsförmedlingen i det nya landet. Du och din familj omfattas fortfarande av ditt hemlands sjukförsäkring.

Även om du inte får arbetslöshetsförmåner hemifrån kan du ändå omfattas av socialförsäkringen. Hör med myndigheterna i ditt hemland. Glöm inte att ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort. Då underlättas allt praktiskt om du måste söka vård.

Exempel från verkligheten

Du behöver inte skriva dig utomlands de första 6 månaderna när du söker jobb

Marta är från Portugal och flyttade till Spanien för fyra månader sedan för att söka jobb. Just nu bor hon hos en god vän. Den spanska polisen sa att hon måste gå till kommunen för att skriva sig i landet och visa att hon hade tillräckligt med pengar för sin vistelse.

Men som arbetssökande har Marta rätt att stanna i Spanien i minst sex månader utan att behöva skriva sig där. Hon behöver bara kunna visa att hon aktivt söker jobb. Hon ska heller inte behöva bevisa för myndigheterna att hon kan försörja sig.

Söker du fortfarande jobb efter 6 månader?

Du får stanna i vissa fall

Om du efter sex månader inte har fått något jobb avgör landets myndigheter om du har rätt att stanna.

För att du ska få stanna vill de ha bevis på att du

 • aktivt söker jobb och
 • har goda chanser att få ett jobb.

Spara alla kopior på jobbansökningar, svar från potentiella arbetsgivare, kallelser till anställningsintervjuer och liknande.

Du behöver inte skriva in dig på arbetsförmedlingen i det nya landet (såvida du inte tar med dig dina arbetslöshetsförmåner utomlands), men det kan göra det lättare för dig att visa att du aktivt söker jobb.

Krav på att lämna landet

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Likabehandling

Som arbetssökande ska du behandlas på samma sätt som medborgarna i det nya landet när det gäller

 • tillträde till arbetsmarknaden
 • hjälp från arbetsförmedlingen med att söka jobb.

Ditt nya land kan vilja vänta tills du har fått en verklig anknytning till den lokala arbetsmarknaden innan du kan få något ekonomiskt stöd för att söka jobb, till exempel lån med låg ränta för arbetslösa som vill fortbilda sig. Att vara i landet och söka arbete under en rimligt lång tid kan räknas som verklig anknytning.

Medan du söker jobb har du dock inte rätt till sociala förmåner som inte finansieras med egenavgifter.

Jag blev arbetslös utomlands men vill bo kvar

Om du har jobbat i ett annat EU-land och blir arbetslös eller inte längre kan driva ditt företag har du på vissa villkor rätt att bo kvar.

Hur länge du får stanna beror på hur länge du har jobbat i ditt nya land och vilken typ av anställning du hade när du blev arbetslös.

Om du är tillfälligt arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller olycka får du stanna i landet tills du har blivit bra igen.

Om du har jobbat mindre än ett år

Om du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på mindre än ett år och blir arbetslös innan året har gått har du rätt att bo kvar i sex månader till, förutsatt att du söker jobb. Sexmånadersperioden räknas från när anställningen upphörde.

Du måste skriva in dig på som ofrivilligt arbetslös och söka jobb.

Exempel från verkligheten

Stanna kvar i ditt nya land när du blir arbetslös

Sabrina är tyska och åkte till Grekland för att jobba på ett litet hotell. Hon hade ett kontrakt på nio månader, men arbetsgivaren avbröt anställningen efter bara fyra månader. Hon skrev in sig som ofrivilligt arbetslös på den grekiska arbetsförmedlingen och fick därför stanna i landet ytterligare sex månader för att söka jobb.

Om du har jobbat mer än ett år

Om du blir arbetslös efter att ha jobbat i det nya landet i över ett år har du rätt att bo kvar, förutsatt att du är inskriven på arbetsförmedlingen och fortfarande uppfyller villkoren för att räknas som arbetssökande.

För att ha rätt att bo kvar när du blir av med jobbet eller inte längre är verksam som egenföretagare måste du skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i ditt nya land.

Du får stanna så länge du är inskriven på och uppfyller kraven som arbetssökande.

Om du går en yrkesutbildning

Om du är ofrivilligt arbetslös och börjar en yrkesutbildning har du rätt att stanna i ditt nya land under hela utbildningen.

Om du är frivilligt arbetslös har du rätt att stanna i ditt nya land under hela utbildningstiden enbart om utbildningen har anknytning till ditt tidigare jobb.

Annars gäller samma villkor som för studerande.

Läs om rättigheter och villkor för studerande.

För att behålla rätten att stanna i ditt nya land under hela utbildningstiden måste du först skriva in dig som arbetssökande på i det nya landet. Det gäller även dig som är frivilligt arbetslös.

Likabehandling

Så länge du har rätt att stanna i det nya landet efter att ha blivit ofrivilligt arbetslös där ska du behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller sociala förmåner, tillträde till arbetsmarknaden, lön eller stöd för jobbsökande.

Krav på att lämna landet

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

De kan också be dig att lämna landet om du inte kan bevisa att du har en realistisk chans att hitta jobb där.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  I det här fallet de 28 EU-länderna + Island, Norge och Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  I det här fallet de 28 EU-länderna + Island, Norge och Liechtenstein

  Retour au texte en cours.

  I det här fallet de 28 EU-länderna + Island, Norge och Liechtenstein

  Retour au texte en cours.