Available languages:

Podnikanie
Posledná kontrola: 19/11/2018

Cestovné doklady pre maloletých – Slovensko

Pri vstupe maloletých detí z krajín EÚ na územie Slovenska alebo pri odchode z neho sa zo zákona nevyžaduje nijaké osobitné úradné povolenie. Takéto deti sa môžu preukázať platným cestovným dokladom (cestovný pas alebo preukaz totožnosti).

Odporúča sa však, aby deti cestujúce na územie Slovenska alebo opúšťajúce Slovensko bez sprievodu alebo v sprievode dospelej osoby, ktorá nie je rodičom dieťaťa, mali pri sebe písomný súhlas oboch rodičov. Podobne, ak cestujú iba s jedným rodičom, odporúča sa mať súhlas druhého rodiča. Podpisy na týchto vyhláseniach by mali byť v ideálnom prípade overené notárom.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Podrobné informácie o cestovaní detí do jednotlivých krajín

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: