Cesta

Aktualizováno 11/2015

Aktualizováno 11/2015

Chemické látky (REACH)

Nařízení REACH upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Zavádí nová pravidla pro uvádění látek, směsí a předmětů na trh a stanoví odpovědnost podniků za řízení rizik, které mohou chemické látky představovat pro zdraví a pro životní prostředí.

V EU můžete vyrábět, uvádět na trh, dovážet nebo používat pouze ty chemické látky, které jsou registrovány v databázi REACH.

REACH se nevztahuje jen na látky používané v průmyslové výrobě, ale v zásadě platí pro všechny látky, tj. i takové, se kterými přicházíme do styku v běžném životě, např. v čisticích prostředcích, barvách nebo různých předmětech, jako jsou oděvy, nábytek a elektrické spotřebiče. Proto má dopad na většinu podniků v EU.

REACH se na vás vztahuje, pokud jste

  • výrobcem: vyrábíte chemické látky, které váš podnik buď sám prodává, nebo je dodává jiným podnikům
  • dovozcem: kupujete ze zemí mimo EU jednotlivé chemické látky a směsi pro další prodej nebo hotové výrobky, například oděvy, nábytek nebo plastové zboží
  • distributorem / maloobchodníkem: skladujete a uvádíte na trh chemické látky nebo předměty obsahující nebezpečné látky, a to pro další zpracování nebo přímý prodej spotřebitelům
  • následným uživatelem: používáte chemické látky ve své průmyslové nebo profesionální činnosti.

Chcete-li vědět, jaké jsou vaše povinnosti podle nařízení REACH nebo jaké případné výjimky by se mohly na váš podnik vztahovat, použijte nástroj ECHA Navigator English .

Co je principem REACH?

Na základě nařízení REACH nese průmyslový sektor větší odpovědnost za řízení rizik, jež chemické látky představují, a za poskytování náležitých bezpečnostních informací uživatelům v dodavatelském řetězci. Zároveň se předpokládá, že Evropská unie může přijmout další opatření v případě, kdy je nutné kroky na úrovni EU doplnit.

Podle nařízení REACH byla také zřízena Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) English , která má ústřední koordinační a prováděcí úlohu.

Povinnost látku registrovat English nastává v okamžiku, kdy množství této látky, kterou jeden podnik vyrábí nebo dováží dosáhne objemu 1 tuny nebo vyšší za rok. U látek, které jsou na trhu již dlouho a byly včas předběžně registrovány, byl tento postup rozčleněn do tří fází s lhůtami do 1. prosince 2010, 31. května 2013 a 31. května 2018.

V rámci hodnocení English posuzuje ECHA kvalitu informací v registrační dokumentaci a všechny návrhy zkoušek, aby se předešlo zbytečnému testování, obzvláště na zvířatech. Členské státy látky hodnotí z hlediska konkrétních obav z účinků, které by dané látky mohly mít na zdraví člověka a na životní prostředí.

 

Povolení English je vyžadováno pro určité látky, které vzbuzují velké obavy. Cílem je zajistit, aby rizika z nich plynoucí byla náležitě kontrolována a aby tyto látky byly postupně nahrazeny bezpečnějšími alternativami, je-li to z hospodářského a technického hlediska možné.

Omezením English lze limitovat nebo zakázat výrobu, uvádění na trh nebo používání určitých látek, které představují nepřijatelné riziko pro zdraví nebo životní prostředí.

Jak požadavkům nařízení REACH dostát?

To závisí především na tom, zda je váš podnik výrobcem, dovozcem, dodavatelem nebo uživatelem chemických látek nebo předmětů obsahujících určité chemické látky. Abyste požadavkům nařízení vyhověli, musíte identifikovat rizika spojená s látkami, které vyrábíte a uvádíte na trh v EU/EHP, a pak tato rizika řídit.

Jestliže látky registrujete jako výrobce nebo dovozce, musíte agentuře ECHA doložit, jak lze tyto látky bezpečně používat, a předložit opatření pro řízení rizik v rámci dodavatelského řetězce. Je-li váš podnik následným uživatelem, nemusíte sice látky registrovat, ale určité povinnosti také máte.

Mezi nejdůležitější patří, že musíte zavést opatření k řízení rizik uvedená na bezpečnostních listech, dbát na to, abyste látky používali v souladu s registrační dokumentací, a komunikovat se svými dodavateli a uživateli v dodavatelském řetězci.

Jaké jsou náklady?

V nařízení REACH jsou stanoveny určité poplatky a platby. Jejich výše a lhůty splatnosti závisejí na rozsahu práce, které posouzení žádosti vyžaduje. Malé a střední podniky mají na poplatcích a platbách slevu. Váš podnik musí dále vzít v úvahu všechny další přímé i nepřímé náklady, které s REACH souvisejí, jako je například sdílení údajů, socio-ekonomické analýzy, posouzení chemické bezpečnosti a výzkum alternativ, které by mohly látky nahradit. Dobrou spoluprací s dalšími subjekty je možné náklady výrazně snížit. Vyžaduje to však dobrou přípravu a dostatek času.

 

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Kontaktní místo pro výrobky

Kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný produkt a poradí vám, pokud chcete tento produkt uvést na trh i v jiných zemích EU.

Asistenční služba ECHA

Asistenční služba ECHA