Navigačný riadok

Aktualizované 07/2016

Aktualizované 07/2016

Ekodizajn

V súčasnosti sa od výrobcov a dovozcov očakáva, že prispejú svojím dielom k zníženiu spotreby energie a že sa budú snažiť zohľadniť energetickú efektívnosť vo všetkých etapách svojej činnosti. Brožúrka o ekodizajne (2012) English [2 MB] - Ako ekodizajn výrobkov pomáha životnému prostrediu

Požiadavky na ekodizajn:

 • sa prijímajú pre jednotlivé skupiny výrobkov;
 • slúžia na stanovenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa environmentálnych vlastností výrobku;
 • sú povinné pre všetky výrobky predávané v EÚ;
 • vychádzajú z environmentálneho dosahu, ktorý má výrobok počas svojho životného cyklu (návrh, výroba, distribúcia a likvidácia).

Ak vyrábate alebo dovážate...

 • výrobky využívajúce energiu, ktoré využívajú, vyrábajú, prenášajú alebo merajú energiu (elektrická energia, plyn, fosílne palivo). Do tejto kategórie patria napr. kotly, počítače, televízory, transformátory, priemyselné ventilátory, priemyselné pece atď.,
 • energeticky významné výrobky, ktoré nie sú spotrebičmi energie, ale môžu prispieť k jej úsporám. Sem patria napríklad okná, izolácia, kúpeľňové zariadenia (napríklad sprchové hlavy, kohútiky) atď.

...musíte dodržiavať smernicu 2009/125/ES - požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov (smernica o ekodizajne) a jej vykonávacie predpisy pdf English .

Smernica o ekodizajne sa nevzťahuje priamo na podniky. Povinnosťou členských štátov však je zabezpečiť, že vnútroštátne právne predpisy sú v súlade s touto smernicou. Vykonávacie predpisy sa uplatňujú priamo vo všetkých členských štátoch EÚ, a sú teda záväzné pre všetky podniky v EÚ.

Harmonizované normy

Predpokladá sa, že výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované normy prijaté európskymi normalizačnými orgánmi ( CENELEC English a CEN English ), sú v súlade s požiadavkami uvedenými vo vykonávacích predpisoch. Postupne sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnia odkazy na viacero harmonizovaných noriem, čím sa podporia už prijaté opatrenia v oblasti ekodizajnu.

Dva typy požiadaviek:

 • špecifické - stanovujú limitné hodnoty (maximálna spotreba energie, minimálne množstvá recyklovaného materiálu atď.);
 • všeobecné - nestanovujú limitné hodnoty, ale môžu požadovať, aby:
  • bol výrobok energeticky účinný alebo recyklovateľný;
  • výrobca alebo dovozca poskytol informácie o tom, ako používať a udržiavať výrobok tak, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie;
  • výrobca alebo dovozca vykonával analýzy životného cyklu výrobku s cieľom identifikovať zlepšovateľské a alternatívne konštrukčné riešenia.

Prijatie nových minimálnych požiadaviek má za následok zákaz predaja nevyhovujúcich výrobkov vo všetkých 28 krajinách EÚ. Príklad: tradičné vláknové žiarovky, ktorých predaj sa od roku 2009 postupne ukončil.

Ktoré výrobky musia spĺňať požiadavky na ekodizajn?

Od konca roku 2012 existujú vykonávacie opatrenia pre tieto kategórie výrobkov:

Externé zdroje napájania

 • Spotreba elektrickej energie v stave bez záťaže
 • Priemerná účinnosť v aktívnom režime

Kuchynské spotrebiče

 • Veľké sporáky a rúry na pečenie
 • Chladničky
 • Mrazničky
 • Umývačky riadu

Domáce spotrebiče

 • Práčky
 • Sušičky bielizne
 • Vysávače
 • Počítače
 • Televízory

Vykurovacie a chladiace zariadenia

 • Vykurovacie telesá
 • Ohrievače vody
 • Zásobníky teplej vody
 • Klimatizačné zariadenia
 • Ventilátory
 • Priemyselné ventilátory

Spotreba elektrickej energie

 • V stave pohotovosti a vo vypnutom stave (domácnosti a kancelárie)

Svietidlá pre domácnosti a tretí sektor

 • Smerové a nesmerové svetelné zdroje
 • Svetelné zdroje LED a súvisiace vybavenia
 • Žiarivky (bez zabudovaného predradníka)
 • Výbojky s vysokou svietivosťou
 • Predradníky a svietidlá, s ktorými možno prevádzkovať takéto svetelné zdroje

Aj pre:

 • Vodné čerpadlá
 • Zobrazovacie zariadenia
 • Elektromotory
 • Jednoduché set-top boxy
 • Obehové čerpadlá

Na teplovodné kotly sa vzťahuje smernica 92/42/EHS o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá pdf English (s menovitým výkonom 4 kW - 400 kW).

Smernica o ekodizajne sa nevzťahuje na dopravné prostriedky (vozidlá) určené na prepravu osôb alebo tovaru.

 

Smernica o ekodizajne - výrobky, na ktoré sa vzťahujú vykonávacie predpisy pdf English [159 KB]

Viac byrokracie a právnych predpisov?

Smernica počíta s možnosťou uprednostniť samoregulačné iniciatívy v prípadoch, ak je samoregulácia z hľadiska dosiahnutia cieľov politiky rýchlejšia a lacnejšia ako právne predpisy.

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné útvary

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ/Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejným orgánom