Sökväg

Uppdaterat : 21/09/2016

vehicles

Bilregistrering och skatter

Tillfälliga vistelser

Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller betala någon registreringsavgift för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland. Du kan däremot behöva betala andra skatter för att du använder bilen i det nya landet (vägtrafikskatter).

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.

Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Om du planerar att vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där så fort som möjligt.

Vad händer om jag flyttar utomlands?

Om du flyttar till ett annat EU-land (dvs. planerar att vistas där i över sex månader) och tar med dig bilen måste du registrera den och betala skatter och avgifter i det nya landet.

Du måste registrera din bil så fort som möjligt och under inga omständigheter senare än sex månader efter ankomstdatumet. Du bör också kontrollera vilka handlingar och formaliteter som krävs för att registrera bilen.

I vissa länder kan du vara berättigad till en avgiftsbefrielse för din fordonsregistrering när du flyttar från ett annat EU-land om du uppfyller vissa villkor och tidsfrister. Läs de nationella reglerna i ditt nya land innan du flyttar.

Exempel från verkligheten

Ta reda på reglerna på förhand och spar pengar!

Spanska Cristina fick jobb i Portugal och flyttade dit. Hon kände inte till tidsfristen på sex månader och åkte därför i väg för att registrera sin bil efter åtta månader.

Då fick hon veta att om hon hade registrerat sin bil tidigare hade hon inte behövt betala någon registreringsavgift. Dessutom börjar sexmånadersperioden att löpa från den dag man lämnar sitt hemland och inte när man anländer till Portugal.

 

Undantag från den obligatoriska registreringen efter sex månader

Studerande

Om du vistas i ett annat land enbart för dina studiers skull kan du köra din bil utan att behöva registrera den där eller betala skatt och avgifter. Det gäller så länge som du är inskriven vid en skola i det landet. Men om du som student börjar jobba under din vistelse måste du registrera bilen i landet.

Innan du flyttar bör du ta reda på vilka regler som gäller i det land där du tänker studera, t.ex. om det krävs några administrativa formaliteter (i vissa länder måste du ha ett studieintyg från universitetet eller skolan med dig i bilen) eller andra villkor för att undvika problem vid eventuella poliskontroller.

För studerande i Danmark gäller särskilda regler. Där måste du registrera din bil om du vistas där mer än 365 dagar under en tvåårsperiod. Annars kan du söka tillstånd hos de danska myndigheterna om att få köra din bil som är registrerad i ett annat EU-land.

Exempel från verkligheten

Mathieu är från Frankrike men bor i Belgien där han går en tvåårig masterutbildning. Mathieus bil fick en skada, så han gick till polisen för att göra en polisanmälan som han behövde för sin försäkring. När polisen förstod att Mathieu hade bott i Belgien i över ett år utan att registrera sin bil där, fick han veta att det var olagligt och att han skulle få böta.

Mathieu kunde dock styrka att han var inskriven vid universitetet i Antwerpen som student från ett annat EU-land, och behövde därför inte betala fordonsskatt i Belgien.

Gränsarbetare

Du är gränsarbetare (anställd eller egenföretagare) om du arbetar i ett land men bor i ett grannland dit du återvänder minst en gång i veckan.

Om du använder din egen bil för att regelbundet pendla från ditt bosättningsland till din arbetsplats i grannlandet, ska du registrera bilen och betala skatt i landet där du bor, inte i landet där du arbetar.

Om du kör en tjänstebil (som är registrerad i landet där du arbetar), får du använda den privat i landet där du bor utan att behöva registrera den där. Du kör alltså med utländska registreringsskyltar i landet där du bor. Det kan skapa problem med polisen som har till uppgift att kontrollera om de som bor i deras område har betalat fordonsskatten.

Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Kiril bor i Bulgarien och arbetar i Grekland för ett grekiskt företag. Han kör en tjänstebil med grekiska registreringsskyltar som han också använder privat i hemlandet.

En gång stoppade den bulgariska polisen honom och han fick böter för att bilen inte var registrerad i Bulgarien. Kiril förklarade att gränsarbetare får använda sin tjänstebil för privat bruk i sitt hemland, men polisen kände inte till den regeln och gav honom böter ändå. Kiril överklagade beslutet och fick till slut rätt.

Gränsarbetare som arbetar som egenföretagare

Om du är egenföretagare, bor i land A och jobbar i land B, får du bara använda din tjänstebil i land A utan att behöva registrera den där om

  • bilen är köpt i företagets namn
  • du använder den i land A främst i arbetet och bara i undantagsfall för privat bruk
  • ditt företag har sitt säte i det andra landet.

Tänk på att tjänstebilen måste vara köpt i företagets namn. Om du har köpt bilen själv, måste du registrera den i ditt bosättningsland.

Om du får problem kan du alltid kontakta våra rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Jacob flyttade till Nederländerna för ett år sedan, men har kvar sin tandläkarmottagning i Belgien. Vid en rutinkontroll på vägen upptäckte den nederländska polisen att Jacob bodde i Nederländerna. Han fick böter och order om att registrera sin bil i Nederländerna.

Jacob överklagade polisens beslut. Han förklarade att han köpt bilen för att använda den i jobbet (vilket han bevisade med hjälp av olika fakturor) och att den är registrerad i Belgien i företagets namn. Dessutom använder han den främst i arbetet i Nederländerna.

Böterna drogs in när de nederländska myndigheterna hade kontrollerat uppgifterna.

 

Läs mer om bilregistrering och skatter:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd