Sökväg

Känner du till dina rättigheter som EU-medborgare? Testa dina kunskaper i vår quiz.

Uppdaterat : 04/05/2015

vehicles

Bilregistrering och skatter

Tillfälliga vistelser

Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller skatta för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland.

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.

Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Om du vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där.

Vistelser i över sex månader

Om du flyttar till ett annat EU-land och tar med dig bilen måste du registrera den och betala skatter och avgifter i det nya landet.

Du måste vanligtvis registrera din bil inom sex månader. Innan du flyttar bör du kontrollera med myndigheterna i det nya landet när den perioden startar - inleds den när du lämnar ditt hemland eller när du anländer till ditt nya land? Fråga också vilka handlingar du behöver visa upp som bevis.

I vissa medlemsländer är du skyldig att omregistrera din bil inom kortare tid än sex månader från det att du bosätter dig där. Innan du flyttar till ett annat land bör du därför kontrollera med myndigheterna om en kortare tid gäller i det landet.

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

 

I vissa länder kan du vara berättigad till en avgiftsbefrielse för din fordonsregistrering när du flyttar från ett annat EU-land om du uppfyller vissa villkor och tidsfrister. Kontakta de nationella myndigheterna i ditt nya land innan du flyttar.

Exempel från verkligheten

Ta reda på reglerna på förhand och spar pengar!

Spanska Cristina fick jobb i Portugal och flyttade dit. Hon kände inte till tidsfristen på sex månader och åkte därför i väg för att registrera sin bil efter åtta månader.

Då fick hon veta att om hon hade registrerat sin bil tidigare hade hon inte behövt betala någon registreringsavgift. Dessutom börjar sexmånadersperioden att löpa från den dag man lämnar sitt hemland och inte när man anländer till Portugal.

Undantag från den obligatoriska registreringen efter sex månader

Studerande

Om du vistas i ett annat land enbart för dina studiers skull kan du köra din bil utan att behöva registrera den där eller betala skatt och avgifter. Det gäller så länge som du är inskriven vid en skola i det landet.

Det här undantaget för studerande gäller inte i Danmark.

Exempel från verkligheten

Mathieu är från Frankrike men bor i Belgien där han går en tvåårig masterutbildning. Mathieus bil fick en skada, så han gick till polisen för att göra en polisanmälan som han behövde för sin försäkring. När polisen förstod att Mathieu hade bott i Belgien i över ett år utan att registrera sin bil där, fick han veta att det var olagligt och att han skulle få böta.

Mathieu kunde dock styrka att han var inskriven vid universitetet i Antwerpen och därför student från ett annat EU-land, så han behövde inte betala fordonsskatt i Belgien.

Gränsarbetare

Du är gränsarbetare (anställd eller egenföretagare) om du arbetar i ett land men bor i ett grannland dit du återvänder minst en gång i veckan.

Om du använder din egen bil för att regelbundet pendla från ditt bosättningsland till din arbetsplats i grannlandet, ska du registrera bilen och betala skatt i landet där du bor, inte i landet där du arbetar.

Om du kör en tjänstebil (som är registrerad i landet där du arbetar), får du använda den privat i landet där du bor utan att behöva registrera den där. Du kör alltså med utländska registreringsskyltar i landet där du bor. Det kan skapa problem med polisen som har till uppgift att kontrollera om de som bor i deras område har betalat fordonsskatten.

Om du får problem, kan du alltid kontakta våra rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Kiril bor i Bulgarien och arbetar i Grekland för ett grekiskt företag. Han kör en tjänstebil med grekiska registreringsskyltar som han också använder privat i hemlandet.

En gång stoppade den bulgariska polisen honom och han fick böter för att bilen inte var registrerad i Bulgarien. Kiril förklarade att gränsarbetare får använda sin tjänstebil för privat bruk i sitt hemland, men polisen kände inte till den regeln och gav honom böter ändå. Kiril överklagade beslutet och fick till slut rätt.

Gränsarbetare som arbetar som egenföretagare

Om du är egenföretagare, bor i land A och jobbar i land B, får du använda din tjänstebil i land A utan att behöva registrera den där bara om

  • bilen är köpt i företagets namn
  • du använder den i land A främst i arbetet och bara i undantagsfall för privat bruk
  • ditt företag har sitt säte i det andra landet.

Tänk på att tjänstebilen måste vara köpt i företagets namn. Om du har köpt bilen själv, måste du registrera den i ditt bosättningsland.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd