Навигационна пътека

Актуализация : 23/07/2013

travel

Възстановяване на ДДС и акцизи

Възстановяване на ДДС

Ако гостувате от страна извън ЕС, имате право да ви върнат ДДС за стоки, които сте закупили по време на престоя си в Съюза, ако стоките бъдат показани на митницата при отпътуване в срок до три месеца след тяхното купуване заедно с документите за възстановяване на ДДС. По принцип тези документи се изготвят от продавача, но тъй като тази схема е доброволна, не всички търговци участват в нея. Някои страни определят минимална стойност на покупките, за които може да се връща ДДС.

Повече за ДДС

Акцизи

Ако влизате в ЕС отвън, можете да донесете със себе си стоки, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в посочените по-долу граници. Същото важи, ако пристигате от Гибралтар, Канарските острови, Нормандските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат.

Алкохолни напитки

  • 1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино
  • 4 литра непенливо вино
  • 16 литра бира

Тютюневи изделия

В зависимост от страната, която посещавате, когато влизате в ЕС отвън, има по-висока или по-ниска граница. Някои страни от ЕС (България, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Унгария) прилагат по-ниските граници само за пътуващи по суша и по море, а други (Естония и Румъния) – за всички пътници.

Горна граница

Долна граница

200 цигари или
100 пурети или
50 пури или
250 г тютюн

40 цигари или
20 пурети или
10 пури или
50 г тютюн

Други стоки, включително парфюми

Позволява се пренос на други стоки на стойност максимум 300 евро на пътник или 430 евро за пътници по суша и по море. Някои страни от ЕС прилагат по-ниска граница от 150 евро за пътници под 15 години.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган