Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Пари & такси

Актуализация : 23/07/2013

travel

Връщане на ДДС и акцизи

Възстановяване на ДДС

Ако гостувате от страна извън ЕС, имате право да ви върнат ДДС за стоки, които сте закупили по време на престоя си в Съюза, ако стоките бъдат показани на митницата при отпътуване в срок до три месеца след тяхното купуване заедно с документите за възстановяване на ДДС. По принцип тези документи се изготвят от продавача, но тъй като тази схема е доброволна, не всички търговци участват в нея. Някои страни определят минимална стойност на покупките, за които може да се връща ДДС.

Повече за ДДС

Акцизи

Ако влизате в ЕС отвън, можете да донесете със себе си стоки, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в посочените по-долу граници. Същото важи, ако пристигате от Гибралтар, Канарските острови, Нормандските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат.

Алкохолни напитки

  • 1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино
  • 4 литра непенливо вино
  • 16 литра бира

Тютюневи изделия

В зависимост от страната, която посещавате, когато влизате в ЕС отвън, има по-висока или по-ниска граница. Някои страни от ЕС (България, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Унгария) прилагат по-ниските граници само за пътуващи по суша и по море, а други (Естония и Румъния) – за всички пътници.

Горна граница

Долна граница

200 цигари или
100 пурети или
50 пури или
250 г тютюн

40 цигари или
20 пурети или
10 пури или
50 г тютюн

Други стоки, включително парфюми

Позволява се пренос на други стоки на стойност максимум 300 евро на пътник или 430 евро за пътници по суша и по море. Някои страни от ЕС прилагат по-ниска граница от 150 евро за пътници под 15 години.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган