Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/02/2017

Cezhraničné dedenie

Ak žijete v krajine EÚ, ktorá nie je krajinou vášho pôvodu, a vlastníte majetok vo viac ako jednej krajine alebo ak váš rodinný príslušník žil v inej krajine EÚ, v ktorej zomrel, môže vás zaujímať: 

  • v ktorej krajine EÚ bude prebiehať dedičské konanie a 
  • ktoré vnútroštátne právo sa pri ňom uplatní.

Tieto otázky môžete vyriešiť vďaka pravidlám EÚ týkajúcim sa medzinárodného dedenia.

Viac informácií:

Pravidlá EÚ v oblasti dedenia sa uplatňujú vo všetkých krajinách EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska: tieto krajiny EÚ sa rozhodli neuplatňovať dané pravidlá. To znamená, že pravidlá EÚ týkajúce sa dedenia sa uplatňujú vždy, ak dedičské konanie prebieha pred príslušným orgánom krajiny EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska.

Verejné konzultácie