Cesta

Aktualizováno 16/02/2017

Podmínky zaměstnávání

Pracovní smlouvy

Předpisy EU stanoví povinnosti, pokud jde o informace, které musíte poskytnout vašim zaměstnancům o pracovních smlouvách.

V některých zemích EU se níže uvedená pravidla nemusí vztahovat na zaměstnance, kteří pro vás pracují po dobu maximálně 1 měsíce, nebo zaměstnance, kteří pracující méně než 8 hodin týdně.

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

Povinnost poskytovat informace

Před nástupem zaměstnance do práce mu musíte poskytnou alespoň tyto informace:

 • strany pracovní smlouvy
 • místo výkonu zaměstnání - není-li zaměstnání vykonáváno na jednom stálém pracovišti, musíte zdůraznit, že zaměstnanec bude pracovat na různých místech a sdělit mu, kde je vaše firma zaregistrována
 • titul, zařazení a druh práce nebo stručné upřesnění / popis
 • datum nástupu
 • očekávané trvání pracovního poměru, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou
 • počet dnů placené roční dovolené
 • délka výpovědní lhůty pro vás a zaměstnance, pokud jeden z vás smlouvu vypoví
 • nástupní základní plat, všechny ostatní složky odměny, termíny výplaty
 • délka obvyklého pracovního dne nebo pracovního týdne
 • příp. pravidla zakotvená v kolektivní dohodě, kterými se řídí pracovní podmínky zaměstnance.

V případě počtu dnů roční dovolené, délky výpovědní lhůty, pracovní doby a odměn, stačí zaměstnance odkázat na příslušné právní a správní předpisy.

Pokud vaši zaměstnanci budou muset pracovat v zahraničí (viz „Vysílání pracovníků do zahraničí"), musíte je rovněž předem informovat o:

 • době trvání zaměstnání v zahraničí
 • měně, v níž bude vyplácena mzda
 • příspěvcích, na které mají během pobytu v zahraničí nárok
 • podmínkách návratu.

Poskytování informací - kdy a jak?

Výše uvedené informace musíte novým zaměstnancům poskytnout písemně nejpozději do dvou měsíců od jejich nástupu do zaměstnání.

Informace mohou být ve formě:

 • písemné pracovní smlouvy
 • jmenovacího dopisu
 • jednoho či více písemných dokumentů, které obsahují výše uvedené informace.

Změna pracovního poměru

O jakékoli změně pracovní smlouvy musíte zaměstnance informovat písemně nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti dané změny. Pokud je změna nutná kvůli změně v právních nebo správních předpisech, není písemný dokument měnící původní smlouvu nutný.

 

Podávání informací a projednávání se zaměstnanci

 

Pokud má váš podnik více než 50 zaměstnanců (nebo 20 jedná-li se závod většího podniku), máte právem uloženou povinnost informovat je o:

 • současném a plánovaném budoucím vývoji činností podniku a jeho hospodářské situace
 • situaci ohledně zaměstnanosti
 • pravděpodobných podstatných změnách v organizaci práce nebo smluvních vztazích.

Informace musíte poskytovat včas, aby se zástupci zaměstnanců mohli připravit na oficiální jednání s vámi a na související otázky.

Zástupci zaměstnanců (nebo jim asistující odborníci) nejsou podle zákona oprávněni poskytovat zaměstnancům jakékoli informace, které jim byly sděleny jako důvěrné.

 

 

 

 

 

Jak dlouhá může být pracovní doba vašich zaměstnanců?

 

Jako zaměstnavatel musíte znát základní pravidla týkající se úpravy pracovní doby. Tato pravidla zahrnují minimální dobu denního a týdenního odpočinku, jakož i roční dovolenou a maximální délku týdenní pracovní doby. Státy Unie také mohou uplatňovat předpisy, které jsou pro pracovníky příznivější.

Maximální délka týdenní pracovní doby, týdenní a denní doba odpočinku

Musíte zajistit, aby průměrná týdenní pracovní doba vašich zaměstnanců, včetně přesčasů, nepřekračovala 48 hodin. Vaši zaměstnanci mají nárok na odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin denně. Kromě toho jim musíte během období 7 dnů zajistit minimální nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin.

Přestávky, dovolená za kalendářní rok

Pokud vaši zaměstnanci pracují déle než 6 hodin denně, mají nárok na přestávku (jejíž délku stanoví kolektivní smlouvy nebo vnitrostátní právní předpisy).

Kromě denního a týdenního odpočinku mají také nárok na nejméně 4 týdny placené dovolené za kalendářní rok. Tuto dovolenou nemůžete nahradit vyplacením finanční částky, s výjimkou případu, kdy došlo k ukončení pracovního poměru dříve, než zaměstnanec svou roční dovolenou vyčerpal.

Noční práce

Za noční práci se považuje směna v délce nejméně sedmi hodin, z  čehož minimálně 3 hodiny spadají do časového úseku mezi půlnocí a pátou hodinou ranní.

Noční pracovníci nesmí pracovat průměrně více než 8 hodin za období za 24 hodin. V případě, že je práce spojena se zvláštními riziky nebo těžkou fyzickou nebo duševní námahou, nesmí být překročen denní limit 8 hodin.

Před tím, než jsou pracovníci na noční práci zařazeni, mají nárok na bezplatné posouzení svého zdravotního stavu, a poté na pravidelné lékařské kontroly (které musí respektovat lékařské tajemství). Pokud noční pracovníci trpí zdravotními problémy, jež jsou dány tím, že pracují v noci, musí být převedeni na práci ve dne, pokud je to možné.

Jestliže se délka pracovní doby neměří nebo není předem určena, např. V případě vrcholových řídících pracovníků, nebo pracovníků, kteří jsou rodinnými příslušníky, nemusí se povinnosti ohledně pracovní doby uplatňovat.

Další výjimky z pravidel jsou možné v těchto oblastech:

 • bezpečnost a ostraha
 • odvětví, kde nelze práci z technických důvodů přerušit
 • železniční doprava
 • zemědělství
 • cestovní ruch

Mobilní pracovníci

Za mobilní pracovníky se považují pracovníci, kteří provozují služby v osobní dopravě nebo přepravě zboží po silnici, železnici, letecky nebo po vodních cestách. Úprava jejich pracovní doby se řídí jinými pravidly.

Zaměstnávání mladistvých

Pokud chcete zaměstnat mladistvého pracovníka, je minimální věk pro vstup do práce 15 let (nebo vyšší, je-li věk skončení povinné školní docházky vyšší než 15 let).

Děti mladší 15 let mohou být zaměstnány v kulturní, umělecké, sportovní nebo reklamní činnosti po získání předchozího schválení příslušným orgánem.

Děti, kterým již bylo alespoň 14 (ale ne dosud 15), mohou pracovat v rámci vzdělávacího programu, který kombinuje výuku s praxí, nebo v rámci stáže v podniku. Děti ve věku nejméně 14 let (v některých případech i 13) mohou rovněž vykonávat lehké práce. Předpisy týkající se pracovní doby, noční práce a odpočinku jsou v případě mladistvých velmi přísné. Státy EU navíc mohou stanovit přísnější pravidla, než jsou minimální požadavky.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.