Zakendoen
Laatste controle: 27/03/2019

Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

EU-rijbewijzen

Als u een rijbewijs heeft dat in een van de EU-landen is afgegeven, wordt het in de hele EU erkend.  

Als u naar een ander EU-land verhuist, hoeft u uw rijbewijs dus meestal niet om te ruilen. U kunt er gewoon mee blijven rijden:

De categorieën AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE worden in alle EU-landen erkend.

Meer over de regels en uitzonderingen voor het vernieuwen en inwisselen van uw rijbewijs bij verhuizing naar een ander EU-land.

Standaardformaat

Sinds 2013 hebben alle rijbewijzen die in de EU worden afgegeven, hetzelfde formaat: een plastic creditcardmodel met een foto en geavanceerde beveiligingskenmerken.

Als u een ouder model rijbewijs heeft, kunt u dat nog gebruiken totdat het verloopt of ten laatste tot 2033. Daarna moet u het inruilen voor het nieuwe model.

Heeft u een rijbewijs met levenslange geldigheid, vraag dan bij de nationale autoriteiten na wanneer u het moet inruilen voor het nieuwe model.

Er zijn meer dan 110 verschillende versies van het Europees rijbewijs in omloop in de EU.

Bezoek de website met informatie over rijbewijsmodellen : hoe zij eruit zien, welke beveiligingskenmerken zij hebben en welke bevoegdheden en voertuigcategorieën erop staan.

Geldigheid in verschillende EU-landen

Wanneer uw rijbewijs verloopt, moet u het vernieuwen in het land waar u uw gebruikelijke woonplaats heeft.

Het is mogelijk dat uw nieuwe rijbewijs een andere geldigheidsduur heeft en/of dat er in uw nieuwe woonland beperkingen of voorwaarden gelden.

10 jaar: België, Bulgarije, Estland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden

15 jaar: Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Polen en Slowakije

Voorlopige rijbewijzen

Er zijn geen EU-regels over voorlopige, tijdelijke en internationale rijbewijzen (of overeenkomstige documenten) en deze worden daarom vaak niet erkend in andere EU-landen.

Heeft u een voorlopig rijbewijs en verhuist u naar een ander EU-land? Informeer dan bij de nationale dienst voor rijbewijzen van het land waarheen u verhuist, hoe het zit.

Erkenning van EU-rijbewijzen na het inwisselen van een rijbewijs van buiten de EU

U moet weten dat als u uw EU-rijbewijs heeft verkregen door inwisseling van een rijbewijs van buiten de EU, en u naar een ander EU-land verhuist, uw EU-rijbewijs daar niet altijd wordt erkend. Elk EU-land heeft hier eigen regels voor.

U moet bij de plaatselijke overheid in uw nieuwe land informeren welke voorwaarden zij stellen aan de erkenning van rijbewijzen van buiten de EU.

Op het EU-rijbewijs dat u door het inwisselen van uw oorspronkelijke rijbewijs heeft verkregen, hoort een code (bijv. 70.0123456789.NL) te staan waaruit valt op te maken in welk land uw oorspronkelijke rijbewijs is afgegeven.

Voorbeeld

Angeles is een Chileense die een paar jaar geleden naar Spanje is verhuisd. Omdat Spanje Chileense rijbewijzen erkent, kon Angeles het na enkele formaliteiten omwisselen voor een Spaans rijbewijs.

Angeles mag met dit rijbewijs in de hele EU autorijden. Maar als zij vanuit Spanje naar een ander EU-land verhuist, zal zij bij de autoriteiten daar moeten nagaan of die haar Spaanse rijbewijs erkennen.

Als haar nieuwe land haar oorspronkelijke Chileense rijbewijs automatisch erkent, kan zij blijven rijden met haar Spaanse rijbewijs. Is dat niet het geval, dan moet zij haar nieuwe gastland vragen haar Chileense rijbewijs te erkennen of om te wisselen.

Landspecifieke informatie

De regels voor de erkenning en geldigheid van rijbewijzen in het land waar u woont:

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: