Cesta

Aktualizováno 19/02/2018

Vadné výrobky

Za vady na vašich výrobcích nesete odpovědnost . Pokud vašim zákazníkům způsobily škodu (úmrtí, zranění nebo poškození osobních věcí (nad 500 EUR)), můžete se dostat do vážných potíží.

Vadnost vašich výrobků je dána jejich nedostatečnou bezpečností. Jde o při tom o bezpečnost, kterou spotřebitelé oprávněně očekávají, nikoli tedy o nevhodnost výrobku pro určitý účel.

Buďte proto obzvláště opatrní, pokud:

 • vyrábíte výrobky ke konečné spotřebě
 • vyrábíte díly, které budou součástí jiného výrobku
 • dovážíte do EU výrobky pro další prodej.

Odpovídá-li za bezpečnost výrobku více firem, může poškozená strana žalovat všechny.

Předpisy o odpovědnosti za vadné výrobky se také vztahují na elektřinuzemědělské produkty. Kupní smlouva nesmí obsahovat podmínky, které vás činí méně odpovědnými za vady výrobku.

Způsob, jak se domoci práv jako poškozený subjekt

V žádosti o náhradu škody musí poškozená strana prokázat, že:

 • škoda skutečně vznikla
 • váš výrobek byl vadný
 • ke škodě došlo v důsledku této vady.

Případy, v nichž odpovědnost nenesete

Odpovědnost za škody nenesete, pokud můžete prokázat, že:

 • jste daný výrobek na trh neuvedli
 • jste výrobek nevyrobili k prodeji
 • vada, která způsobila škodu, neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh
 • vada vznikla jen proto, že váš výrobek musel splňovat povinné technické požadavky
 • podle nejnovějších vědeckých a technických norem nemohl nikdo v době uvedení výrobku na trh závadu předvídat
 • jste vyrobili pouze jednu součást a vada byla výsledkem konstrukce konečného výrobku.

Poškozená strana má 3 roky na uplatnění náhrady škody. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy poškozený zjistil:

 • škodu
 • vadu
 • totožnost výrobce

Vaše odpovědnost za škodu zaniká po 10 letech od uvedení výrobku na trh, pokud poškozená osoba mezitím nezažádala o náhradu škody.

Hledání nebezpečných výrobků: RAPEX

Vnitrostátní orgány EU mají možnost (stáhnout výrobky z prodeje nebo jejich prodej zakázat) , které představují . Výrobky z prodeje mohou stáhnout i sami výrobci. Ve všech případech se všechny podniknuté kroky zaznamenávají do databáze English . V RAPEXu nejsou uvedena opatření proti zemědělským produktům nebo proti farmaceutickým a zdravotnickým prostředkům.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.