Cesta

Aktualizováno : 21/09/2016

vehicles

Registrace vozidla a poplatky

Dočasný pobyt

Pokud máte trvalý pobyt ve své domovské zemi, ale v jiné zemi Unie pobýváte dočasně, tj. méně než 6 měsíců, nemusíte tam svůj vůz registrovat ani tam platit související poplatky. Auto zůstane přihlášeno v zemi vašeho trvalého bydliště. Můžete však být vyzváni, abyste zaplatili jiné poplatky týkající se používání svého vozidla v této zemi (např. silniční daň).

Jestliže v jiné zemi EU pobýváte méně než 6 měsíců a své auto jste tam nezaregistrovali, nesmíte ho půjčit ani pronajmout žádnému obyvateli dané země. Ten smí vaše vozidlo řídit pouze v tom případě, že s ním pojedete i vy.

Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, kteří jsou u vás na návštěvě. Nesmí se ale jednat o obyvatele dané země.

Pokud plánujete v jiné zemi pobývat déle než 6 měsíců, měli byste si v této zemi zařídit trvalý pobyt a svůj vůz tam musíte bezodkladně zaregistrovat .

Přestěhování do zahraničí

Pokud se přestěhujete do jiné země EU (plánujete tam zůstat déle než 6 měsíců) a vezmete si s sebou i své auto, budete ho tam muset zaregistrovat a platit příslušné poplatky a daně.

Auto musíte zaregistrovat co nejdříve a v každém případě nejpozději 6 měsíců od data příjezdu. Ověřte si také, jaké dokumenty a formality daný stát vyžaduje.

V některých zemích můžete mít nárok na osvobození od daně za registraci vozidla a to v případě, že se stěhujete z jiné země EU a splňujete příslušné podmínky a lhůty. Před odjezdem do cílové země se informujte o platných vnitrostátních předpisech.

Typická situace

Seznamte se s příslušnými předpisy a vyhnete se tak případným nepříjemnostem

Cristina je ze Španělska a přestěhovala se za prací do Portugalska. Nevěděla však o šestiměsíční registrační lhůtě a svůj vůz si přehlásila až po 8 měsících.

Teprve pak se dozvěděla, že kdyby si auto zaregistrovala dříve, nemusela by platit registrační poplatek. Navíc se v Portugalsku šestiměsíční lhůta nepočítá od chvíle, kdy vstoupíte do země, ale již od chvíle, kdy opustíte svou domovskou zemi.

 

V jakých případech se povinná šestiměsíční registrační lhůta neuplatní

Studenti

Pokud v jiné zemi pobýváte pouze za účelem studia, můžete tam svůj vůz během této doby používat bez toho, abyste ho museli zaregistrovat nebo z něj platit daně. Jestliže však jako student začnete během svého pobytu pracovat, musíte si nechat auto v této zemi zaregistrovat.

Před odjezdem z domovské země byste se měli informovat o platných předpisech v zemi, ve které chcete studovat. Možná budete muset splnit určité administrativní náležitosti (např. v některých zemích musíte požádat o vydání osvědčení o zápisu na univerzitu, případně jinou školu, které musíte mít během řízení vozidla u sebe) nebo další zvláštní podmínky, abyste během policejní kontroly neměli problémy.

Zvláštní pravidla platí v Dánsku, kde jako student z jiné země EU nemusíte své auto zaregistrovat, pokud tam po dobu 2 let bydlíte kratší dobu než 365 dní. V takovém případě můžete dánské úřady požádat o vydání povolení k řízení svého vozidla, které je zaregistrováno v jiné zemi EU.

Typická situace

Mathieu je z Francie a v současné době je na dvouletém postgraduálním studiu v Belgii. Jeho auto bylo poškozeno. Šel proto na policii, aby sepsali hlášení pro jeho pojišťovnu. Když policie zjistila, že Mathieu už žije v Belgii déle než rok bez toho, aby své vozidlo zaregistroval, sdělili mu, že je to nelegální a že bude muset zaplatit pokutu.

Mathieu však mohl prokázat, že studuje na univerzitě v Antverpách, a jako student z jiné země EU proto nemusí v Belgii platit daň z auta ani silniční daň.

Přeshraniční pracovníci

Za přeshraničního pracovníka (v zaměstnaneckém poměru či OSVČ) jste považováni tehdy, pokud pracujete na jedné straně státní hranice, ale bydlíte na druhé straně, přičemž domů se vracíte alespoň jednou týdně.

Pokud k pravidelnému dojíždění do práce za hranice používáte vlastní auto, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde bydlíte, tedy nikoli tam, kde pracujete, a musíte zde odvádět i příslušné daně.

Jestliže používáte služební vůz, který je zaregistrován v zemi, kde pracujete, můžete ho v zemi bydliště používat k soukromým účelům, aniž byste ho zde museli zaregistrovat. Budete tak smět doma auto používat, i když má cizí poznávací značku. Místní policie vás může vyzvat, abyste vysvětlili, z jakého důvodu máte cizí poznávací značku. Hlídá totiž, aby majitelé vozidel odváděli příslušné registrační poplatky.

V případě potíží se můžete obrátit na naši asistenční službu.

Typická situace

Kiril žije v Bulharsku, ale pracuje v Řecku pro místní firmu. Má k dispozici služební vůz s řeckou poznávací značkou, který používá k soukromým účelům i v Bulharsku.

Jednou ho zastavila bulharská policie a udělila mu pokutu za to, že nemá auto zaregistrované v Bulharsku. Kiril se jim snažil vysvětlit, že pravidelně dojíždí za prací za hranice a že má jako přeshraniční pracovník právo používat služební vozidlo k soukromým účelům i v Bulharsku. Policie však toto pravidlo neznala a pokutovala ho. Kiril se odvolal a pokutu nakonec platit nemusel.

Přeshraniční pracovníci jako OSVČ

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a bydlíte v zemi A, ale pracujete v zemi B, máte právo používat své služební vozidlo v zemi A, aniž byste ho zde zaregistrovali, pouze za předpokladu, že:

  • vozidlo bylo zakoupeno jménem vaší společnosti
  • v zemi A ho používáte zejména k práci a pouze příležitostně pro soukromé účely
  • sídlo vaší společnosti se nachází v jiné zemi.

Dejte si zejména pozor na to, aby byl služební vůz zakoupen jménem vaší společnosti. Pokud bylo vozidlo zakoupeno na vaše jméno, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde máte bydliště.

V případě potíží se můžete obrátit na naši asistenční službu.

Typická situace

Jacob se před rokem odstěhoval do Nizozemska, ale nadále provozuje svou zubní kliniku v Belgii. Během rutinní silniční kontroly nizozemská policie zjistila, že bydlí v Nizozemsku. Uložila mu proto pokutu a nařídila mu, aby své vozidlo v Nizozemsku zaregistroval.

Jacob se však proti tomu odvolal a vysvětlil, že auto zakoupil výslovně k výkonu své podnikatelské činnosti (což prokázal poskytnutím faktur) a že je zaregistrováno v Belgii na jméno jeho společnosti. Navíc svůj vůz používá v Nizozemsku zejména pro profesní účely.

Po ověření všech dokladů nizozemské úřady pokutu stáhly.

 

Další informace o registraci vozidel a příslušných poplatcích a daních a také odkazy na internetové stránky vnitrostátních orgánů viz:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství