Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 04/05/2015

vehicles

Registrace vozidla a poplatky

Dočasný pobyt

Pokud máte trvalý pobyt ve své domovské zemi, ale v jiné zemi Unie pobýváte dočasně, tj. méně než 6 měsíců, nemusíte tam svůj vůz registrovat ani tam platit související poplatky. Auto zůstane zaregistrováno v zemi vašeho trvalého bydliště.

Pokud v jiné zemi EU pobýváte méně než 6 měsíců a své auto jste tam nezaregistrovali, nesmíte ho půjčit ani pronajmout žádnému obyvateli dané země. Ten smí vaše vozidlo řídit pouze v tom případě, že jste s ním ve voze i vy.

Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, kteří jsou u vás na návštěvě. Nesmí se ale jednat o obyvatele dané země.

Pokud v jiné zemi pobýváte déle než 6 měsíců, měli byste si v této zemi zařídit trvalý pobyt a svůj vůz tam musíte zaregistrovat .

Pobyt delší než 6 měsíců

Pokud se přestěhujete do jiné země EU a vezmete si s sebou i své auto, budete ho tam muset zaregistrovat a platit příslušné daně.

Zpravidla byste své auto měli zaregistrovat do 6 měsíců. Před příjezdem byste se na příslušném úřadě v dané zemi měli informovat, kdy tato lhůta začíná - zda od chvíle, kdy opustíte svou domovskou zemi, nebo od chvíle vstupu na území cílové země. Měli byste se také zeptat, jaké dokumenty k tomu budete potřebovat.

Některé členské státy EU vyžadují, aby se vozidlo přeregistrovalo dříve než 6 měsíců od přestěhování do příslušné země. Před příjezdem se o tom proto informujte na příslušném úřadě v dané zemi.

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

 

V některých zemích můžete mít nárok na osvobození od daně naregistraci svého vozidla, pokud se stěhujete z jiné země EU a pokud splníte příslušné podmínky a lhůty. Před přestěhováním se obraťte na příslušné vnitrostátní orgány.

Ukázkový příběh

Pokud znáte příslušné předpisy, vyhnete se případným nepříjemnostem

Cristina je ze Španělska a našla si práci v Portugalsku, kam se i přestěhovala. Nevěděla však o šestiměsíční registrační lhůtě a svůj vůz si zaregistrovala až po 8 měsících.

Teprve pak se dozvěděla, že kdyby si auto zaregistrovala dříve, nemusela by platit registrační poplatek. Navíc se v Portugalsku šestiměsíční lhůta nepočítá od chvíle, kdy vstoupíte do země, ale od chvíle, kdy opustíte svou domovskou zemi.

Kdy povinná šestiměsíční registrační lhůta neplatí

Studenti

Pokud v jiné zemi pobýváte pouze za účelem studia, můžete tam svůj vůz během studia používat bez toho, abyste ho museli zaregistrovat nebo z něj platit daně.

Tato výjimka pro studenty neplatí v Dánsku.

Ukázkový příběh

Mathieu je z Francie a žije teď v Belgii, kde je na dvouletém postgraduálním studiu. Jeho auto bylo poškozeno. Šel proto na policii, aby sepsali hlášení pro jeho pojišťovnu. Když policie zjistila, že Mathieu už žije v Belgii déle než rok bez toho, aby své vozidlo zaregistroval, sdělili mu, že bude muset zaplatit pokutu.

Mathieu však mohl prokázat, že studuje na univerzitě v Antverpách, a jako student z jiné země EU proto nemusí v Belgii platit daň z auta ani silniční daň.

Přeshraniční pracovníci

Za přeshraničního pracovníka (v zaměstnaneckém poměru či OSVČ) jste považováni tehdy, pokud pracujete na jedné straně státní hranice, ale bydlíte na druhé straně, a domů se vracíte alespoň jednou týdně.

Pokud k pravidelnému dojíždění do práce za hranice používáte vlastní vozidlo, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde bydlíte, tedy nikoli tam, kde pracujete, a musíte zde odvádět i příslušné daně.

Jestliže používáte služební vůz, který je zaregistrován v zemi, kde pracujete, můžete ho v zemi bydliště používat k soukromým účelům, aniž byste ho zde museli zaregistrovat. Budete tam smět auto používat, i když má cizí poznávací značku. Místní policie vás může vyzvat, abyste vysvětlili, z jakého důvodu máte cizí poznávací značku. Hlídá totiž, aby majitelé vozidel odváděli příslušné registrační poplatky.

V případě potíží se můžete obrátit na naši asistenční službu.

Ukázkový příběh

Kiril žije v Bulharsku, ale pracuje v Řecku pro místní firmu. Má k dispozici služební vůz s řeckou poznávací značkou, který používá k soukromým účelům i v Bulharsku.

Jednou ho zastavila bulharská policie a udělila mu pokutu za to, že nemá auto zaregistrované v Bulharsku Kiril se jim snažil vysvětlit, že pravidelně dojíždí za prací za hranice a že má jako přeshraniční pracovník právo používat služební vozidlo k soukromým účelům i v Bulharsku. Policie však toto pravidlo neznala a pokutovala ho. Kiril se odvolal a pokutu nakonec platit nemusel.

Přeshraniční pracovníci jako OSVČ

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a bydlíte v zemi A, ale pracujete v zemi B, máte právo používat své služební vozidlo v zemi A, aniž byste ho zde zaregistrovali, pouze za předpokladu, že:

  • vozidlo bylo zakoupeno jménem vaší společnosti
  • v zemi A ho používáte zejména k práci a pouze příležitostně pro soukromé účely
  • sídlo vaší společnosti je v jiné zemi.

Upozorňujeme, že služební vůz musí být zakoupen jménem vaší společnosti. Pokud bylo vozidlo zakoupeno na vaše jméno, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde máte bydliště.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství