Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/04/2016

health

Nieplanowane leczenie medyczne - wydatki i zwrot kosztów

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej podczas pobytu w innym kraju UE, okazanie EKUZ może uprościć płatność i procedurę zwrotu poniesionych kosztów.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia Ci dostęp do opieki zdrowotnej - i zwrot poniesionych kosztów - na takich samych warunkach jak obywatelom kraju, który odwiedzasz. Jeśli opieka medyczna jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, Ty też nie musisz za nią płacić. Jeśli płatność jest wymagana, możesz wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju български Lietuvių français Deutsch magyar English lub po powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych. Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie. Zatem otrzymasz albo zwrot całości kosztów leczenia, albo jako pacjent będziesz musiał ponieść część kosztów, zgodnie z przepisami kraju, w którym leczenie miało miejsce. Twój ubezpieczyciel, zgodnie z własnymi zasadami, może podjąć decyzję o zwrocie wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów.

Prawdziwa historia

Zapoznaj się z zasadami zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w kraju, który odwiedzasz

Anna jest objęta ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w jednym z krajów UE (kraj A). Postanowiła spędzić kilka miesięcy w innym kraju UE (kraj B), by dokończyć studia. Ma ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, wydaną w kraju A. Jest w ciąży i urodzi podczas pobytu w kraju B. Ciążę i poród uważa się za wymagające pilnej opieki medycznej, więc Anna uzyska niezbędną pomoc medyczną w kraju B, jeśli okaże europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i dowód tożsamości.

Anna będzie traktowana w kraju B tak, jakby była w nim ubezpieczona. To znaczy, że jeśli dla osób tam ubezpieczonych opieka medyczna jest bezpłatna, będzie również bezpłatna dla Anny. Jeśli pacjenci płacą, a następnie ubiegają się o zwrot kosztów, Anna poniesie takie same opłaty, jak osoby ubezpieczone na miejscu, a następnie będzie mogła wystąpić o zwrot kosztów. Powinna ubiegać się o zwrot w kraju B, gdzie uzyska go według tej samej stawki, według której otrzymują zwrot osoby ubezpieczone w tym kraju (następnie kraj B skontaktuje się z odpowiednimi organami służby zdrowia w kraju A, gdzie ubezpieczona jest Anna, aby odzyskać pieniądze).

Jednak jeśli wyłączną przyczyną pobytu Anny w kraju B była chęć urodzenia tam dziecka, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego mogłaby nie zostać uznana: zamiast polegać na karcie, Anna powinna poczynić przygotowania do porodu za granicą przed wyjazdem do kraju B. Dzięki temu może mieć jeszcze przed porodem pewność, które koszty zostaną pokryte.

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty, a po powrocie do domu możesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Dotyczy to zarówno publicznych jak i prywatnych dostawców usług opieki zdrowotnej. Jednak warunki będą różne:

  • Otrzymasz zwrot kosztów tylko za leczenie, do którego jesteś uprawniony w swoim kraju.
  • Otrzymasz zwrot odpowiadający kosztom, które poniósłbyś za takie samo leczenie w swoim kraju, czyli w rzeczywistości może okazać się, że nie otrzymasz zwrotu wszystkich kosztów, które poniosłeś w innym kraju.

Jeśli Twój stan wymaga natychmiastowego leczenia, Twój zakład ubezpieczeń może przesłać faksem lub pocztą elektroniczną dowód Twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć konieczności zapłaty z góry.

Jeśli masz wątpliwości co do przysługujących Ci praw i chcesz uzyskać informacje na ich temat zanim odbędziesz leczenie, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym. W każdym kraju istnieje przynajmniej jeden taki punkt. Dowiesz się w nim, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu poniesionych kosztów i po jakich stawkach.

Przydatne adresy i strony internetowe w poszczególnych krajach.

W przypadku wyjazdu za granicę specjalnie w celu odbycia tam leczenia obowiązują inne zasady.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 28 państw UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.