Navigačný riadok

Aktualizované : 26/11/2015

shopping

Vrátenie neželaného tovaru

14 dní na odstúpenie od zmluvy pri nákupe tovaru

Pri zmluvách uzavretých od 13. júna 2014 v EÚ máte právo vrátiť tovar kúpený cez internet, ako aj tovar zakúpený inde ako v obchode (napr. od podomového predajcu, alebo formou telefonickej alebo poštovej objednávky) do 14 dní.

Táto lehota na zváženie sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Od svojej objednávky môžete v rámci tejto lehoty odstúpiť bez udania dôvodu, napr. aj vtedy, keď ste si kúpu rozmysleli.

Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte jednoznačne informovať obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy. Môžete to urobiť napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo zašlete fax či e-mail. Nestačí len tovar odoslať späť. Obchodník je povinný vám poskytnúť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete použiť, aby ste ho informovali o odstúpení od zmluvy. Jeho použitie je však dobrovoľné.

Predajca vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Túto lehotu môže predajca predlžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali späť. Vrátanie kúpnej ceny musí zahŕňať náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník však môže účtovať dodatočné dodacie náklady, ak ste výslovne žiadali o neštandardnú (expresnú) dodávku. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu budete musieť zaplatiť vy.

V prípade objemného tovaru (napríklad veľké domáce spotrebiče) vám obchodník musí poskytnúť aspoň odhad nákladov na vrátenie tovaru. Tovar musíte poslať späť do 14 dní odo dňa, kedy ste informovali obchodníka, že chcete odstúpiť od zmluvy.

Overte si, či vás obchodník informoval, že budete musieť znášať náklady na odoslanie tovaru počas lehoty na zváženie. Ak tak neurobil, aj tieto náklady bude musieť znášať on. Objemný tovar kúpený od podomového predajcu, ktorý ste ihneď prevzali, však musí obchodník vyzdvihnúť na vlastné náklady.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste dostali, nesmiete použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v obchode, nie preto, aby ste ho mohli 14 dní bezplatne používať.

Upozorňujeme, že na digitálny obsah (napr. sťahovanie alebo prenášanie hudby či videa) sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Výnimky v prípade niektorých výrobkov

14-dňová lehota na zváženie sa neuplatňuje na:

 • letenky a lístky na vlak, ani na vstupenky na koncert a hotelové rezervácie na konkrétne dátumy,
 • kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napr. z mliekarne),
 • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napr. oblek na mieru),
 • zapečatené nosiče údajov, ako sú DVD, ktoré ste otvorili pri ich prevzatí.

 

Príklad

Majte na pamäti, že niektoré služby alebo tovar sa nedajú vrátiť

Jana si cez internet kúpila lístok na koncert skupiny U2 v Írsku. Hneď na druhý deň zistila, že v deň koncertu bude na služobnej ceste a pokúsila sa svoju objednávku zrušiť. Internetový obchodník však jej požiadavku neuznal a odmietol jej vrátiť peniaze.

Podľa pravidiel EÚ máte právo odvolať objednávky tovaru alebo služieb realizované cez internet alebo prostredníctvom iných metód predaja na diaľku (napr. cez telefón alebo na dobierku) do štrnástich pracovných dní. Existujú však „zmluvy o predaji na diaľku", pri ktorých v zmysle pravidiel EÚ nemáte nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

Príkladom sú rezervácie rekreačného ubytovania a voľnočasových aktivít na konkrétny dátum.

 

Súkromný predaj

Ak si tovar kupujete od súkromnej osoby, na predaj sa nevzťahujú rovnaké právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. V takomto prípade nemáte právny nárok na štrnásťdňovú lehotu na zváženie.

Zákazky na služby

Môžete tiež odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb (napríklad telefonických) uzatvorenej cez internet alebo u podomového predajcu. Po uzatvorení zmluvy máte 14 dní na odstúpenie.

Ak chcete, aby obchodník začal poskytovať služby (napr. aby pripojil váš telefón) hneď bez toho, aby ste čakali na skončenie 14-dňovej lehoty, musíte o to výslovne požiadať. Ak sa však predsa len rozhodnete odstúpiť od zmluvy po tom, čo ste ju už začali využívať, musíte zaplatiť za čas, počas ktorého ste ju využívali. Ak zmluva o poskytovaní služieb (napríklad maliarske práce) bola kompletne vykonaná pred uplynutím lehoty 14 dní, nemôžete odstúpiť od zmluvy, keďže práca bola ukončená.

V prípade naliehavej opravy nie je možné odstúpiť od zmluvy

Na malé podniky a remeselníkov, ako napr. inštalatérov, sa vzťahujú osobitné pravidlá. Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ste si objednali naliehavé opravy a údržbárske práce. Ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil zatekajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.