Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Práva duševného vlastníctva


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Ochráňte svoje obchodné nápady!

Ak máte výborný inovatívny nápad, ktorý chcete obchodne zužitkovať, mali by ste ho pred tým, ako ho ukážete svetu, ochrániť ako svoje duševné vlastníctvo. Skvelé myšlienky majú pre vás hodnotu iba v prípade, ak môžete právne preukázať, že sú vaše.

Čo je duševné vlastníctvo?

Pod duševným vlastníctvom sa rozumejú nehmotné produkty, diela alebo procesy, ktoré ste vytvorili a ktoré vám poskytujú konkurenčnú výhodu.

Existujú tri podkategórie

  • Priemyselné vlastníctvo: vynálezy (patenty) ochranné známky, priemyselné vzory, nové odrody rastlín a zemepisné označenia pôvodu
  • Umelecké diela chránené autorským právom: pôvodné literárne a umelecké diela, hudba, televízne vysielanie, softvér, databázy, architektonické projekty, reklamné a multimediálne diela
  • Obchodné stratégie: obchodné tajomstvá, know-how, zmluvy o zachovaní dôvernosti alebo 3-D tlač.

Ako môžem chrániť svoje duševné vlastníctvo?

Svoje duševné vlastníctvo môžete chrániť prostredníctvom práv duševného vlastníctva ustanovených Svetovou organizáciou duševného vlastníctva English español français (WIPO). Forma ochrany závisí od typu duševného vlastníctva:

  • patenty - bránia tretím stranám, aby vyrábali, používali alebo predávali váš vynález počas určitého obdobia (v závislosti od typu vynálezu);
  • ochranné známky - chránia názov vášho výrobku a bránia iným firmám, aby predávali výrobky s rovnakým názvom;
  • autorské práva - autorská značka informuje ostatných, že vy ako autor chcete kontrolovať výrobu, distribúciu, vystavovanie alebo predstavovanie vášho diela. Autorské práva vznikajú automaticky, bez povinnosti formálnej registrácie. Symbol autorskej značky môžete začať používať okamžite.

Môžete sa obrátiť aj na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktorý registruje celoeurópske ochranné známky a vzory alebo na Európsky patentový úrad (EPÚ).

Práva duševného vlastníctva sú chránené vo väčšej miere vnútroštátnymi ako európskymi právnymi predpismi. Ich ochrana v jednotlivých členských štátoch EÚ môže byť komplikovaná a nákladná. Ochranou svojho duševného vlastníctva na úrovni EÚ ušetríte čas aj peniaze. Vaše inovácie a diela budú chránené v celej EÚ a vy neprídete o peniaze, ktoré vám za vašu prácu patria.

 

Za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Spoločenstva sa platí 1 050 EUR. Podanie žiadosti prostredníctvom internetu je výhodnejšie - stojí len 900 EUR.

O udelenie vnútroštátneho patentu požiadajte patentový úrad v danej krajine EÚ. O udelenie európskeho patentu sa žiada na Európskom patentovom úrade. Európsky patent posudzuje vnútroštátny patentový úrad English v každej krajine, v ktorej sa žiada o patentovú ochranu. V závislosti od právnych predpisov danej krajiny English budete musieť v určitej lehote poskytnúť preklad dokumentácie alebo uhradiť určité poplatky. Viac informácií o postupoch úradov duševného vlastníctva z 30 európskych krajín a súvisiacich nákladoch získate po kliknutí na tento odkaz.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Falšovanie (neoprávnená imitácia tovaru chráneného ochrannou známkou) a pirátstvo (neoprávnené kopírovanie materiálu chráneného autorskými právami) dosiahli alarmujúce rozmery a majú negatívny vplyv na inováciu, rast, zamestnanosť a na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

V závislosti od právnych predpisov členského štátu a pôvodu falšovaného tovaru sa podnikatelia môžu obrátiť na tieto príslušné orgány: colnú správu, orgány pre dohľad nad trhom (obchodné normy), políciu alebo úrady pre patenty a ochranné známky.

Ochrana proti falšovaniu

Colné orgány stoja v prednej línii ochrany duševného vlastníctva európskych firiem. O zadržanie tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva môžete požiadať prostredníctvom žiadosti o prijatie opatrenia Deutsch English français adresovanej príslušnému colnému orgánu.

Hoci žiadosť o pomoc má vnútroštátny charakter, žiadosti podané v jednom členskom štáte môžu byť uznané aj v ďalších krajinách EÚ.

Žiadosť o prijatie opatrenia - formuláre Deutsch English français a manuál Deutsch English français .

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Európska asistenčná služba pre otázky duševného vlastníctva

Európska asistenčná služba pre otázky duševného vlastníctva English

oficiálna služba EÚ poskytujúca podporu v oblasti duševného vlastníctva a jeho ochrany pre subjekty, ktoré sa podieľajú na projektoch spolufinancovaných EÚ alebo medzinárodných obchodných zmluvách. Bezplatné poradenstvo prostredníctvom infolinky (odpovede v priebehu troch pracovných dní) a odborné kurzy o duševnom vlastníctve. Informačné listy, elektronický spravodajca a bulletin.

Asistenčná služba pre MSP o ochrane práv duševného vlastníctva v Číne

Asistenčná služba pre MSP o ochrane práv duševného vlastníctva v Číne English

bezplatné poradenstvo, odborná príprava alebo dokumentácia pre malé spoločnosti obchodujúce s Čínou, ktoré majú problémy alebo otázky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva.

Transatlantický portál o práve duševného vlastníctva

online nástroje na ochranu práva duševného vlastníctva v mnohých krajinách celého sveta.

InnovAccess

InnovAccess English- webová lokalita

centralizované informácie o právnych predpisoch, registračných postupoch a podporných opatreniach na vnútroštátnej úrovni (spravuje ju európska sieť infoliniek národných úradov ochrany duševného vlastníctva).

Práva duševného vlastníctva: katalóg online nástrojov pre podniky

Práva duševného vlastníctva: katalóg online nástrojov pre podniky English français

zoznam online zdrojov o právach duševného vlastníctva.

AISTENČNÁ SLUŽBA PRE MSP O OCHRANE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V KRAJINÁCH ZDRUŽENIA MERCOSUR

Bezplatná primárna podpora v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva a práv duševného vlastníctva, ktorej cieľom je umožniť rozšírenie európskych MSP (MSP z EÚ a pridružených krajín), ktoré už pôsobia v krajinách združenia Mercosur, Čile alebo na iných trhoch Latinskej Ameriky alebo spolupracujú so subjektmi v týchto krajinách.