Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 09/2015

Ostatnia aktualizacja 09/2015

Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie

CLP to rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] substancji i mieszanin. CLP uzupełnia rozporządzenie REACH i wprowadza obowiązek przekazywania pracownikom i konsumentom jasnych informacji o zagrożeniach związanych z chemikaliami za pomocą standardowych oświadczeń i piktogramów zamieszczanych na etykietach i kartach charakterystyki.

Pod koniec lat 60-tych UE wprowadziła systemy informowania o niebezpiecznych substancjach chemicznych. Jednak kraje spoza UE stosowały inne systemy klasyfikacji.

Dlatego aby pomóc konsumentom i ułatwić światową wymianę handlową, UE przyjęła razem z rozporządzeniem CLP ogólnoświatowe zasady stworzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (tj. Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów - ang. Globally Harmonized System).

 

Od 1 czerwca 2015 r. nowy system CLP jest jedynym obowiązującym systemem klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych. Musi być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa we wszystkich krajach UE.

Kogo dotyczy CLP?

Przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji obowiązują każdego dostawcę substancji chemicznych stwarzających zagrożenie, które są w obrocie na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). CLP dotyczy wielu różnych firm, nie tylko producentów, lecz także importerów i reimporterów substancji chemicznych lub mieszanin, producentów szczególnych wyrobów, formulatorów (producentów mieszanin) i dystrybutorów, a nawet detalistów. Twoje obowiązki zależą od roli, jaką pełnisz w łańcuchu dostaw.

W jaki sposób działa CLP?

Zanim wprowadzisz do obrotu substancje chemiczne lub mieszaniny, musisz:

  • określić stwarzane przez nie prawdopodobne zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz odpowiednio je zaklasyfikować
  • oznakować i opakować niebezpieczne substancje chemiczne zgodnie ze zharmonizowanym systemem ustanowionym w rozporządzeniu CLP, tak aby pracownicy i konsumenci byli przed użyciem substancji poinformowani o stwarzanym przez nie zagrożeniu.

Jeśli wprowadzisz do obrotu niebezpieczną substancję, samą lub jako składnik mieszaniny, musisz zgłosić jej klasyfikację i oznakowanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Musisz to zrobić w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia do obrotu substancji (lub mieszaniny) po raz pierwszy. Zgłoszeń dokonuje się bezpłatnie. Jeśli jesteś importerem, okres jednego miesiąca zaczyna biec od dnia, w którym substancja, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, zostaje fizycznie wprowadzona na obszar celny UE.

Kiedy trzeba dokonać klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP?

Nowe zasady CLP dotyczące substancji weszły w życie 1 grudnia 2010 r. Jednak do 1 czerwca 2015 r. substancje powinny być klasyfikowane zgodnie z obydwoma systemami - bieżącym i nowym CLP; użytkowników trzeba informować o obydwu klasyfikacjach. Oznakowanie i pakowanie substancji powinno być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

W odniesieniu do mieszanin nowe zasady CLP muszą być stosowane począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.; można je jednak stosować wcześniej (wtedy oznakowanie i opakowanie mieszanin musi być zgodne tylko z zasadami CLP). W odniesieniu do mieszanin, które znajdą się w łańcuchu dostaw (czyli „na półkach") przed 1 czerwca 2015 r., ponowne oznakowanie i ponowne pakowanie może być odroczone o dwa lata - do 1 czerwca 2017 r.

W jaki sposób spełnić wymagania rozporządzenia CLP?

Warto zaplanować procedury CLP równolegle z procedurami związanymi z REACH i przepisami związanymi z produktami biobójczymi English i pestycydami English (jeśli dotyczy).

Informacje

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.