Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Zamestnanci

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Problematiku zamestnanosti a práv zamestnancov a zamestnávateľov  upravujú nariadenia vlády SR a vyhlášky a opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Hlavným pracovnoprávnym predpisom na Slovensku je Zákonník práce.

Právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti upravuje Zákon o službách zamestnanosti.

Pracovné podmienky

Inšpektorát práce sleduje dodržiavanie:

 • ustanovení práva, predpisov a nariadení o pracovných podmienkach, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických strojov a zariadení,
 • predpisov o pracovnoprávnych vzťahoch vrátane zákazu ilegálnej práce a ilegálneho zamestnávania,
 • mzdových predpisov,
 • kolektívnych zmlúv.

Ako zamestnanec môžete pracovať maximálne 40 hodín týždenne. Zamestnanci v dvojzmennej prevádzke môžu pracovať maximálne 38 ¾ hodiny týždenne. Zamestnanci v trojzmennej prevádzke alebo prevádzke s nepretržitou prácou môžu pracovať maximálne 37 ½ hodiny týždenne.

Zamestnávatelia musia dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred nástupom do nového pracovného pomeru musí zamestnanec absolvovať lekársku prehliadku.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Zamestnanec má nárok na dovolenku:

Pracovné zmluvy

Pracovný pomer je založený na písomnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancom a môže byť uzavretý na dobu určitú alebo neurčitú. Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najviac na tri roky. V rámci týchto troch rokov sa dá jedenkrát predĺžiť alebo obnoviť.

V prípade práce vykonávanej mimo pracovného pomeru musia zamestnávateľ a zamestnanec musia uzavrieť dohodu o vykonaní práce.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, ako napríklad hmotné dávky alebo skúšobnú dobu. Skúšobná doba môže trvať najviac tri mesiace a nedá sa predĺžiť.

Ak zamestnanec vykonáva prácu v cudzine a pracuje tam dlhšie ako jeden mesiac, zamestnávateľ uvedie v pracovnej zmluve dobu výkonu práce v cudzine, menu v ktorej sa bude vyplácať mzda, ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine, prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

Pracovnú zmluvu možno ukončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým vypovedaním alebo ukončením počas skúšobnej doby.

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávateľ môže prijať do zamestnania len cudzinca:

Existujú minimálne sociálne predpisy, ktorými sa treba riadiť, týkajúce sa najmä nediskriminácie, rovnosti pohlaví a bezpečnosti a ochrany zdravia.

Administratívne postupy

Začiatok a ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou podpísanou zamestnávateľom aj zamestnancom. Vypracúva sa v dvoch exemplároch, z toho jeden pre zamestnanca.

Pracovná zmluva musí obsahovať (inak je neplatná):

 •  druh práce, na ktorý sa prijíma
 •  miesto výkonu práce,
 •  deň nástupu do práce,
 •  mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Ako zamestnávateľ je vašou povinnosťou:

Príspevky na sociálne zabezpečenie

Sociálna poisťovňa poskytuje pracovníkom dávky na lekársku starostlivosť a dôchodky v prípade choroby, úrazu, narodenia dieťaťa, nezamestnanosti, staroby a invalidity, čím zamestnancom pomáha zabezpečiť isté a stabilné živobytie.

Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom k Sociálnej poisťovni nájdete v:

Zdravotné poisťovne poskytujú všeobecné zdravotné poistenie. Ak zamestnávate viac ako 8 zamestnancov poistených v jednej zdravotnej  predkladáte zdravotnej poisťovni Oznámenie zmeny platiteľa poistného v elektronickej podobe, ak sa s poisťovňou nedohodnete inak.

Príspevok ku mzde

Ak zamestnáte uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce najmenej tri mesiace, môžete získať od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny príspevok na podporu zamestnávania.

Príspevok ku mzde poskytuje úrad práce aj zamestnancovi, ktorý bol pred nástupom do zamestnania v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a zároveň poberal dávky a príspevok k dávke v hmotnej núdzi a písomne požiadal o príspevok.

Pracovné povolenia pre zahraničných pracovníkov

Ak chcete zamestnať zahraničného pracovníka, povolenie vám vydáva úrad, v ktorého územnom obvode bude pracovať. Povolenie získate len ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť evidovaným uchádzačom o zamestnanie.

Vedenie evidencie

K hlavným povinnostiam zamestnávateľa patrí vedenie evidencie zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. A to od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.

Prepustenie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rieši pracovnoprávne záležitosti a prostredníctvom inšpektorátov práce vykonáva inšpekcie na pracoviskách.

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Výpoveď daná zmestnancovi v ochrannej dobe nie je možná. Zdravotne postihnutému pracovníkovi môžete dať výpoveď iba po predchádzajúcom súhlase úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce.

Informačné zdroje

Zamestnávatelia často poskytujú príležitosti na pravidelné školenia a rozvoj. Opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie prerokujú so zástupcami zamestnancov.

EURES, Európsky portál pre zamestnanosť, poskytuje zamestnávateľom informácie a podporu pri nábore pracovníkov z celej EÚ. Okrem pomoci uchádzačom o prácu umožňuje podnikateľom hľadať pracovníkov po celej EÚ. V pohraničných oblastiach poskytuje EURES informácie o cezhraničnom dochádzaní za prácou a pomáha pracovníkom aj zamestnávateľom pri riešení možných problémov.

Programy

Ak zamestnávateľ-podnikateľ chce zamestnať evidovaného nezamestnaného, má nárok na príspevok za zamestnanie zdravotne postihnutého uchádzača na základe splnenia istých podmienok. Tento príspevok sa vypláca maximálne po dobu 24 mesiacov

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)