Навигационна пътека

Актуализация : 09/06/2015

vehicles

Продажба на вашия автомобил в чужбина

Нови автомобили

Продавачите, които са физически лица, могат да си получат обратно ДДС от властите в тяхната страна, когато продават нов автомобил на купувач в друга страна от ЕС, така че да не се плаща два пъти ДДС за един и същ автомобил.

Лична история

Върнете си част от платения от вас ДДС, ако продавате новия си автомобил

Мерете купува нов автомобил в Дания за 20 000 евро плюс 5000 евро ДДС (25 %). Четири месеца по-късно тя продава автомобила (все още считан за нов за данъчни цели) на Хаген за 16 000 евро.

Хаген живее в Австрия и откарва автомобила там. Той плаща 3200 евро ДДС на австрийските данъчни власти (20 %, текущата ставка на ДДС в Австрия).

Мерете трябва да знае правата си на продавач в тази ситуация. Ако ДДС за втората трансакция бе платен в Дания, платимата сума щеше да е 4 000 евро (25 % от 16 000 евро). Тъй като автомобилът все още се счита за нов, Мерете има право да получи от датските власти 4000 евро от 5000 евро ДДС, платен от нея при покупката му.

Автомобил, продаден в ЕС, се счита за нов, ако:

  • е продаден в рамките на по-малко от шест месеца от датата, на която е използван за пръв път

или

  • е изминал не повече от 6000 км.

Употребявани автомобили

Ако сте физическо лице в ЕС, което продава своя употребяван автомобил на купувач от Съюза, не се дължи ДДС по трансакцията нито във вашата страна, нито в страната на пребиваване на купувача.

Един автомобил се смята за употребяван, ако:

  • е продаден след повече от шест месеца от датата, на която е използван за пръв път

и

  • е изминал повече от 6000 км.
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.