Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 29/03/2017

Цени за роуминг

Когато използвате вашия мобилен телефон в други страни от ЕС за обаждания, текстови съобщения или сърфиране в интернет, размерът на таксите, които вашият оператор може да ви наложи, е ограничен.

Наличието на евротарифа за роумингаEnglish в целия ЕС означава, че цената за използване на тези услуги е ограничена с цел да се преустанови налагането на прекомерно високи такси.

Максималните цени за обаждания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) са:

 

30 април 2016 г.**

15 юни 2017 г.***

Изходящи гласови повиквания (на минута, без ДДС)

цена на вътрешния пазар + до 0,05 евро

без допълнителни такси за роуминг, същата тарифа като националната
 

Входящи гласови повиквания (на минута, без ДДС)

0,0114 евро

Изпращане на SMS (за SMS, без ДДС)

цена на вътрешния пазар + до 0,02 евро

Интернет (изтегляне на данни, за MB*, без ДДС)

цена на вътрешния пазар + до 0,05 евро

* Максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

** Таксата за роуминг е равна на цената на вътрешния пазар + 0,05 евро и не може да надхвърля 0,19 евро за гласови услуги и 0,20 евро за данни. Таксата за роуминг е равна на цената на вътрешния пазар + 0,02 евро и не може да надхвърля 0,06 евро за SMS.

*** Вече няма да плащате такси за роуминг, при условие че използвате телефона си в чужбина временно. Такси все още ще могат да се налагат за постоянно използване на SIM карта в друга страна.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Разбира се вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, така че си заслужава да проучите офертите.

За по-подробна информация за отделните страни, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи English .

Уведомяване за цените

Когато преминете границата на държава в рамките на ЕС, вашият мобилен оператор трябва да ви изпрати SMS с информация за цените за входящи и изходящи повиквания, текстови съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) в страната от ЕС, в която се намирате.

Защита от „шокови сметки"

За да бъдете предпазен от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на изтеглените данни на вашето мобилно устройство е ограничена в целия свят до 50 евро (или равностойността в друга валута), освен ако не сте се договорили за различен лимит с вашия оператор. Освен това, когато достигнете 80 % от договорения лимит, ще получите предупреждение.

Лична история

Край на неволното натрупване на големи сметки за роуминг

Анико от Унгария използва множество приложения на своя смартфон: услуги за стрийминг на музика, социални мрежи, чрез които поддържа връзка със своите приятели, и карти за намиране на местоположението на магазини и ресторанти. По време на почивка в Гърция тя забравя да изключи автоматичните актуализации за смартфона си. Но тя няма защо да се притеснява, че може, без да иска, да натрупа огромна сметка. Освен ако не се е договорила за друго със своя мобилен оператор, нейните разходи за пренос на данни в роуминг автоматично са ограничени до 50 евро (плюс ДДС).

Какво да направите, ако нещо не е наред

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги е нарушил правата ви по отношение на цените и условията за предоставяне на роуминг услуги:

  • свържете се с доставчика/продавача, уведомете го за вашите права и неговите задълженияEnglish и поискайте проблемът да бъде отстранен, преди да бъдете принуден да го отнесете към по-висша инстанция;
  • след това, ако не сте доволен от отговора на доставчика, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи English . Те може да имат пълномощия да разрешат спора. В много случаи те са въвели специални процедури за безпристрастно и бързо разрешаване на проблеми. Можете да изпращате жалби до тях относно условията по договор, качеството на услуга, достъпа до мрежи и услуги и роуминг услугите.

Лична история

Не позволявайте вашият доставчик да ви налага прекомерно високи такси

След ваканция в Италия Биргит от Дания получава висока сметка, понеже е използвала интернет от своя смартфон. Тя се свързва със своя доставчик, като го уведомява за лимита на сметките и максималните цени съгласно правилата на ЕС и иска преразглеждане на таксите. По-късно тя получава нова сметка от своя доставчик, в която цените са коригирани.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети