Navigációs útvonal

Frissítve 04/2016

Frissítve 04/2016

Héa (áfa) – A legfontosabb tudnivalók

Ha az Ön vállalkozásának a székhelye valamelyik EU-országban van, a cég az általa vásárolt, illetve értékesített áruk/szolgáltatások túlnyomó többsége után hozzáadottérték-adót (héát, Magyarországon általános forgalmi adót, áfát) köteles fizetni. Kivételt képez ezalól az Unión kívüli országokba irányuló export.

A hozzáadottérték-adót az előállítás/forgalmazás mindegyik szakaszában meg kell fizetni, beleértve a végfogyasztó részére történő értékesítést is.

Áruk, illetve szolgáltatások értékesítése

Az Ön cégének az általa értékesített áru, illetve szolgáltatás ellenértékével együtt a hozzáadottérték-adót is ki kell számláznia vevőinek. A vásárló kifizeti Önnek a számla teljes összegét, amely tartalmazza a hozzáadottérték-adót is.

Áruk, illetve szolgáltatások vásárlása

Az Ön cégének áru, illetve szolgáltatás beszerzésekor meg kell fizetnie a hozzáadottérték-adót. A kifizetett héa összegét azonban cége főszabályként levonhatja a vevőinek felszámított héa összegéből.

Uniós héaszabályok

Egységes uniós szabályok vonatkoznak a hozzáadottérték-adóra, ám alkalmazásuk tagországonként bizonyos mértékben eltéréseket mutathat.

A hozzáadottérték-adóra vonatkozó, az EU területén egységesen érvényes előírások az ún. héairányelvben , valamint a héarendeletekben vannak rögzítve.

A hozzáadottérték-adó felszámítása

Ha Ön üzleti tevékenységet végez - akár egyéni vállalkozóként, akár gazdasági társaság vagy üzleti társulás keretében vagy bármilyen más jogi formában –, és az üzleti tevékenység során árut vagy szolgáltatást értékesít, akkor Önnek:

  • be kell jelentkeznie adóalanyként annak az EU-országnak az adóhatóságánál, ahol a vállalkozás székhelye található;
  • fel kell számítania vevőinek a hozzáadottérték-adót, és erről el kell számolnia az adóhatóság felé.

A héaszabályok értelmében ugyanis az áruk és szolgáltatások értékesítése főszabályként adóköteles.

Bár ebben az ismertetőben végig értékesítésről és eladásról van szó, a héakötelezettség keletkezésének nem előfeltétele, hogy pénz cseréljen gazdát. Előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak stb. az áfát azok után az áruk és szolgáltatások után is fel kell számítaniuk (általában azok piaci értékét alapul véve), amelyeket:

  • más árukért vagy szolgáltatásokért cserébe szereztek be;
  • térítésmentesen juttatnak ügyfeleiknek;
  • saját célra vettek igénybe.

A hozzáadottérték-adó levonása

Az Ön vállalkozása főszabályként levonhatja az üzleti beszerzései után kifizetett áfát a vevőinek felszámított áfa összegéből, és csak a két tétel közötti különbséget kell befizetnie az adóhatóságnak. Ezekről az összegekről tételesen nyilatkoznia kell az adóhatóság részére rendszeresen benyújtott áfabevallásaiban.

Előfordulhat, hogy az Ön cége több hozzáadottérték-adót fizetett be, mint amennyit ügyfeleinek kiszámlázott. Ebben az esetben az adóhatóság visszatéríti vagy jóváírja Önnek a különbözetet.

Vizsgálja meg a kérdést mélyebben, országonkénti bontásban:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Minden értékesítés után kell héát fizetni?

Nem. Egyes áruk/szolgáltatások adómentességet élveznek.

Mentességek

Néhány fontos árukategóriára, illetve szolgáltatásfajtára - például az oktatási, egészségügyi és pénzügyi szolgáltatásokra - az esetek többségében héamentesség vonatkozik.

Ha az Ön cége héamentes árukat/szolgáltatásokat értékesít, nem jogosult a hozzáadottérték-adó visszaigénylésére olyan áruk, illetve szolgáltatások vásárlása kapcsán, melyek a héamentes értékesítésekhez közvetlenül kapcsolódnak.

Minden vállalkozásnak be kell jelentkeznie héaalanyként?

Ha az Ön cége üzleti tevékenysége során árut vagy szolgáltatást értékesít, főszabályként be kell jelentkeznie az adóhatóságnál. Ezalól két kivétel van:

1. Ha Ön kizárólag héamentes árukat/szolgáltatásokat értékesít, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem kell bejelentkeznie.

2. Az EU-országok túlnyomó többségében hatályban vannak olyan szabályok, melyek a kisvállalkozásokat segítik. Ezek alapján azok a vállalkozások, amelyek egy adott éves értékhatáron alul értékesítenek héaköteles árukat vagy szolgáltatásokat, mentesülhetnek a héakötelezettség alól. Ezek az értékhatárok országonként változnak. Egyes országokban nincs ilyen kedvezményes szabályozás (a magyar áfatörvény szerinti alanyi adómentesség), és - a cég éves bevételétől függetlenül - minden értékesítés héaköteles.

Ha az Ön vállalkozása - éves szinten realizált bevétele alapján - alanyi adómentességre jogosult,

  • Ön választhatja az alanyi adómentességet, és ebben az esetben nem számíthat fel hozzáadottérték-adót értékesítései után;
  • önkéntesen választhatja a héakötelezettséget, ebben az esetben viszont kötelezően fel kell számítania a héát (áfát) minden egyes értékesítéskor.

Az alanyi adómentességre vonatkozó értékhatár csak az adott országban bejegyzett vállalkozásokra vonatkozik, a külföldi székhelyű cégekre nem.

Számlázás

Amennyiben Ön más vállalkozások részére értékesít terméket, az eladott áru, illetve szolgáltatás ellenértékéről papíralapú vagy elektronikus számlát kell kiállítania.

Amikor cége bejelentkezik adóalanyként, az adóhatóság adószámot ad ki számára, melyet a cégnek minden kiállított számlán fel kell tüntetnie. A számlákon fel kell tüntetni továbbá a felszámított hozzáadottérték-adó összegét - és természetesen a jogszabályokban előírt minden más adatot is.

Héakulcsok

Héakulcsok pdf français Deutsch English (A jegyzék évente kétszer, januárban és júliusban kerül frissítésre.)

A mindenkor érvényes héakulcsokról a biztonság kedvéért az adott ország adóhivatalánál érdemes tájékozódni.

Bár az EU-ban mindenütt létezik hozzáadottérték-adó, a héakulcsok meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Mindegyik országban van egy általános héamérték, amely az összes értékesített árura és szolgáltatásra vagy azok túlnyomó többségére érvényes, és lehet egy vagy több kedvezményes adómérték, amely az értékesített áruk és szolgáltatások szűk körére vonatkozik.

Egyes országok bizonyos értékesítésekre nulla százalékos vagy rendkívül kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak.

Az uniós szabályozás a héa mértékére vonatkozóan a következő három korlátozást írja elő:

  • az általános héamérték nem lehet alacsonyabb 15%-nál, felső korlát azonban nincs;
  • a kedvezményes héamérték - néhány kivétellel - nem lehet alacsonyabb 5%-nál;

Mentesség, illetve nulla százalékos adómérték

Jelentős különbség van e két kategória között.

Nulla százalékos adómérték hatálya alá tartozó értékesítés

A nulla százalékos adómérték hatálya alá tartozó értékesítések adómentesek, ugyanakkor cége jogosult az ügylettel közvetlenül kapcsolatos vásárlásai során kifizetett héa visszaigénylésére: ha tehát az Ön cége 0%-os adómérték hatálya alá eső árut vagy szolgáltatást értékesít (pl.: export, EU-n kívüli ügyfelek részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások), az ezzel közvetlenül összefüggő beszerzések során kifizetett hozzáadottérték-adó összege visszajár Önnek.

Adómentes értékesítés

Ezek az értékesítések szintén adómentesek, de nem jogosítják fel Önt az értékesítéssel összefüggő beszerzései során kifizetett héa visszaigénylésére.

Hasznos linkek

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal български čeština Dansk English

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatósággal kapcsolatos probléma esetén forduljon a SOLVIT-hoz български čeština Dansk English