Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 02/03/2017

Работещи — права на пребиваване – България

Европейски граждани и техните семейства трябва винаги да носят документ за самоличност.

В противен случай могат да бъдат наложени глоби в между 50 и 300 лева.

Вижте основната информация по темата
Работещи — права на пребиваване
Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети