Cesta

Aktualizováno 22/01/2018

Roční účetní závěrky

Sestavování roční účetní závěrky není jen zákonnou povinností. Podává také podnikům přehled o všech jejich příjmech a výdajích, takže lze sledovat, zda podnik prosperuje. Společnosti s ručením omezeným všech velikostí, které podnikají v EU, mají povinnost vypracovávat finanční výkazy a předkládat je vnitrostátnímu obchodnímu rejstříku.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná nebo pokud je vaše firma společníkem v podniku s neomezeným ručením, právní předpisy EU související s výkaznictvím se na vás nevztahují: informujte se o příslušných pravidlech, která platí ve vašem členském státě.

Zjednodušená pravidla pro malé podniky

U malých podniků (s méně než 50 zaměstnanci) finanční výkazy zahrnují pouze účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát a vysvětlující poznámky. Členské státy mají možnost malým podnikům stanovit povinnost předkládat ještě auditní zprávu a zprávu o činnosti.

Zjednodušená pravidla pro mikropodniky

Mikropodnikem se rozumí podnik:

  • s méně než 10 zaměstnanci
  • s celkovou bilanční sumou do 350 000 eur
  • s čistým obratem do 700 000 eur

Členské státy mohou stanovit nižší částky. Doporučujeme vám si proto v každém případě ověřit, které částky platí ve vaší zemi.  Upozornění: Pokud nebudete splňovat 2 z těchto 3 kritérií během 2 po sobě jdoucích let, budete považováni za malý podnik a budou se na vás vztahovat pravidla pro malé podniky!

Pravidla pro mikropodniky se v jednotlivých zemích liší. V závislosti na zemi, kde máte sídlo, tak můžete využívat těchto zjednodušených pravidel:

  • méně povinných informací v příloze k účetní závěrce – položky uvedené na konci rozvahy se nemusí komentovat v roční zprávě
  • jednodušší zveřejňování účetní závěrky – lze ji zaslat na jediný vnitrostátní orgán (například finanční úřad), který je za vás zveřejní
  • jednodušší členění rozvahy a výkazu zisku a ztrát
  • osvobození od povinnosti vykazovat výdaje příštích období a předběžné platby s výjimkou nákladů na suroviny a pomocné materiály, zaměstnance, opravné položky a daně

Tato zjednodušená pravidla sice právo EU povoluje, neuplatňují je však všechny členské země.

Seznamte se s pravidly v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Mezinárodní účetní standardy

Podle právních předpisů EU musejí všechny společnosti kotované na burze cenných papírů sestavovat konsolidované účetní závěrky v souladu se souborem mezinárodních standardu účetního výkaznictví (IFRS) . Většina členských států rovněž umožňují společnostem nekotovaným na burze sestavovat konsolidované účetní závěrky podle Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Některé členské země navíc některým společnostem umožňují nebo dokonce stanoví povinnost používat IFRSEnglish pro jednotlivé finanční výkazy.

Tyto standardy jsou vypracovávány nezávislým subjektem pro účetnictví, Radou pro mezinárodní účetní standardyEnglish (IASB), a posléze přijímány EU.

Pravidla pro podniky ze zemí mimo EU

V zájmu snížení nákladů a zjednodušení obchodních podmínek pro všechny strany pracuje EU v současnosti na globálním sbližování účetních pravidel. Podniky ze zemí mimo EU, s nimiž obchoduje, se proto Unie snaží přimět k tomu, aby předkládaly finanční zprávy v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), případně se srovnatelnými vnitrostátními účetními standardy.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.