Wonen en reizen
Laatste controle: 02/05/2019

Productvoorschriften en -specificaties

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Voor bepaalde productcategorieënen bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden. Behoren uw producten tot die categorieën, dan moeten zij aan deze normen en specificaties voldoen voordat u ze vrij op de EU-markt mag verhandelen.

Handelshelpdesk voor EU-producteisen

Momenteel is zo'n 85% van de productvoorschriften in de EU geharmoniseerd. Dat betekent dat in alle EU-landen dezelfde voorschriften gelden. U kunt de eisen die aan uw product worden gesteld opzoeken in de databank van de handelshelpdesken.

In deze databank vindt u:

Productvoorschriften in een EU-land

Wanneer er geen specificaties voor de hele EU zijn vastgesteld (dit geldt voor zo'n 15% van de producten), kunnen de specificaties van EU-land tot EU-land verschillen. In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften in uw eigen land. Andere landen kunnen de verkoop van uw product niet verbieden, noch eisen dat u het aanpast of extra testen laat uitvoeren, op voorwaarde dat uw product in eigen land aan alle technische en kwalitatieve eisen voldoet en een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt: dit is het beginsel van wederzijdse erkenning.

Als uw producten in een ander land desondanks niet erkend worden, kunt u hulp en advies vragen.

De EU-landen zijn verplicht hun nationale voorschriften te publiceren. U kunt ze opzoeken in de TRIS-databank voor niet-geharmoniseerde producten. U vindt daar ook meer informatie over het beginsel van wederzijdse erkenning.

De regels in de EU-landen verschillen vooral voor wat betreft:

Bij de productcontactpuntenen kunt u navragen aan welke technische specificaties een product in een bepaald land moet voldoen of hoe u contact kunt opnemen met de bevoegde diensten in een land.

Talen op het etiket

Als u een product alleen aan andere bedrijven (dus niet aan consumenten) verkoopt, bent u niet verplicht een bepaalde taal te gebruiken op het etiket of op de handleiding. Voor de verkoop aan consumenten bent u in bepaalde gevallen wel verplicht de taal of talen te gebruiken van het land waar u naar exporteert.

Beperkingen op grond van nationale regels

Als uw producten bepaalde risico's meebrengen (bijvoorbeeld voor de gezondheid of het leven van mensen, dieren of planten, het milieu, de openbare zedelijkheid of de openbare veiligheid), mag u ze mogelijk niet vrij exporteren. Uw producten kunnen verboden worden als het land waar u ze naartoe wilt exporteren kan aantonen dat zijn eigen technische eisen essentieel of verplicht zijn en dat uw producten niet voldoen aan het gevraagde veiligheidsniveau.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: