Laatste controle: 11/02/2019

Ouderschapsverlof

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Werknemers (mannen en vrouwen) hebben recht op ouderschapsverlof na de geboorte of adoptie van een kind, ongeacht hun soort contract (parttime, fulltime e.d.)

Het is verboden iemand te ontslaan of slechter te behandelen omdat hij of zij ouderschapsverlof heeft aangevraagd.

De ouders hebben elk recht op minimaal 4 maanden ouderschapsverlof. Normaal gesproken kunnen de ouders hun recht op ouderschapsverlof niet overdragen aan de andere ouder. In sommige landen mag het ouderschapsverlof wel gedeeltelijk (maximaal 3 maanden) worden overgedragen aan de andere ouder.

Volgens de EU-regels mogen werknemers hun ouderschapsverlof op elk gewenst moment opnemen totdat het kind 8 jaar wordt. In sommige landen ligt deze leeftijdsgrens lager of hoger vanwege aparte nationale regels.

De werknemer heeft na terugkeer van het ouderschapsverlof recht op dezelfde functie. Als dat niet mogelijk is, dan moet u de werknemer een vergelijkbare baan aanbieden die past bij zijn of haar arbeidscontract.

Als een werknemer na afloop van het ouderschapsverlof zijn of haar werkuren wil veranderen, bent u verplicht dit serieus in overweging te nemen. Als u het verzoek weigert in te willigen, moet u dat voldoende kunnen onderbouwen.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: