Navigációs útvonal

Ismeri az uniós jogait? Mérje fel tudását a kvízjátékunkkal!

Frissítve : 04/05/2015

vehicles

Jármű-nyilvántartásbavétel és adózás

Ideiglenes tartózkodás

Ha Ön megtartja állandó lakóhelyét abban az uniós országban, ahol él, de 6 hónapnál kevesebb ideig egy másik uniós tagállamban tartózkodik, akkor Önnek nem kell autóját nyilvántartásba vetetnie, sem adót fizetnie ott - a jármű maradhat továbbra is az állandó lakóhelye szerinti ország nyilvántartásában.

Ha Ön kevesebb mint 6 hónapig tartózkodik egy másik uniós országban, és nem regisztráltatja ott autóját, a jog szerint nem adhatja kölcsön vagy bérbe autóját olyan személynek, aki az adott ország lakosa. Ilyen személy csak akkor vezetheti a kérdéses járművet, ha Ön is az utasok között van.

Kölcsönadhatja azonban Ön a kocsit a látogatóba érkező barátainak vagy családtagjainak - feltéve, hogy nem lakosai annak az országnak, ahol Ön ideiglenesen tartózkodik.

Ha Ön több mint 6 hónapig tartózkodik egy másik uniós országban, általában az a szabály, hogy be kell jelentkeznie az adott országban állandó lakosként, és járművét is nyilvántartásba kell vetetnie ott.

6 hónapot meghaladó tartózkodás

Ha Ön hazájából egy másik uniós országba költözik, és magával viszi személygépkocsiját, nyilvántartásba kell vetetnie azt az új lakóhelye szerinti országban, és ki kell fizetnie a vonatkozó adókat.

Önnek személygépkocsiját rendszerint hat hónapon belül regisztráltatnia kell. Mielőtt elhagyja hazáját, érdeklődje meg az új lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságaitól, hogy mikor kezdődik ez az időszak - akkor, amikor Ön kilép származási országából, vagy amikor megérkezik abba az országba, ahova költözik. Azt is érdeklődje meg, milyen dokumentumokat kérnek az időszak kezdetét jelentő dátum igazolására.

Egyes tagállamokban a járműveket a tartózkodás kezdeti időpontjától számítva 6 hónapnál rövidebb időn belül regisztráltatni kell. Ha Ön hazájából egy másik uniós országba költözik, érdemes megérdeklődnie a kérdéses ország hatóságaitól, hogy nem rövidebb-e hat hónapnál a regisztrációs kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időszak.

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

 

Egyes uniós országokban Ön jogosult lehet arra, hogy adómentesenregisztráltassa személygépkocsiját, amikor egy másik országból odaköltözik, feltéve hogy megfelel a vonatkozó feltételeknek, és betartja az előírt határidőket. Költözés előtt érdemes felvennie a kapcsolatot az új lakóhelye szerinti ország nemzeti hatóságával.

Konkrét eset

Pénzt takaríthat meg, ha előre tudja a szabályokat!

Cristina Spanyolországból Portugáliába költözött, mivel ott talált munkát. Nem tudta, hogy 6 hónapon belül regisztráltatnia kell gépkocsiját, ezért csak 8 hónap múlva kérelmezte a nyilvántartásba vételt Portugáliában.

A hatóságok tájékoztatták, hogy ha hamarabb kérte volna autója regisztrálását, nem kellett volna regisztrációs adót fizetnie. Azt is fontos tudni, hogy Portugáliában a 6 hónapot attól a naptól számítják, amikor a regisztrációt kérelmező személy elhagyta származási országát, és nem attól, amikor megérkezik Portugáliába.

 

Kivételek a 6 hónapon belüli regisztrálás kötelezettsége alól

Diákok

Ha Ön csak tanulmányok folytatása céljából tartózkodik egy másik uniós országban, közlekedhet ott autójával anélkül, hogy regisztráltatná és adót fizetne utána ott - mindaddig, míg hallgatói jogviszonyban áll az ország valamelyik oktatási intézményével.

A Dániában tanuló diákokra ez a kivétel nem vonatkozik.

Konkrét eset

Mathieu francia állampolgár, de Belgiumban él, ahol két éves posztgraduális tanfolyamon vesz részt. Amikor autója megsérült, Mathieu a rendőrségre ment, hogy megszerezze a biztosító által kért kárfelvételi jegyzőkönyvet. A rendőrségen azt mondták Mathieunek, hogy rendezetlen helyzete miatt büntetést kell fizetnie, mivel több mint egy éve Belgiumban él, és nem regisztráltatta a járművet.

Mathieu azonban bizonyítani tudta, hogy az antwerpeni egyetem hallgatója, és uniós országból származó külföldi diákként nem kell gépjárműadót és útadót fizetnie Belgiumban.

 

Határ menti ingázók

Ön határ menti ingázónak minősül (akár alkalmazottként, akár önálló vállalkozóként dolgozik), ha a határ egyik oldalán lakik és a határ másik oldalán dolgozik, és legalább hetente egyszer hazatér.

Ha Ön saját autóját használja a lakóhelye és munkahelye közötti rendszeres ingázáshoz, Önnek abban az országban kell nyilvántartásba vetetnie a kocsit, és ott kell adót fizetnie, ahol él - nem ott, ahol dolgozik.

Ha Ön céges autóval rendelkezik abban az országban, ahol dolgozik, használhatja azt magáncélból abban az országban is, ahol él, anélkül, hogy nyilvántartásba vetetné ott. Ebben az esetben külföldi rendszámú járművel közlekedik abban az országban, ahol él. Ez problémát jelenthet, mivel a helyi rendőrség ellenőrzi, hogy az illetékességükbe tartozó területen élő személyek megfizették-e a nemzeti jármű-regisztrációs adót.

Ha Ön ezzel a problémával találkozik, forduljon bátran segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

Konkrét eset

Kiril Bulgáriában él és Görögországban dolgozik egy görög vállalatnál. Görögországban nyilvántartott céges autóval jár, amelyet magáncélból Bulgáriában is használ.

Egy alkalommal megállította a bolgár rendőrség és megbüntette őt azért, mert nem regisztráltatta az autót Bulgáriában. Kiril elmagyarázta, hogy a határ menti ingázók jogosultak céges autójuk magáncélú használatára a lakóhelyük szerinti országban, de a rendőrnek nem volt tudomása erről a jogról, és megbírságolta Kirilt. Kiril azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be a rendőri határozat ellen, és végül a bírságot eltörölték.

Az önálló vállalkozóként dolgozó határ menti ingázók

Ha Ön önálló vállalkozóként „A” országban él és „B” országban dolgozik, céges autóját „A” országban csak akkor használhatja anélkül, hogy ott regisztráltatná, ha:

  • az autót önálló vállalkozása nevében vette;
  • az autót „A” országban főként munkájához használja, és csak néha magáncélból;
  • az Ön cégének székhelye jogszerűen egy másik országban van.

Felhívjuk figyelmét, hogy kötelező a céges autót a cég nevében vásárolni. Ha Ön a saját nevére vásárolt járművel közlekedik, azt a lakóhelye szerinti országban kell nyilvántartásba vetetni.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz