Navigációs útvonal

Frissítve : 21/09/2016

vehicles

Jármű-nyilvántartásbavétel és adózás

Ideiglenes tartózkodás esetén

Ha Ön megtartja állandó lakóhelyét abban az uniós országban, ahol él, de 6 hónapnál kevesebb ideig egy másik uniós tagállamban tartózkodik, akkor Önnek nem kell autóját nyilvántartásba vetetnie, sem regisztrációs adót fizetnie ott – a jármű maradhat továbbra is az állandó lakóhelye szerinti ország nyilvántartásában. Előfordulhat azonban, hogy az ideiglenes tartózkodás szerinti országban Önnek a gépjármű-használat után egyéb díjakat (pl. gépjárműadót) kell fizetnie.

Ha Ön kevesebb mint 6 hónapig tartózkodik egy másik uniós országban, és nem regisztráltatja ott autóját, a jog szerint nem adhatja kölcsön vagy bérbe autóját olyan személynek, aki az adott ország lakosa. Ilyen személy csak akkor vezetheti a kérdéses járművet, ha Ön is vele utazik.

Kölcsönadhatja azonban a kocsit a látogatóba érkező barátainak vagy családtagjainak – feltéve, hogy nem lakosai annak az országnak, ahol Ön ideiglenesen tartózkodik.

Ha Ön több mint 6 hónapig kíván tartózkodni egy másik uniós országban, az általános szabály szerint be kell jelentkeznie az adott országban állandó lakosként, és járművét is haladéktalanul nyilvántartásba kell vetetnie ott.

Külföldre költözés esetén

Ha Ön hazájából egy másik uniós országba költözik (ahol a tervei szerint 6 hónapnál tovább fog tartózkodni), és magával viszi személygépkocsiját, azt az új lakóhelye szerinti országban nyilvántartásba kell vetetnie, és ki kell fizetnie a vonatkozó díjakat és adókat.

Gépjárművét a lehető leghamarabb – de legkésőbb az országba érkezését követő 6. hónap végéig – regisztráltatnia kell. Nézzen utána, hogy a nyilvántartásba vételhez milyen dokumentumokra lesz szüksége, és milyen alaki követelményeknek kell megfelelnie .

Egyes uniós országokban Ön jogosult lehet arra, hogy adómentesen regisztráltassa személygépkocsiját, amikor egy másik országból odaköltözik, feltéve hogy megfelel a vonatkozó feltételeknek, és betartja az előírt határidőket. Költözés előtt érdemes tájékozódnia az új lakóhelye szerinti ország szabályairól.

Konkrét eset

Pénzt takaríthat meg, ha ismeri a szabályokat!

Cristina Spanyolországból Portugáliába költözött, mivel ott talált munkát. Nem tudta, hogy 6 hónapon belül regisztráltatnia kell gépkocsiját, ezért csak 8 hónap múlva kérelmezte a nyilvántartásba vételt Portugáliában.

A hatóságok tájékoztatták, hogy ha hamarabb kérte volna autója regisztrálását, nem kellett volna regisztrációs adót fizetnie. Azt is fontos tudni, hogy Portugáliában a 6 hónapot attól a naptól számítják, amikor a regisztrációt kérelmező személy elhagyta származási országát, és nem attól az időponttól, amikor megérkezik Portugáliába.

 

Kivételek a 6 hónapon belüli regisztrálás kötelezettsége alól

Diákok

Ha Ön kizárólag tanulmányok folytatása céljából tartózkodik egy másik uniós országban, közlekedhet ott autójával anélkül, hogy regisztráltatná és adót fizetne utána ott – mindaddig, amíg hallgatói jogviszonyban áll az ország valamelyik oktatási intézményével. Ha azonban úgy dönt, hogy tanulmányai mellett dolgozni is fog, akkor járművét regisztráltatnia kell az adott országban.

Mielőtt elhagyja hazáját, ellenőrizze annak az országnak a szabályait, ahol tanulni fog. Gondoskodjon arról, hogy egy esetleges közúti ellenőrzés során bizonyítani tudja, hogy megfelel az adott ország adminisztratív követelményeinek vagy egyéb különleges feltételeinek – egyes országokban például ilyenkor fel kell mutatnia az egyetemre/iskolába stb. történő beiratkozást igazoló okmányt.

Dániára különleges szabályok vonatkoznak. Az EU más országaiból érkező diákoknak Dániában nyilvántartásba kell vetetniük gépjárművüket, kivéve, ha egy 2 éves időszak alatt kevesebb mint 365 napig élnek ott. Ebben az esetben a külföldi diákok kérvényezhetik a dán hatóságoktól, hogy használhassák a más uniós országban regisztrált autójukat Dániában.

Konkrét eset

Mathieu francia állampolgár, de Belgiumban él, ahol kétéves posztgraduális képzésen vesz részt. Amikor autójában kár keletkezett, Mathieu elment a rendőrségre, hogy beszerezze a biztosító által kért kárfelvételi jegyzőkönyvet. A rendőrségen azt mondták Mathieu-nek, hogy mivel több mint egy éve él Belgiumban, és ezalatt nem regisztráltatta a járművet, helyzete jogellenes, és büntetést kell fizetnie.

Mathieu azonban bizonyítani tudta, hogy az antwerpeni egyetem hallgatója, és uniós országból származó külföldi diákként nem kell gépjárműadót és útadót fizetnie Belgiumban.

Határ menti ingázók

Ön határ menti ingázónak minősül (akár alkalmazott, akár önálló vállalkozó), ha a határ egyik oldalán lakik és a határ másik oldalán dolgozik, és legalább hetente egyszer hazatér.

Ha Ön saját autóját használja a lakóhelye és munkahelye közötti rendszeres ingázáshoz, Önnek abban az országban kell nyilvántartásba vetetnie a kocsit, és ott kell adót fizetnie, ahol él – nem ott, ahol dolgozik.

Ha Ön céges autóval rendelkezik abban az országban, ahol dolgozik, használhatja azt magáncélból abban az országban is, ahol él, anélkül, hogy nyilvántartásba vetetné ott. Ebben az esetben külföldi rendszámú járművel közlekedik a lakóhelye szerinti országban. Ez problémát jelenthet akkor, ha a helyi rendőrség ellenőrzi, hogy az ország területen élő személyként megfizette-e Ön a nemzeti gépjármű-regisztrációs adót.

Ha Ön ilyen problémával szembesül, forduljon bátran segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

Konkrét eset

Kiril Bulgáriában él, és Görögországban dolgozik egy görög vállalatnál. Céges autóját, melyet Görögországban regisztráltak, magáncélból Bulgáriában is használja.

A bolgár rendőrség egy alkalommal megállította a férfit és megbüntette azért, mert nem regisztráltatta az autót Bulgáriában. Kiril elmagyarázta, hogy a határ menti ingázók jogosultak céges autójuk magáncélú használatára a lakóhelyük szerinti országban, de a rendőrnek nem volt tudomása erről a szabályról, és megbírságolta Kirilt. A férfi azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be a rendőri határozat ellen, és végül a bírságot törölték.

Az önálló vállalkozóként dolgozó határ menti ingázók

Ha Ön önálló vállalkozóként „A" országban él és „B" országban dolgozik, céges autóját „A" országban csak akkor használhatja anélkül, hogy ott regisztráltatná, ha:

  • az autót önálló vállalkozása nevében vette;
  • az autót „A" országban főként munkájához használja, és csak néha magáncélból;
  • az Ön cégének székhelye jogszerűen egy másik országban van.

Felhívjuk figyelmét, hogy kötelező a céges autót a cég nevében vásárolni. Ha Ön a saját nevére vásárolt járművel közlekedik, azt a lakóhelye szerinti országban kell nyilvántartásba vetetni.

Ha problémába ütközik, forduljon bátran segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

Konkrét eset

Jacobnak fogorvosi rendelője van Belgiumban, de egy évvel ezelőtt Hollandiába költözött. A holland rendőrség egy rutin közúti ellenőrzés során megállapította, hogy Jacob Hollandiában lakik. A férfit megbírságolták és felszólították, hogy regisztrálja gépjárművét Hollandiában.

Jacob jogorvoslati kérelmet nyújtott be a rendőri határozat ellen. Elmagyarázta, hogy az autót a vállalkozása nevében vásárolta (ezt az állítását számlákkal bizonyította) és Belgiumban a vállalkozása nevén jegyezte be, valamint hogy Hollandiában leginkább hivatalos célból használja.

Miután a holland hatóságok ellenőrizték a dokumentumokat, a bírságot eltörölték.

 

A jármű-nyilvántartással és a gépjárműadókkal kapcsolatos további információkért, valamint a tagállami hatóságok elérhetőségeiért látogasson el a következő webhelyre:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz