Навигационна пътека

Запознат ли сте с правата си в ЕС? Проверете знанията си с нашата викторина.

Актуализация : 04/05/2015

vehicles

Регистрация на автомобили и данъци

Временен престой

Ако пребивавате постоянно в дадена страна членка, но прекарвате в друга страна от ЕС по -малко от 6 месеца, не се налага да регистрирате колата си или да плащате каквито и да е данъци там - тя ще остане регистрирана във вашата страна на пребиваване.

Ако прекарвате в друга страна от ЕС по-малко от 6 месеца и не сте регистрирали колата си там, нямате право да я отдавате под наем или да я заемате на постоянно пребиваващо в тази страна лице. Такова лице може да управлява вашия автомобил само ако и вие сте в него.

Можете обаче да заемате колата си на приятели или членове на вашето семейство, които ви посещават, ако те не са постоянно пребиваващи в страната.

Ако прекарвате в друга страна повече от 6 месеца, по принцип тя би трябвало да стане ваша страна на пребиваване и трябва да регистрирате колата си там .

Престой над 6 месеца

Ако се премествате в друга страна от ЕС и вземате колата си, ще трябва да я регистрирате и да плащате съответните данъци в тази страна.

По принцип трябва да регистрирате колата си в рамките на 6 месеца. Преди да заминете, трябва да проверите в съответния орган в страната, в която отивате, кога започва да тече този период - от момента, в който напуснете вашата страна, или от момента, в който пристигнете в новата си страна на пребиваване. Трябва да попитате също така какви документи ще трябва да представите при регистрацията.

Някои страни членки изискват от вас да пререгистрирате колата си в рамките на по-малко от 6 месеца, след като се преместите в някоя от тях. Преди да се преместите в друга страна , моля , свържете се с властите в нея , за да проверите дали там са в сила по -кратки периоди .

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

 

В някои страни може да имате право на освобождаване от таксиза регистрацията на вашия автомобил, когато се премествате от друга страна от ЕС, ако отговаряте на съответните условия и срокове. Преди да се преместите в новата си страна на пребиваване, свържете се с националните власти там.

Лична история

Спестете пари, като като се запознаете с правилата предварително!

Кристина от Испания си намира работа в Португалия и се премества там. Без да знае за 6-месечния срок, тя отива да регистрира колата си 8 месеца след пристигането си в Португалия.

Тогава разбира, че ако е регистрирала колата си по-рано, е щяла да избегне плащането на каквито и да е такси за регистрация. Освен това в Португалия 6-месечният срок тече от момента, в който напуснете вашата страна, а не от момента, в който пристигнете в Португалия.

Изключения от задължителната регистрация след 6 месеца

Студенти

Ако пребивавате в друга страна само за да учите там, можете да използвате колата си, без да я регистрирате или да плащате данъци там, докато сте записан в местно учебно заведение.

Това изключение за студенти не важи в Дания.

Лична история

Матийо е французин, който прави 2-годишна следдипломна квалификация в Белгия. Тъй като на колата му са нанесени щети, той отива в полицията, за да получи доклад за застрахователя си. Когато в полицията узнават, че Матийо живее в Белгия повече от година и не е регистрирал колата си там, му казват, че това е нарушение и трябва да бъде глобен.

Матийо успява да докаже, че е регистриран в университета в Антверпен, и следователно като студент от друга страна от ЕС не трябва да плаща данъци за автомобила си или пътни данъци в Белгия.

Трансгранични работници

Вие сте трансграничен работник (наето или самостоятелно заето лице), ако работите от едната страна на национална граница, но живеете от другата и се връщате у дома поне веднъж седмично.

Ако използвате собствената си кола, за да пътувате редовно от страната, в която живеете, в тази, в която работите, трябва да я регистрирате и да плащате съответните данъци в страната, в която живеете, а не в страната, в която работите.

Ако използвате служебна кола (регистрирана в страната, в която работите), можете да я използвате за частни нужди в страната, в която живеете, без да се налага да я регистрирате там. Тогава ще карате служебната си кола с чуждестранни регистрационни номера в страната, в която живеете. Това може да доведе до проблеми с местната полиция, която трябва да проверява дали лицата под нейна юрисдикция са платили националните такси за регистрация на автомобил.

Ако имате проблеми, винаги можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Лична история

Кирил живее в България и работи за гръцка компания в Гърция. Той има служебна кола, регистрирана в Гърция, която използва за лични нужди в България.

Веднъж е спрян от български полицаи и е глобен за това, че колата му не е регистрирана в България. Кирил обяснява, че трансграничните работници имат право да използват служебни автомобили за лични нужди в родните си страни, но полицаите не знаят това и въпреки всичко го глобяват. Кирил оспорва решението и глобата в крайна сметка е отменена.

Самостоятелно заети трансгранични работници

Ако сте самостоятелно заето лице и живеете в страна  A, а работите в страна   Б, можете да използвате служебната си кола в страна А, без да се налага да я регистрирате там, само ако:

  • колата е купена на името на вашата фирма;
  • я използвате в страна A главно за работа и само понякога - за лични нужди;
  • фирмата ви е законно установена в друга страна.

Моля, имайте предвид, че служебният автомобил трябва да е закупен на името на вашата фирма. Ако шофирате автомобил, купен на ваше име, трябва да го регистрирате в страната, в която живеете.

Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети