Навигационна пътека

Актуализация : 05/04/2016

living-abroad

Работещи и пенсионери — права на пребиваване

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вие имате право на престой в друга страна от Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаете, е валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни можете да бъдете глобени или задържани временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщите за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ви санкционират, например да ви наложат глоба, ако не го направите.

Експулсиране

В изключителни случаи вашата нова държава на пребиваване може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Работещи

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС, където работите като наето лице, самостоятелно заето лице или в която сте командировани .

Загуба на работа

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, можете да запазите правото си да живеете и работите там, ако сте:

 • временно нетрудоспособни поради болест или инцидент,
 • регистрирани в съответното като принудително безработни, след като сте
  • работили повече от година по безсрочен договор
     или сте
  • работили по -малко от 1 година (в този случай запазвате правото си на равно третиране с гражданите на съответната държава за поне още 6 месеца),
 • започнали професионално обучение (ако не сте принудително безработни , обучението трябва да е свързано с предишната ви работа).

Пенсионери

Ако сте пенсионер, можете да живеете в друга страна от ЕС, ако имате:

 • пълна здравна осигуровка в съответната страна,
 • достатъчни доходи (без значение от източника), за да живеете без подпомагане на доходите.

Регистрация

През първите 3 месеца от престоя ви във вашата нова страна на пребиваване не могат да искат от вас да се регистрирате (за да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но ако желаете, можете да го направите.

След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление).

Научете как да се регистрирате при пребиваване в чужбина .

Искане за напускане / Експулсиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато това вече не е така, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи новата ви страна на пребиваване може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години - като наето лице, самостоятелно заето лице или като пенсионер, вие автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
 • по-дълги отсъствия за задължителна военна служба,
 • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

наети и самостоятелно заети лица, които са преустановили работа

Можете да получите право на постоянно пребиваване по -рано, ако сте спрели да работите, тъй като:

 • сте се пенсионирали и сте работили в страната през последната година или сте живели там непрекъснато в продължение на 3 години;
 • вече не сте трудоспособни и сте живели в съответната страна непрекъснато в продължение на 2 години;
 • вече не сте трудоспособни поради трудова злополука или професионално заболяване - в този случай имате право да останете независимо колко време сте живели в страната.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, потвърждаващ вашето право на престой, без да е необходимо да отговаряте на определени условия.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.