Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 25/06/2015

Najczęściej zadawane pytania - Rozwód i separacja

 • Mój mąż i ja zawarliśmy związek małżeński w Czechach, a ostatnio mieszkaliśmy razem w Niemczech. Mój mąż, który jest Brytyjczykiem, wrócił obecnie do Wielkiej Brytanii, ja natomiast pozostałam w Niemczech. Czy mogę wystąpić o rozwód w Czechach?

  NIE - możesz wystąpić o rozwód w Czechach jedynie wtedy, gdy z powrotem tam zamieszkasz przez okres co najmniej sześć miesięcy (jeśli jesteś Czeszką) lub jednego roku (jeśli masz inne obywatelstwo). Tak długo jak pozostajesz w Niemczech, możesz wystąpić o rozwód tylko tam, czyli w kraju, w którym ostatnio zamieszkiwaliście razem.

 • Czy istnieją ogólnounijne przepisy określające, według jakiego prawa przeprowadzony zostanie nasz rozwód lub separacja prawna, jeżeli jedno z nas mieszka w innym kraju?

  NIE - nie będzie to koniecznie prawo kraju, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę.

  Niektóre kraje UE uzgodniły przepisy określające kraj, którego przepisy mają zastosowanie - Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

  Jednak gdy chodzi o inne kraje, może być trudno przewidzieć, jakie przepisy będą mieć zastosowanie. Krajowe przepisy często bardzo różnią się od siebie – ze względu na niepewność, jaką może to powodować, najlepiej zapytać wyspecjalizowanego adwokata, gdzie należy złożyć wniosek.

 • Wyrok w sprawie mojego rozwodu został wydany w Szwecji. Czy, aby został on uznany w Polsce, muszę zwrócić się do polskich sądów?

  NIE - rozwód (a także separacja prawna czy unieważnienie małżeństwa) orzeczony w jednym kraju UE (w tym przypadku w Szwecji), zostanie automatycznie uznany w innym kraju (w tym przypadku w Polsce), bez potrzeby przechodzenia żadnej szczególnej procedury.

  Możesz jednak zwrócić się o dokonanie zmian w polskich dokumentach dotyczących twojego stanu cywilnego na podstawie szwedzkiego wyroku, jak tylko stanie się on prawomocny (czyli nie będzie można już się od niego odwołać).

Pomoc i porady