Cesta

Přechod na školu v jiné zemi EU

  • Moje děti ještě nemluví dobře jazykem země, do které jsme právě přestěhovali. Znamená to, že musí chodit do drahé mezinárodní školy?

    NE - Jelikož jsou vaše děti občany EU, mohou chodit do školy v kterékoli zemi Unie za stejných podmínek, jako státní příslušníci daného státu. Bez ohledu na úroveň jejich jazykových znalostí mají právo být umístěni do třídy se svou věkovou skupinou, která odpovídá stupni vzdělání ve vaší zemi.

    Jestliže jste se jako občané EU přestěhovali do jiné země Unie za prací, mají vaše děti podle práva EU v této zemi nárok na bezplatnou jazykovou výuku, která jim pomůže se adaptovat.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem