Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 12/2014

Επικαιροποίηση 12/2014

Πωλήσεις εξ αποστάσεως


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

 Αφορά μόνο πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές και όχι σε άλλους επιχειρηματίες.
Οι πωλήσεις εξ αποστάσεως — ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου — παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά συνεπάγονται και ορισμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ Οδηγία 2011/83 .

Ποιες συναλλαγές καλύπτει η νομοθεσία της ΕΕ

Πωλήσεις που πραγματοποιούνται από οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων εξ αποστάσεως, δηλαδή, όταν ο πωλητής δεν έχει απέναντί του τον πελάτη, όπως:

 • μέσω διαδικτύου
 • τηλεφωνικά (με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση)
 • με ηλεκτρονικό μήνυμα
 • με φαξ
 • με τυποποιημένη επιστολή

Ποιες συναλλαγές δεν καλύπτει η νομοθεσία της ΕΕ

 • υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης
 • τυχερά παιχνίδια
 • χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
 • κτηματομεσιτικά και εκμίσθωση καταλύματος (κατοικία)
 • μεταφορές επιβατών (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2011/83)
 • συμβάσεις που συνάπτονται από δημόσιους λειτουργούς, όπως συμβολαιογράφους,
 • τακτικές παραδόσεις τροφίμων και ποτών από προμηθευτές, στον τόπο κατοικίας ή εργασίας του πελάτη
 • προϊόντα που πωλούνται από αυτόματα μηχανήματα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας

 • Να δίνετε προκαταβολικές πληροφορίες στους πελάτες  πριν από τη σύναψη της σύμβασης
 • Να αποστέλλετε στους πελάτες γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης
 • Να δίνετε στους πελάτες δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση
 • Να παραδίδετε το προϊόν/την υπηρεσία και να παρέχετε, εφόσον το προβλέπει η σύμβαση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση•
 • Ειδικές υποχρεώσεις (προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια, τέλη χρήσης πιστωτικής κάρτας, τηλεφωνικές γραμμές πρόσθετου τέλους).

Προκαταβολικές πληροφορίες για τους πελάτες

Πριν συνάψετε σύμβαση με τον πελάτη σας, πρέπει να του δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες, διατυπωμένες απλά και με σαφήνεια:

 • τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος/της υπηρεσίας
 • τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, την φυσική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας (εφόσον υπάρχει)
 • την τιμή του προϊόντος/της υπηρεσίας - συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων – (φόροι, έξοδα αποστολής, κ.λπ)
 • όσα ισχύουν για την πληρωμή, την παράδοση, τη λειτουργία του προϊόντος, την υποβολή παραπόνων
 • επιπλέον επιβαρύνσεις του πελάτη πρέπει να ανακοινώνονται κατά τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον υπερβαίνουν τη βασική τιμή (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις πρόσθετου τέλους για συμβάσεις που συνάπτονται τηλεφωνικά)
 • τους όρους που διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη, όπως:
  • τις προθεσμίες και τις διαδικασίες
  • την υποχρέωση του πελάτη να πληρώσει για την επιστροφή των προϊόντων (και, για ογκώδη προϊόντα, τα έξοδα επιστροφής τους, ή τουλάχιστον ένα κατ΄εκτίμηση ποσό (ανάλογα με τα έξοδα αποστολής)
  • την υποχρέωση του πελάτη να πληρώσει για οποιαδήποτε υπηρεσία (ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας) που έχει παρασχεθεί ήδη κατά την περίοδο υπαναχώρησης (π.χ, αν ο πελάτης είχε ζητήσει να παρασχεθεί η υπηρεσία αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια αποφάσισε να υπαναχωρήσει).

Στο Παράρτημα I της οδηγίας 2011/83 θα βρείτε παραδείγματα κειμένων για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τους όρους υπαναχώρησης.

 • τυχόν εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (π.χ. αλλοιώσιμα προϊόντα) ή ενέργειες που καταργούν το δικαίωμα αυτό (π.χ. άνοιγμα σφραγισμένου DVD ή CD)
 • υπενθύμιση ότι ισχύει εγγύηση συμμόρφωσης για τα προϊόντα
 • τους όρους για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή τις εμπορικές εγγυήσεις
 • τον τρόπο προσχώρησης σε ενδεχόμενο κώδικα δεοντολογίας
 • τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους καταγγελίας της, καθώς και την ελάχιστη διάρκεια ισχύος των υποχρεώσεων του πελάτη
 • τους όρους πληρωμής προκαταβολών ή χρηματικών εγγυήσεων
 • πληροφορίες για ενδεχόμενες εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
 • Αν η πώληση γίνεται μέσω ιστοσελίδας, πρέπει επίσης να δίνετε - το αργότερο με την έναρξη της διαδικασίας παραγγελίας - τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • αν ισχύουν περιορισμοί παράδοσης
 • ποια μέσα πληρωμής δέχεστε.

Πώς πρέπει να δίνετε αυτές τις πληροφορίες;

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

Πρέπει να περιγράφετε με σαφήνεια και ευκρινώς τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την προθεσμία και τους όρους καταγγελίας της σύμβασης καθώς και, εφόσον ισχύει, την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης - αμέσως προτού ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία του.

Πρέπει επίσης να δίνετε τη δυνατότητα στον πελάτη να αναγνωρίζει ότι αφού πραγματοποιήσει την παραγγελία υποχρεούται να πληρώσει π.χ. το κουμπί επιβεβαίωσης της παραγγελίας πρέπει να αναγράφει σαφώς «Παραγγελία και πληρωμή».

Πωλήσεις μέσω γραπτού μηνύματος (και παρόμοια)

Αν είναι τεχνικά δύσκολο να δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες μέσω του δικτύου πώλησης - επειδή, π.χ., το συμβόλαιο συνάπτεται μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητό - μπορείτε να δίνετε περιορισμένες πληροφορίες (κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στοιχεία σας, συνολική τιμή, δικαίωμα υπαναχώρησης, διάρκεια και όροι καταγγελίας της σύμβασης), και μέσω συνδέσμου να παραπέμπετε σε άλλη πηγή (π.χ. ιστοσελίδα) για τον πλήρη κατάλογο πληροφοριών.

Τηλεφωνικές πωλήσεις 

Πρέπει πάντα να δίνετε τα στοιχεία σας κατά την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας και να δηλώνετε σαφώς τον εμπορικό της χαρακτήρα.

Γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης

Αν δεν έχετε ήδη δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες γραπτώς με σταθερό μέσο (π.χ. επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα) πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πρέπει να τις δώσετε κατά την επιβεβαίωση της σύμβασης.

Η επιβεβαίωση πρέπει να γίνεται με σταθερό μέσο (επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.ά), αλλά μπορείτε επίσης να την στείλετε στον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη στην ιστοσελίδα σας, στον οποίο αυτός έχει αποκλειστική πρόσβαση

 Πρέπει να επιβεβαιώνετε τη σύμβαση το συντομότερο δυνατό - το αργότερο κατά την παράδοση των προϊόντων ή πριν αρχίσει η παροχή της υπηρεσίας.

Πότε μπορεί ο πελάτης σας να υπαναχωρήσει  από τη σύμβαση;

Αν δώσατε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση – χωρίς καμία ποινή και χωρίς να υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις:

 • για προϊόντα: 14 ημέρες από την παράδοση.
 • για υπηρεσίες: 14 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

  Σε κάθε  περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν δεν έχετε δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ο πελάτης έχει επιπλέον 1 έτος για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας του 1 έτους δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η περίοδος υπαναχώρησης ξεκινά εκείνη τη στιγμή.

Αν ο πελάτης σας υπαναχωρήσει από τη σύμβαση...

Οφείλετε να του επιστρέψετε τα χρήματα που σας κατέβαλε (ή να ακυρώσετε την πληρωμή) εντός 14 ημερών αφότου σας ενημερώσει για την υπαναχώρησή του.

Μπορείτε να αναβάλετε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου ο πελάτης σας επιστρέψει τα προϊόντα, ή τουλάχιστον μέχρις ότου έχετε την απόδειξη ότι πράγματι σας τα έχει αποστείλει.

Ποιος πληρώνει τι;

Ο πελάτης: πληρώνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων (εκτός αν δεν τον έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων γι΄ αυτή την υποχρέωσή του - οπότε θα πρέπει να καλύψετε εσείς αυτά τα έξοδα).

Η επιχείρησή σας: οφείλει να επιστρέψει στον πελάτη τα αρχικά έξοδα αποστολής (όχι όμως τυχόν επιπλέον έξοδα αν ο πελάτης είχε επιλέξει ακριβότερο τρόπο αποστολής, π.χ. εξπρές, από τον κανονικό).

Υποχρεώσεις του πελάτη

Προτού υπαναχωρήσει, ο πελάτης μπορεί μόνο να εξετάσει τα προϊόντα με τον τρόπο που θα το έκανε και στο κατάστημα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι αυτό που έχει παραγγείλει και που επιθυμούσε.

Αν ο πελάτης έχει όντως χρησιμοποιήσει τα προϊόντα πριν τα επιστρέψει, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για τη μείωση της αξίας  τους που προκύπτει από αυτή τη χρήση.

Υπαναχώρηση από αγορά υπηρεσιών

Εάν, αφού το ζητήσει ο πελάτης, ξεκινήσετε να παρέχετε την παραγγελθείσα υπηρεσία — π.χ. εγκατάσταση συστήματος συναγερμού — πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της υπαναχώρησης, και ο πελάτης αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, πρέπει να σας πληρώσει την υπηρεσία που είχατε ήδη παράσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πότε δεν μπορεί ο πελάτης να υπαναχωρήσει;

Οι κανόνες περί υπαναχώρησης δεν ισχύουν κυρίως όταν η σύμβαση αφορά:

 • υπηρεσία που έχετε ήδη παράσχει στο σύνολό της (με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη) προτού ο πελάτης αποφασίσει να υπαναχωρήσει
 • αλλοιώσιμα προϊόντα (π.χ. ορισμένα τρόφιμα)
 • σφραγισμένα προϊόντα που, για λόγους υγιεινής, δεν μπορούν να επιστραφούν μετά το άνοιγμά τους
 • εξατομικευμένα προϊόντα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή έχουν σαφώς σχεδιαστεί αποκλειστικά γι αυτόν
 • σφραγισμένα προϊόντα επικοινωνίας (ηχητικές εγγραφές, βίντεο ή λογισμικό) τα οποία  ο πελάτης έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία
 • εφημερίδες ή περιοδικά (ωστόσο, είναι δυνατή η υπαναχώρηση από συνδρομή)
 • υπηρεσίες καταλύματος, ενοικίασης αυτοκινήτου, εστίασης και ψυχαγωγίας, εφόσον δεσμεύεστε να παρέχετε αυτές τις υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο.

 Παράδοση προϊόντων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, πρέπει να παραδώσετε τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσα σε 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

Αν αδυνατείτε να παραδώσετε το προϊόν εντός 30 ημερών ή εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, ο πελάτης μπορεί να σας ζητήσει την παράδοση εντός μιας επιπλέον προθεσμίας.

Αν δεν μπορέσετε να παραδώσετε το προϊόν εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

 

Εξαίρεση

Σε περίπτωση που η ημερομηνία παράδοσης ενός προϊόντος έχει μεγάλη σημασία ([.χ. παράδοση νυφικού φορέματος), ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως.

Είστε υπεύθυνος για κάθε τυχόν φθορά που θα υποστούν τα προϊόντα κατά τη μεταφορά, εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης κανόνισε την αποστολή και την ανέθεσε ο ίδιος σε μεταφορέα. Είστε πάντα υπεύθυνος για το τι συμβαίνει στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους από μεταφορέα που επιλέξατε εσείς.

Ψηφιακό  περιεχόμενο

Αν πουλάτε ψηφιακό περιεχόμενο, όπως μουσική, βίντεο ή λογισμικό ηλεκτρονικά, πρέπει να δώσετε στους πελάτες σας τις παρακάτω επιπλέον πληροφορίες:

 • διαλειτουργικότητα του περιεχομένου με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό
 • λειτουργικότητα του περιεχομένου - π.χ., αν ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί και κατά πόσο επιτρέπεται η ιδιωτική αντιγραφή

Μόλις ο πελάτης εισέλθει στο περιεχόμενο — με τηλεφόρτωση, συνεχή ροή ή άλλο τρόπο — δεν μπορεί πλέον να αποσυρθεί από τη σύμβαση που έχει συνάψει μαζί σας.

Ωστόσο, πρέπει πρώτα να του έχετε δώσει την ευκαιρία να συμφωνήσει ρητά με αυτόν τον όρο και να έχει αναγνωρίσει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ξεκινήσει η τηλεφόρτωση κ.λπ.

Και πρέπει να δηλώνετε ότι επιβεβαιώνετε αυτή την προαναφερθείσα συμφωνία και αναγνώριση στην επιβεβαίωση της σύμβασης που έχετε στείλει στον πελάτη.

Ειδικές υποχρεώσεις

προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια

Είναι παράνομο να προεξοφλείται η συμφωνία του πελάτη με τη χρήση προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων κατά τη διαδικασία της αγοράς. Πρέπει να δίνεται πάντα στους πελάτες η δυνατότητα να συμφωνούν ρητά με κάθε πρόσθετη πληρωμή, όπως η ασφάλεια ταξιδιού όταν κλείνουν μια πτήση.

Τέλη πληρωμής

Αν θέλετε να χρεώσετε επιπλέον τον πελάτη όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένο μέσο πληρωμής — π.χ. πιστωτική κάρτα — το τέλος πληρωμής δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά σας κοστίζει η επεξεργασία της πληρωμής. Σε ορισμένες χώρες τέτοια τέλη ενδεχομένως απαγορεύονται πλήρως.

Τηλεφωνική επικοινωνία μετά την πώληση

Αν διαθέτετε ειδική τηλεφωνική γραμμή για ερωτήσεις/παράπονα πελατών σχετικά με τις συμβάσεις, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι κλήσεις χρεώνονται με την βασική τιμή των κανονικών κλήσεων.

 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τηλεφωνικές γραμμές πρόσθετου τέλους για τον σκοπό αυτό.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Το εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την εθνικά νομοθεσία για τα προϊόντα καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης

Τα διαδικτυακά σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης που βρίσκονται στη διάθεσή σας σε κάθε χώρα της ΕΕ σάς βοηθούν να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Έχετε εμπορική διαφορά με προμηθευτή ή πελάτη από άλλη χώρα της ΕΕ; Για αξιώσεις ύψους έως 2.000 ευρώ, χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας χωρίς προβλήματα.

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)