Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie danych

Jako osoba prywatna, przedsiębiorstwo lub organizacja masz prawo do wykorzystywania, gromadzenia, przechowywania, przesyłania danych nieosobowych lub zarządzania nimi, a także do korzystania z centrów danych lub usług w chmurze z dowolnego miejsca w UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE).

Może to pomóc w uniknięciu ewentualnego powielania kosztów. Na przykład możesz scentralizować swoją infrastrukturę informatyczną w jednym kraju UE, nawet jeśli prowadzisz działalność w wielu krajach.

Czym są dane nieosobowe?

Dane nieosobowe to informacje, których nie można powiązać z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Do takich informacji zalicza się na przykład:

Zbiory danych osobowych i mieszane zbiory danych

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych różnią się od przepisów dotyczących danych nieosobowych. Więcej informacji o danych osobowych i danych nieosobowych można znaleźć na stronie RODO.

Dane osobowe i nieosobowe są często gromadzone i przechowywane razem i mowa wtedy o tzw. danych mieszanych. W przypadku przetwarzania mieszanych zbiorów danych zastosowanie ma ten sam poziom ochrony jak dla danych osobowych. Dowiedz się więcej o mieszanych zbiorach danych i o tym, jak nimi zarządzać.

Możesz przechowywać dane w dowolnym miejscu w UE, również na serwerach w chmurze

Z wyjątkiem przypadków szczególnych opisanych poniżej, możesz wybrać miejsce przechowywania lub przetwarzania danych.

Jeśli w celu przechowywania danych korzystasz z usług w chmurze, powinieneś mieć możliwość łatwej zmiany dostawców takich usług lub przeniesienia danych z powrotem do własnego systemu informatycznego.

Aby to zagwarantować, szereg dostawców usług w chmurze przyłączyło się do kodeksu postępowania dotyczącego przenoszenia danych i zmiany dostawcy usług w chmurze (SWIPO). Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj en .

Ograniczenia swobodnego przepływu danych w UE

W wyjątkowych przypadkach państwa UE mogą ograniczyć lokalizację niektórych danych, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego, na przykład gdy dane dotyczą trwających dochodzeń w kontekście zwalczania terroryzmu lub gdy z utratą danych wiązałoby się ryzyko poważnego wypadku (np. dane dotyczące kontroli ruchu lotniczego).

Sprawdź, czy kraj, w którym znajduje się Twoja siedziba lub na który zamierzasz rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, stosuje jakiekolwiek ograniczenia w zakresie przechowywania danych za granicą.

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania, przechowywania i przekazywania danych w konkretnym kraju lub na temat rozporządzenia można uzyskać w krajowych punktach kontaktowych.

Udostępnianie danych właściwym organom

Masz obowiązek udostępnienia danych, jeśli właściwy organ złoży uzasadniony wniosek o dostęp do Twoich danych, nawet wtedy, gdy zarządzanie tymi danymi lub ich przechowywanie odbywa się w innym kraju UE. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa krajowego mogą być nakładane kary.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Choose country
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niderlandy
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Włochy
 • Łotwa

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości  może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: