Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 04/10/2021

Wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie danych

Skutki brexitu

Jako osoba prywatna, przedsiębiorstwo lub organizacja masz prawo do wykorzystywania, gromadzenia, przechowywania, przesyłania danych nieosobowych lub zarządzania nimi, a także do korzystania z centrów danych lub usług w chmurze z dowolnego miejsca w UE (W tym przypadku w jednym z 28 państw członkowskich UE oraz w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie).

Może to pomóc w uniknięciu ewentualnego powielania kosztów. Na przykład możesz scentralizować swoją infrastrukturę informatyczną w jednym kraju UE, nawet jeśli prowadzisz działalność w wielu krajach.

Czym są dane nieosobowe?

Dane nieosobowe to informacje, których nie można powiązać z konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Do takich informacji zalicza się na przykład:

Zbiory danych osobowych i mieszane zbiory danych

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych różnią się od przepisów dotyczących danych nieosobowych. Więcej informacji o danych osobowych i danych nieosobowych można znaleźć na stronie RODO.

Dane osobowe i nieosobowe są często gromadzone i przechowywane razem i mowa wtedy o tzw. danych mieszanych. W przypadku przetwarzania mieszanych zbiorów danych zastosowanie ma ten sam poziom ochrony jak dla danych osobowych. Dowiedz się więcej o mieszanych zbiorach danych i o tym, jak nimi zarządzać.

Możesz przechowywać dane w dowolnym miejscu w UE, również na serwerach w chmurze

Z wyjątkiem przypadków szczególnych opisanych poniżej, możesz wybrać miejsce przechowywania lub przetwarzania danych.

Jeśli w celu przechowywania danych korzystasz z usług w chmurze, powinieneś mieć możliwość łatwej zmiany dostawców takich usług lub przeniesienia danych z powrotem do własnego systemu informatycznego.

Aby to zagwarantować, szereg dostawców usług w chmurze przyłączyło się do kodeksu postępowania dotyczącego przenoszenia danych i zmiany dostawcy usług w chmurze (SWIPO). Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutajen.

Ograniczenia swobodnego przepływu danych w UE

W wyjątkowych przypadkach państwa UE mogą ograniczyć lokalizację niektórych danych, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego, na przykład gdy dane dotyczą trwających dochodzeń w kontekście zwalczania terroryzmu lub gdy z utratą danych wiązałoby się ryzyko poważnego wypadku (np. dane dotyczące kontroli ruchu lotniczego).

Sprawdź, czy kraj, w którym znajduje się Twoja siedziba lub na który zamierzasz rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, stosuje jakiekolwiek ograniczenia w zakresie przechowywania danych za granicą.

Wybierz kraj:

 • Austria*at
 • Belgia*be
 • Bułgaria*bg
 • Chorwacja*cr
 • Cypr*cy
 • Czechyczcs
 • Daniadken
 • Estoniaeeeten
 • Finlandiafifisven
 • Francja*fr
 • Niemcy*de
 • Grecja*gr
 • Węgry*hu
 • Islandia*is
 • Irlandia*ie
 • Włochy*it
 • Łotwalven
 • Liechtenstein*li
 • Litwaltlt
 • Luksemburglufr
 • Malta*mt
 • Niderlandy*nl
 • Norwegia*no
 • Polskaplen
 • Portugalia*pt
 • Rumunia*ro
 • Słowacjasksken
 • Słoweniasisl
 • Hiszpaniaeses
 • Szwecjasesv
 • Szwajcaria*ch

* Informacje są jeszcze niedostępne.

Masz więcej pytań?

Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania, przechowywania i przekazywania danych w konkretnym kraju lub na temat rozporządzenia można uzyskać w krajowych punktach kontaktowych.

Udostępnianie danych właściwym organom

Masz obowiązek udostępnienia danych, jeśli właściwy organ złoży uzasadniony wniosek o dostęp do Twoich danych, nawet wtedy, gdy zarządzanie tymi danymi lub ich przechowywanie odbywa się w innym kraju UE. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa krajowego mogą być nakładane kary.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Choose country
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Włochy
 • Łotwa
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: